Dette betyr streiken for deg

Dette betyr streiken for deg Eksamen, passkontorer og skredvarsling – slik rammer streiken. Streikevaktene er på plass utenfor Landbruksdepartementet fredag morgen. Foto: GISLE ODDSTAD /VG David Bach Jonas Hagmansen NTB Publisert: I dag 09:36 Oppdatert nå nettopp Kopier lenke Kopier lenke Del på Facebook Del på Facebook Del med e-post Del med e-post Fredag ble


Dette betyr streiken for deg

Dette betyr streiken for deg

Eksamen, passkontorer og skredvarsling – slik rammer streiken.

Publisert:

Fredag ble det klart: Unio og Akademikerne kommer ikke til enighet med staten, og det blir streik.

Blant oppgavene som rammes er politiets passkontor, universiteter og høyskoler som skal avholde eksamen, og utbetaling av strømstøtte.

Også kapasiteten til å etterforske straffesaker ved Oslo politidistrikt rammes, opplyser politiet.

Her er en løpende oversikt over hvordan streiken rammer publikum:

Les på E24+

Lirking, pruting og humor: Dette er Riksmeklerens verktøykasse

Pass

«Flere passkontorer» er blant det som rammer publikum mandag, har Unio varslet.

De har imidlertid ennå ikke utdypet konkret hvilke passkontorer som nå rammes.

– Det vil bli lange passkøer og ikke sikkert alle får passene sine, sier leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund til Nettavisen.

Andreuttaket fra Unio, som tas ut mandag, vil omfatte politidistrikter over hele landet, men flest i Sørvest og Vest politidistrikt.

Eksamen

Samtidig kan streiken innenfor universiteter og høyskoler (UH-sektoren) få konsekvenser for avvikling av eksamen. De har så langt ikke utdypet hvordan.

Til Bergensavisen sier rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen at eksamen, sensur og ansettelsesprosesser rammes.

Desidert flest er tatt ut i streik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU).

Les også

Statsoppgjøret: Akademikerne og Unio går ut i streik

Etterforskning og påtale

Totalt 371 personer ved Oslo politidistrikt er inkludert i de to uttakene fra Unio og Akademikerne, opplyser leder Rune Alstadsæter i kommunikasjonsstaben i politidistriktet.

– Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, skriver han.

Oslo politidistrikt foretar fortløpende vurderinger av streikeuttaket og søker om unntak eller dispensasjoner fra streiken der dette vurderes å være nødvendig, opplyser han videre.

Ved Kripos er 153 personer tatt ut. Det rammer blant annet påtale, personvern, kriminaltekniske miljøer og Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), skriver Aftenposten.

Saker som berører liv og helse, vil bli vurdert særskilt.

Også Økokrim er inkludert i Unios andreuttak.

Strømstøtte

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er blant virksomhetene som rammes.

Dette vil kunne påvirke det meste av arbeidet som gjøres i NVE, som saksbehandling av konsesjonssøknader, støtte til kommuner i arealplansaker, analyser, regelverksarbeid, eller tilsyn med energibransjen, opplyser NVE til E24.

– Vårt overvåkings- og varslingsarbeid opprettholdes på et minimumsnivå for å forebygge skade på liv, helse og verdier.

NVE-direktør Christine Kiste sier også at strømmstøtten kan bli rammet av streiken.

– Det er jo i underkant av halvparten av våre ansatte som er tatt ut nå. Det berører saksbehandlingen vår på en rekke områder. Blant annet berører det konsesjonsbehandlingen våres, og det kan føre til forsinkelser i utbetaling av strømstøtte, i tråd med strømstøtteordningen som mange er opptatt av, sier Kiste til TV 2.

Mattilsynet og Statens jernbanetilsyn

For Mattilsynet er 220 medlemmer tatt ut i streik. Omtrent halvparten jobber i region Stor-Oslo, mens resten er ansatt ved hovedkontoret, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynets brukere vil særlig merke «redusert kapasitet på utstedelse av eksportattester både for sjømat og annet mat, eksport av landbruksmaskiner og attester som trengs ved reise med hest», skriver de.

Også grensekontrollstasjonen på Oslo havn har redusert kapasitet for behandling av grensekontrollpliktige varer fra tredjeland inn til Norge.

Det blir i tillegg redusert kapasitet til å behandle klagesaker, og evne til å håndtere akutte hendelser og andre hastesaker.

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens Jernbanetilsyn sier til E24 at streiken i første omgang ikke vil få særlig innvirkning på publikum.

– Den umiddelbare konsekvensen er at arbeidet med å gi tillatelser til nye søknader stopper.

41 medlemmer, rundt to tredeler av staben, tas ut i streik.

– Så er det avhengig av hvor langvarig streiken blir. Vi har kontinuerlig arbeid med infrastruktur på jernbanesiden og rullende materiell, og sånne ting blir forsinket like lenge som streiken varer, sier Reiersøl-Johnsen.

Flere departementer

Finansdepartementet, Landbruk- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet er også rammet av Akademikernes uttak.

Her blir blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinket.

– Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag forsinkes, sa leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat da det første streikeuttaket ble lagt frem.

Fra Unio vil uttaket på mandag ramme noen av de samme og flere andre departementer med underliggende virksomheter.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *