– Flere psykisk syke bør jobbe

- Flere psykisk syke bør jobbe Arbeid og aktivitet gjør psykisk syke friskere, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) og helseminister Jan Christian Vestre (Ap). ARBEIDSLINJA: Arbeidsminister Tonje Brenna og helseminister Jan Christian Vestre vil ha mer samarbeid mellom etatene for å få ned sykefraværet. Foto: Jørgen Gilbrant / Dagbladet Vis mer Jørgen Gilbrant Publisert mandag


– Flere psykisk syke bør jobbe

– Flere psykisk syke bør jobbe

Arbeid og aktivitet gjør psykisk syke friskere, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) og helseminister Jan Christian Vestre (Ap).

ARBEIDSLINJA: Arbeidsminister Tonje Brenna og helseminister Jan Christian Vestre vil ha mer samarbeid mellom etatene for å få ned sykefraværet. Foto: Jørgen Gilbrant / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Sist oppdatert


Kort fortalt

 • Sykefraværet blant unge på grunn av psykiske helseplager øker kraftig.
 • Arbeidsminister Tonje Brenna og helseminister Jan Christian Vestre mener flere bør jobbe for å bedre helsen.
 • Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten og reforhandle IA-avtalen for å redusere sykefraværet.
 • – Vi vet at mange unge står utenfor jobb på grunn av psykiske problemer. Vi vet samtidig at det å jobbe det man kan, hvis man har psykiske helseplager, er helsebringende. Vi kan både få flere friske og flere i jobb med å få dem i aktivitet, sier arbeidsminister Tonje Brenna.

  Arbeiderpartiets nestledere, helseminister Jan Christian Vestre og Brenna, slår nå kreftene sammen for å få bukt med sykefraværet.

  – Det er mange som kan jobbe litt, og mange som kan jobbe litt mer, så lenge vi legger til rette for det, sier Brenna.

  Utgiftseksplosjon

  Sykefraværet har økt dramatisk de siste årene. Det har heller ikke gått ned etter pandemien. I Høyre-regjeringens siste forslag til statsbudsjett for 2022 var det satt av 46 milliarder kroner til sykepenger. I fjor økte utgiftene med 16 prosent og pengene bare fortsetter å renne ut:

  I revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la fram denne uka, er det nå satt av 62 milliarder kroner i 2024.

  Videoer fra Aker Brygge viser svært lange køer til Ruters ferjer til Indre Oslofjord-øyene søndag ettermiddag. Reporter: Helena Ringheim / Dagbladet TV. Video: Christina Holen Korneliussen / Dagbladet TV.
  Vis mer

  Til sammenlikning er hele politiets budsjett i år på 27 milliarder. Norge bruker altså godt over dobbelt så mye på sykelønn som til politiet. I tillegg kommer utgifter til uføretrygd.

  – Målet vårt er at ingen unge skal falle utenfor. Unge under 30 år som ble uføre doblet seg under Erna Solberg, nå er det veldig viktig at vi får det ned. Da må vi jobbe på tvers, det er for mye silotenkning, sier nyslått helseminister Jan Christian Vestre.

  Tror på IA

  Vestre og Brenna snakker om opptrappingsplan for psykisk helse, arbeidsrettet rehabilitering, at arbeid gir mestring, tilhørighet, fellesskap og mening. Ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig.

  Til høsten skal partene i arbeidslivet nok en gang forhandle ny avtale om inkludrende arbeidsliv (IA). Målet er – nok en gang – å få ned sykefraværet.

  – Jeg håper og tror en ny IA-avtale får ned sykefraværet, sier Brenna.

  – Ingen IA-avtale har fått ned fraværet før?

  – Nei, jeg vet det. Det er derfor vi skal reforhandle IA-avtalen som forhåpentligvis kan løse dette bedre framover.

  Nav-sjef Hans Christian Holte slo i vinter alarm, også det nok en gang, om utviklingen blant unge voksne. 30 prosent av fraværet blant 25-29-åringene skyldes psykiske lidelser, dette er også gruppen der sykefraværet øker mest.

  – Flere norske undersøkelser viser at det er en økning i andelen unge voksne som rapporterer om psykiske plager, og det er bekymringsfullt at plagene er så store at de fører til sykefravær, sa Holte.

  – Jobb gir helse

  Brenna og Vestre er klar på at det ikke alltid er en sykmelding en ung voksen som sliter psykisk har behov for. Vestre sier en av nøklene i opptrappingsplanen for psykisk helse er nettopp mer aktivitet.

  – Mange vil få bedre helse av å jobbe og oppleve at de bidrar og får delta i fellesskapet, sier helseminister Vestre, og blir fulgt opp av Brenna:

  – Vi jobber med å styrke samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten rettet mot denne gruppen, sier Tonje Brenna.

  – Stilles det for få krav i dag?

  – Vi skal stille krav til at alle bidrar med det de kan, enten det er restarbeidsevne, bidra selv til å komme i aktivitet eller fullføre utdanning. Noen vil ha behov for helsehjelp, og noen ganger er samtidig helsehjelp og arbeid eller aktivitet det beste, sier Brenna.

  – Dere prøver å si at arbeid til alle er jobb nummer én?

  – Ja, det er prosjektet vårt, sier Arbeiderpartiets nestledere.


  0 kommentarer

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *