Bache peker på dollaren etter kronefall: – Ikke særnorske forhold

Bache peker på dollaren etter kronefall: – Ikke særnorske forhold Norges Bank mener renten er høy nok til å kvele prisveksten, men en svekket krone kan bidra til at det tar lengre tid før det første kuttet kommer. NYE RENTESIGNALER: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache på vei inn på pressekonferanse etter rentemøtet. Foto: Ole Berg-Rusten /


Bache peker på dollaren etter kronefall: – Ikke særnorske forhold

Bache peker på dollaren etter kronefall: – Ikke særnorske forhold

Norges Bank mener renten er høy nok til å kvele prisveksten, men en svekket krone kan bidra til at det tar lengre tid før det første kuttet kommer.

Publisert: Publisert:

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 4,5 prosent fredag.

Større spenning var det om hva sentralbanksjef Ida Wolden Bache ville si om renteutsiktene, etter at hun ved forrige korsvei, etter rentemøtet i mars, sa at det er mest sannsynlig med kutt i september.

Nå er beskjeden fra Norges Bank at det kan ta «noe lenger» tid før renten settes ned.

Det er flere årsaker.

Kronen har igjen vært svakere enn Norges Bank trodde. Forventningene til internasjonale renter har økt. Det samme har lønnsveksten gjort. Og økonomien går litt bedre enn ventet.

Kronen svekker seg videre

Selv med en kronestyrking fredag, har den norske valutaen svekket seg med over seks prosent mot dollaren og fire prosent mot euroen siden nyttår.

I44-indeksen, en av Norges Banks foretrukne indikatorer på kronens utvikling, viste per torsdag en kronesvekkelse på nærmere fem prosent så langt i år.

Les også

Har fått nok av kronekritikken

Bache peker på dollaren.

– Det vi har sett de siste månedene er at vi har fått en bred styrking av amerikanske dollar, som har styrket seg mot norske kroner, men også mot flere andre valutaer.

– Og da særlig valutaene i små, åpne økonomier. Det er av den grunn ikke naturlig å peke på særnorske forhold bak denne svekkelsen, sier hun til E24.

Bache trekker frem at forventningene til amerikanske renter har steget.

– Det er forventninger om færre rentekutt, på bakgrunn av at det går bra i amerikansk økonomi og at prisveksten viser seg mer seiglivet enn det man hadde ventet. Vi tror det har bidratt.

– Hvor mye betyr det for Norges Banks renteplan?

– Vi vil alltid sette renten basert på utsiktene for norsk økonomi og prisveksten her hjemme. Men vi er en liten, åpen økonomi, så vi påvirkes av det som skjer i landene rundt oss.

– Det andre sentralbanker gjør har betydning, blant annet fordi det kan ha betydning for utviklingen i kronekursen. Men vi vil aldri knytte våre rentebeslutninger til en enkelt beslutning fattet av en enkelt sentralbank, sier Bache.

Les også

Svakere og svakere krone: – Krevende balansegang for Norges Bank

– Mange merker at renten og prisveksten er høy. Hva sier du til de som venter på et rentekutt?

– Mange spør oss om når renten vil bli satt ned. Svaret på det er at det har vi ikke tatt noen beslutninger om. Det vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

– Vår vurdering nå er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Men at det trolig vil være behov for å holde den på dagens nivå en god stund fremover, sier Bache.

– Mer tvil om kutt

– De er nok ganske små per i dag, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov om sjansene for rentekutt i september.

– Utviklingen har gått i gal retning, sier han.

Marius Gonsholt Hov

Sjeføkonom i Handelsbanken

Hov peker på at kronekurs, lønnsoppgjør, utenlandske renter og mer fart i økonomien trekker i retning av senere rentekutt.

– Det er også mer tvil om kutt i desember. Det så vi i markedet også, sier han.

Hov peker på at markedets forventning til rentene har økt.

– For markedet har gått langt i å prise bort september. Og priser heller ikke desember hundre prosent.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *