Ekspertene anbefalte storstilt skattereform: Vedum la rapporten i skuffen

Ekspertene anbefalte storstilt skattereform: Vedum la rapporten i skuffen Vedum putter skatteutvalgets rapport i skuffen. Utvalgets leder, Ragnar Torvik, kaller regjeringen vag og passiv. Smilene var brede da professor Ragnar Torvik (t.h.) i desember 2022 overleverte sin skatteutredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Nå har Vedum lagt den i skuffen. Foto: Alf Simensen, NTB


Ekspertene anbefalte storstilt skattereform: Vedum la rapporten i skuffen

Ekspertene anbefalte storstilt skattereform: Vedum la rapporten i skuffen

Vedum putter skatteutvalgets rapport i skuffen. Utvalgets leder, Ragnar Torvik, kaller regjeringen vag og passiv.

Smilene var brede da professor Ragnar Torvik (t.h.) i desember 2022 overleverte sin skatteutredning til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Nå har Vedum lagt den i skuffen.
Publisert: Publisert:

– Hovedinntrykket er at regjeringen legger stor innsats i å være passiv i skattepolitikken, sier professor Ragnar Torvik ved NTNU.

Han har ledet det offentlige ekspertutvalget som fikk i oppdrag å utrede skattesystemet. Til store avisoverskrifter la de frem sin rapport rett før jul i 2022.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tok imot rapporten.

Men i Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem tirsdag, legger regjeringen utvalgets rapport i skuffen.

Vil ikke ha skattereform

Regjeringen skriver at utvalget fremmer forslag som i sum ville utgjort en større skattereform.

Og det vil de ikke ha:

«Regjeringen vil ikke følge opp Skatteutvalgets utredning med en skattereform med store systemmessige endringer og skattevekslinger».

– Det er synd at regjeringen ikke velger å gjennomføre en reform som ville forbedret og forenklet skattesystemet. Det er det behov for, sier utvalgsleder Torvik.

Forslo nytt fradrag

Utvalgets hovedforslag var å innføre et nytt fradrag i arbeidsinntekt. Det skulle gjøre arbeid mer lønnsomt, med særlig sterk virkning for lave og middels arbeidsinntekter.

Regjeringen avviser ikke arbeidsfradraget direkte og viser til at det er gjort noen endringer i skattereglene som oppfyller målet. Den konkluderer med at «det vil bli vurdert (…) å fortsette i senere budsjetter».

– Her er regjeringen i beste fall vage i revidert budsjett. De hverken avviser eller sier at de vil følge dette opp, sier Torvik.

Han setter det inn i fordelingsdebatten.

– Det er merkelig at regjeringen kommuniserer at inntekten til dem med lave og middels inntekter skal opp, samtidig som de unnlater å ta stilling til om skatten for disse gruppene skal senkes, sier han.

Mindre press på renten

Torvik mener tidspunktet for å senke skatten på arbeid er bra.

– Flere i arbeid gjør at en kan øke aktiviteten i økonomien uten det økte prispresset som ren økning i offentlige utgifter vil gi. Det setter derfor mindre press på renten, sier han.

Torvik peker på at regjeringens fremste menn stadig hamrer inn målet om at folk skal få bedre råd gjennom redusert prisvekt og rentekutt.

– Så det er temmelig opplagt at det beste skattegrepet regjeringen nå kan gjøre, er å senke skatten på arbeidsinntekt, sier han.

Torvik mener både målet om økt verdiskaping og regjeringens fordelingspolitikk bør føre til lavere skatt på arbeid.

– Dette bør derfor komme som en del av det ordinære statsbudsjettet i høst, sier han.

«Legger ikke opp til»

Som perler på en snor blir utvalgets forslag lagt til side av regjeringen:

  • Den «legger ikke opp til å gjøre pensjonsskattereglene vesentlig mer målrettede».
  • Ny arveskatt og momsreform med like satser blir også avvist med formuleringen om at «regjeringen legger ikke opp til» slikt.
  • Utvalget foreslår å øke flere avgifter for å redusere samfunnets kostnader ved en rekke skadelige produkter. Avgifter kan også sette en pris på goder som for eksempel et stabilt klima eller en ren fjord.
  • Regjeringen avviser de fleste av avgiftsforslagene og begrunner det med dyrtiden. Den peker på at «vi fortsatt er i en situasjon med økte levekostnader og at det ikke er ønskelig å øke kostnadene for husholdningene».

Men her ser Torvik et håp.

– Regjeringen sier de planlegger å følge opp flere av skatteutvalgets forslag til klima- og miljøbegrunnede avgifter. Det er positivt.

Etterlyser argumenter

Torvik er særlig opptatt av regjeringens gjennomgang av disse forslagene:

  • Forenkle momssystemet.
  • Innføre arveskatt mot redusert formuesskatt.
  • Øke skatten på bolig.

Han vil gjerne ha debatt med Vedum.

– På alle områdene anerkjenner regjeringen skatteutvalgets argumenter. Og de kommer ikke med et eneste motargument. På tross av dette fastslår regjeringen at de ikke vil foreta seg noe. Det er overraskende passivt, sier han

Skatt på laks og vind

Torvik-utvalget foreslo ekstra skatter på utnyttelsen av naturressurserutnyttelsen av naturressurserSåkalt skatt på grunnrente. .

Etter at utredningen ble lagt frem, har Støre-regjeringen innført slike skatter på havbruk og vindkraft på land.

– Dette er bra, sier Torvik.

Utvalget som bærer hans navn, foreslo også å utrede grunnrenteskatt på fiskeri. Regjeringen viser til at «den etter en helhetsvurdering» har sagt nei til dette i en stortingsmelding.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *