Eirik Jensen innlagt på sykehus

Eirik Jensen innlagt på sykehus Etter over et år i frihet, må den korrupsjons- og narkotikadømte politimannen Eirik Jensen tilbake til soning fengsel. Torsdag ble han innlagt på sykehus. I FENGSEL IGJEN: Kriminalomsorgen har bestemt at Eirik Jensen skal tilbake til Kongsvinger fengsel, og fortsette soningen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer Gunnar


Eirik Jensen innlagt på sykehus

Eirik Jensen innlagt på sykehus

Etter over et år i frihet, må den korrupsjons- og narkotikadømte politimannen Eirik Jensen tilbake til soning fengsel. Torsdag ble han innlagt på sykehus.

I FENGSEL IGJEN: Kriminalomsorgen har bestemt at Eirik Jensen skal tilbake til Kongsvinger fengsel, og fortsette soningen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
I FENGSEL IGJEN: Kriminalomsorgen har bestemt at Eirik Jensen skal tilbake til Kongsvinger fengsel, og fortsette soningen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Sist oppdatert


Kort fortalt

 • Tidligere politioverbetjent Eirik Jensen må tilbake til fengsel etter å ha vært midlertidig løslatt på grunn av helsetilstand.
 • Advokat Farid Bouras kritiserer Kriminalomsorgens beslutning, til tross for at seks sakkyndige mener Jensen er for syk til å sone.
 • Vedtaket er påklaget.
 • Siste: TV 2 melder at fengslingssoningen sannsynligvis blit utsatt til etter 1. juni. Det opplyser Farid Bouras i Elden Advokatfirma til kanalen.

  – Vi har fått innvilget oppsettende virkning i vår klage. Det vil si at Jensen ikke skal inn i fengsel før alle klager er ferdig behandlet.Vi var forberedt på rettslige skritt for å få til en utsettelse, men nå har vi altså fått det, sier Bouras.

  Fredag ettermiddag melder Nettavisen at Eirik Jensen er innlagt på sykehus. Jensen ble lagt inn i går, dagen etter han fikk beskjed om at han måtte tilbake til soning i fengsel.

  Advokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden bekrefter overfor Dagbladet at Kriminalomsorgen – som har ansvaret for fengslene – har bestemt at Eirik Jensen (66) ikke lenger får ha soningsavbrudd.

  Fredag bekrefter han imidlertid til Nettavisen at hans klient er innlagt på sykehus – uten at han vil si noe mer om dette.

  Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel – lovens strengeste straff – for grov korrupsjon og narkotikasmugling.

  LØSLATT: Eirik Jensen på vei ut av Kongsvinger fengsel i mars 2023 sammen med samboer Ragna Lise Vikre. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet

  LØSLATT: Eirik Jensen på vei ut av Kongsvinger fengsel i mars 2023 sammen med samboer Ragna Lise Vikre. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
  Vis mer

  Det vakte stor oppmerksomhet da Jensen i mars i fjor ble løslatt, etter å ha sonet tre år av dommen på 21 års fengsel.

  Jensen har hele tiden nektet skyld, og hevder fortsatt at han er uskyldig dømt. Sammen med sine advokater – John Christian Elden og Farid Bouras – har Jensen siden dommen falt, jobbet for å få saken gjenopptatt.

  Helsesituasjon

  Eirik Jensen ble midlertidig løslatt, 13. mars 2023, på grunn av sin helsesituasjon. Det betyr at han har hatt ett år og to måneder i frihet.

  De seks sakkyndige, som Jensens forsvarere og Kriminalomsorgen har bedt om å utrede den tidligere politioverbetjenten, konkluderte da med at Jensen er for syk til å fortsette soningen.

  De sakkyndige har nå konkludert med at Eirik Jensen er soningsudyktig av varig art.

  Likevel har Kriminalomsorgen nå bestemt at Jensen fra 1. juni må møte til soning i Kongsvinger fengsel.

  Eirik Jensen (65) ble mandag kveld hentet fra Kongsvinger fengsel av kjæresten Ragna Vikre. Video: Christian Fjermeros. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
  Vis mer

  Dagbladet er ikke kjent med hvilke diagnoser de sakkyndige har fastslått at Eirik Jensen lider av.

  «Direkte skadelig»

  – Gitt Jensens alvorlige helsetilstand og de enstemmige anbefalingene fra over seks sakkyndige og behandlere som støtter et varig soningsavbrudd, er det krystallklart at videre soning ikke bare er utilrådelig, men direkte skadelig, sier advokat Farid Bouras.

  Han viser til straffegjennomføringsloven § 35 og tilsvarende vurderinger i straffeprosessloven § 459, som underbygger at det ikke finnes forsvarlige grunner til å fortsette soningen, med tanke på den overhengende risikoen for ytterligere forverring av Eirik Jensens tilstand.

  – I tillegg forsterkes behovet for et straffavbrudd av Grunnlovens § 102 og EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) artikkel 8, som begge garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv, sier Bouras.

  Påklaget

  – Vi har påklaget vedtaket, som vi mener er galt. Til tross for at landets fremste ekspertise har slått fast Jensen ikke er i stand til å sone, har Kriminalomsorgen bestemt at han skal tilbake til fengselet. Det er uforståelig, sier advokat Farid Bouras.

  FORBAUSET: Advokat Farid Bouras mener vedtaket om at Eirik Jensen må tilbake til soning er feil. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

  FORBAUSET: Advokat Farid Bouras mener vedtaket om at Eirik Jensen må tilbake til soning er feil. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
  Vis mer

  Bouras bekrefter overfor Dagbladet at han har bedt Kriminalomsorgen om oppsettende virkning. Det vil si at at Jensen ikke må møte til soning, før saken er behandlet på ny.

  – Jensen har tatt vedtaket til Kriminalomsorgen svært tungt, sier Farid Bouras.

  Forbauset

  Siden den tidligere politioverbetjenten ble midlertidig løslatt har han vært underlagt restriksjoner, og har ikke hatt mulighet til å forlate Norge og hjemmet.

  – Formålet med soningsavbruddet er at Eirik Jensen skulle få medisinsk behandling som gjør at han kan gjenoppta soning av resten av straffen i fengsel. De sakkyndige har enstemmig slått fast at Jensen helsemessig ikke er i stand til å sitte fengsel. Derfor reagerer vi med undring og forbauselse over vedtaket til Kriminalomsorgen, sier advokat Bouras.

  Dagbladet har forgjeves søkt Kriminalomsorgen, for å få en kommentar til vedtaket.


  0 kommentarer

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *