Alt du trenger å vite om det nye koronaviruset BA.2.86


Det nye koronaviruset BA.2.86 er en variant av SARS-CoV-2 som har blitt oppdaget i flere land, inkludert Norge. Her er noen spørsmål og svar om hva vi vet om dette viruset så langt.

Hovedpunkter

  • Det nye koronaviruset BA.2.86 er en undergruppe av delta-varianten som har fått en ny mutasjon i spike-proteinet.
  • Det er foreløpig usikkert om denne mutasjonen gir viruset noen fordeler i smittsomhet, alvorlighet eller vaksineeffektivitet.
  • Det er påvist svært få tilfeller av BA.2.86 i Norge, og det er ingen tegn til at den sprer seg raskt.
  • Folkehelseinstituttet overvåker situasjonen nøye og anbefaler fortsatt å følge smittevernrådene og vaksinere seg.

Bakgrunn

Koronaviruset SARS-CoV-2 er et RNA-virus som stadig endrer seg gjennom mutasjoner. Noen av disse mutasjonene kan gi viruset nye egenskaper, som å gjøre det mer smittsomt, mer alvorlig eller mindre følsomt for vaksiner eller behandling.

Det nye koronaviruset BA.2.86 er en undergruppe av delta-varianten, som er den dominerende varianten i Norge og mange andre land. Delta-varianten har flere mutasjoner som gjør den mer smittsom enn de tidligere variantene.

BA.2.86 har i tillegg fått en ny mutasjon i spike-proteinet, som er det proteinet viruset bruker for å feste seg til cellene våre. Denne mutasjonen kalles AY.4.2, og den kan påvirke hvordan viruset binder seg til reseptorene på cellene.

Egenskaper

Det er foreløpig usikkert om mutasjonen AY.4.2 gir viruset noen fordeler i smittsomhet, alvorlighet eller vaksineeffektivitet. Det er behov for mer forskning og data for å kunne si noe sikkert om dette.

Noen studier tyder på at BA.2.86 kan være litt mer smittsomt enn delta-varianten, men forskjellen er ikke stor eller entydig. Det er heller ingen bevis for at BA.2.86 gir mer alvorlig sykdom eller redusert vaksinebeskyttelse.

Det er også mulig at BA.2.86 bare har dukket opp tilfeldig og ikke har noen spesiell fordel i konkurranse med andre varianter. Det kan hende at den forsvinner igjen etter en stund, slik som mange andre varianter har gjort.

Utbredelse

Det nye koronaviruset BA.2.86 ble først oppdaget i Colombia i juli 2021, og har siden blitt påvist i flere land, blant annet USA, Storbritannia, Frankrike, Spania og Norge.

I Norge ble det første tilfellet av BA.2.86 registrert i august 2021, og per 29. september 2021 var det påvist 17 tilfeller totalt, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Disse tilfellene var spredt over flere fylker og hadde ulik smittevei.

FHI har også analysert avløpsprøver fra ulike steder i landet for å se om det finnes spor av BA.2.86 i befolkningen. Resultatene viser at varianten finnes i noen mennesker i Norge, men i svært lite omfang.

Tiltak

FHI overvåker situasjonen med det nye koronaviruset BA.2.86 nøye og gjør løpende vurderinger av risikoen og tiltakene som trengs for å hindre spredning.

FHI anbefaler fortsatt å følge de generelle smittevernrådene som gjelder for alle varianter av koronaviruset, som å holde avstand, vaske hendene, bruke munnbind, teste seg ved symptomer og holde seg hjemme hvis man er syk.

FHI anbefaler også å vaksinere seg mot koronaviruset, da vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, uansett variant. Det er også planlagt å tilby en oppfriskningsdose til noen grupper som har svekket immunforsvar eller er spesielt utsatt.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *