Finansministeren om svak krone: – Internasjonalt fenomen

Statsbudsjettet 2024 Finansministeren om svak krone: – Internasjonalt fenomen Finansministeren spår lysere tider, men beskyldes for å bidra til senere rentekutt fra Norges Bank. En svak krone kan også true de lyse utsiktene. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2024. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24 Kjetil Malkenes Hovland Publisert: For mindre


Finansministeren om svak krone: – Internasjonalt fenomen

Finansministeren om svak krone: – Internasjonalt fenomen

Finansministeren spår lysere tider, men beskyldes for å bidra til senere rentekutt fra Norges Bank. En svak krone kan også true de lyse utsiktene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2024.
Publisert:

Tirsdag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem en oppdatert versjon av statsbudsjettet for 2024.

Siden oktober er årets oljepengebruk økt med rundt ni milliarder kroner til 419 milliarder kroner. Regjeringen satser tungt på Ukraina, forsvar og politi. På plussiden har den fått inn mer skatt enn ventet.

Flere opposisjonspartier kritiserer pengebruken. Blant annet mener Venstre at det ekspansive budsjettet kan gjøre det vanskelig for Norges Bank å sette ned renten.

– Dette er det mest ekspansive budsjettet siden pandemien, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn i en kommentar.

Målt som andel av fastlandsøkonomien er årets oljepengebruk bare slått av coronaåret 2020, ifølge tall fra revidert budsjett.

I figuren nedenfor kan du se oljepengebruken siden 2017 målt i milliarder kroner. Klikk på fanen for å se hvor stor andel pengebruken utgjorde av fastlandsøkonomien i de ulike årene.

– Veldig solid

Regjeringen mener at det er nødvendig å bruke mye penger på forsvar og Ukraina, men erkjenner at dette kan gi høyere aktivitet i økonomien.

«Anslaget for offentlig etterspørsel i år er også oppjustert, blant annet som følge av økte bevilgninger til Forsvaret. Dette bidrar til at finanspolitikken for disse årene nå anslås å virke mer ekspansivt på aktiviteten i fastlandsøkonomien enn anslått sist høst», skriver regjeringen om 2023 og 2024.

– Er politikken din med på å utsette de rentekuttene mange venter på?

– Hvis man går inn i det og ser på dette, så er det veldig solid. Det er godt under handlingsregelen. Det er også lavere enn Norges Banks anslag på oljepengebruken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til E24.

Norges Bank har anslått at regjeringen vil bruke 2,8 prosent av Oljefondet i år. Vedum regner med å bruke 2,7 prosent. Handlingsregelen skal begrense bruken over tid til under tre prosent.

– Det er helt nødvendig, det vi gjør. Det å bruke penger på forsvar og trygghet nå, det må vi gjøre, sier Vedum.

– Men kan prisen være at det tar litt lengre tid før vi får rentekutt?

– Vår vurdering er at dette er på samme nivå som det Norges Bank, SSB og de ulike miljøene har vurdert.

Les også

Vedum om oljepengebruken: – Ansvarlig

– Mye positive nyheter

I revidert budsjett anslår regjeringen at prisveksten blir på 3,9 prosent i år. Norges Banks anslag fra mars er 3,8 prosent, mens SSB i mars ventet 4,0 prosent inflasjon i år.

– Det er mye positive nyheter som kommer. Men vi kan ikke ta det med ro. Når vi skal legge neste års budsjett til høsten så kommer vi til å være veldig opptatt av å styre trygt og styrke forsvaret og politiet, sier Vedum.

Da tallene for pengebruk ble lagt frem tirsdag morgen var flere økonomer enige med statsråden om at pengebruken vil ha begrenset effekt på renteutsiktene.

Ifølge sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets var budsjettet noe mer ekspansivt enn det Norges Bank har lagt til grunn.

– Så lite at det neppe har betydning for renten, sa Haugland til E24 tirsdag morgen.

Les også

Sjeføkonom om oljepengebruken: – Så lite at det neppe har betydning for renten

Utfordres av svak krone

De siste årene har kronen vært uvanlig svak. Dette er en viktig årsak til at styringsrenten nå er oppe i 4,5 prosent, langt høyere enn det som tidligere var ventet.

Hvis kronen svekkes igjen, kan det skape trøbbel for Vedums håp om lysere tider.

«Ny kronesvekkelse kan gjøre at konsumprisveksten holder seg høy over en lengre periode, og føre til at renten må holdes høy lenger enn ventet», skriver regjeringen i revidert budsjett.

– Kan du gjøre noe for å styrke kronen?

– Det er et internasjonalt fenomen. Du ser at de små valutaene har svekket seg. Det er dollaren som har vært den store driveren, sier Vedum.

– Svenskekronen, for å ta den nærmeste, der er det nesten helt likt, sier han.

Vedum understreker at Norge har sterke statsfinanser og høye investeringer i fastlandsbedriftene.

– I urolige tider ser man at mange søker mot de største økonomiene og mot dollar, selv om norske statsfinanser er bunnsolide.

– Så du kan ikke styrke kronen?

– Det er Norges Bank som har pengepolitikken, og det er en veldig god oppgavefordeling. Men når man skal sammenligne norske kroner med andre valutaer, så ser man at det er veldig lik utvikling med andre små valutaer, og at det er dollaren som styrker seg. Men i bunn og grunn er det mange lyspunkter i tallmaterialet her, sier Vedum.

Les også

Nei til oljeskatt i dollar: – Kan gjøre at kronen mister sin betydning

– Ikke vært noen kollaps

I budsjettet varsler Vedum at det ligger an til bedre tider, blant annet fordi det er utsikter til at lønnen øker mer enn prisene fremover. «Nedsiderisikoen for norsk økonomi er redusert», står det i budsjettet.

– Hva ligger i det?

– Oppsiderisikoen var helt enorm høsten 2022. Det som var den største frykten vår når vi så på historien var at tidligere når det har vært høy prisvekst så var det høy ledighet. Når prisveksten nå er på vei ned, er det ikke grunnet krasj i boligmarkedet eller massearbeidsledighet. Ledigheten er lav, sier Vedum.

– Boligmarkedet har vært urolig. Men det har ikke vært noen kollaps. Vi ser at boligmarkedet er forsiktig på vei opp igjen og at BNP-veksten er på vei opp. Det er en kombinasjon av at folk får litt bedre råd og at det blir høyere boliginvesteringer neste år. Da er vi et helt annet sted enn der vi var høsten 2022, sier han.

Les også

Revidert statsbudsjett: Dette betyr det for deg


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *