Flyttet til Sveits: – Vurderer å flytte hjem igjen

Flyttet til Sveits: – Vurderer å flytte hjem igjen I desember tok han med fruen og formuen og skatteflyktet til Sveits. Nå åpner Jim Roger Nordly (56) for å flytte hjem igjen. Nordly foran selskapets nye hovedkvarter i Lofoten. Foto: Gisle Oddstad / VG Bjørn Haugan Gisle Oddstad (foto) Publisert: Publisert: For mindre enn 10


Flyttet til Sveits: – Vurderer å flytte hjem igjen

Flyttet til Sveits: – Vurderer å flytte hjem igjen

I desember tok han med fruen og formuen og skatteflyktet til Sveits. Nå åpner Jim Roger Nordly (56) for å flytte hjem igjen.

Publisert: Publisert:

– Vi valgte å flytte fordi vi så at belastningen for selskapet av å ha meg som eier ble så stor at det ikke var til å forsvare, sier leder og eier Jim Roger Nordly.

Han driver konsernet Nordly, som har en omsetning på rundt 2,3 milliarder kroner, hvor fiskevaksineselskapet Stim er krumtappen.

– Så smart er jeg ikke

Han solgte seg i vinter ned til 30 prosent i Stim, etter at det grønne investeringsfondet Summa Equity kjøpte 70 prosent.

– Da jeg solgte meg ned i Stim så jeg at de økonomiske resultatene i de andre selskapene samlet sett, gikk med på å betale høy nok lønn til meg, for å betale min skatt. Jeg vil ikke at folk skal stå på døgnet rundt i mine selskaper, for å betale min lønn. Så smart er jeg ikke, og jeg fortjener ikke et slikt lønnsnivå.

– Da var jeg nødt til å gjøre noe, sier han.

Vi sitter i selskapets moderne hovedbøle i Leknes i Lofoten.

Nordly har bygget opp sitt imperium her siden begynnelsen av 1990-tallet.

Han vil egentlig fortsatt bo der han har skapt verdiene.

Han hadde en likningsformue i 2022 på 220 millioner kroner og en skattbar inntekt på 6,2 millioner.

– Jeg er en lokalpatriot. Det er her vi vil drive fra og være, men når vi regnet på de totale skattekostnadene, så kom jeg til at det ikke går lenger. Vi flyttet.

– Da kommer vi hjem igjen

Han sier at Sveits har tatt dem godt imot.

– Både næringslivet og myndighetene. Så bra at de fleste jeg prater med, som har flyttet til Sveits, sier at uansett hva som skjer i Norge, så blir de værende der nede.

Nordly er ikke der.

– Hvis vi får endring som gjør at selskapene mine ikke blir straffet fordi at de har en norsk eier, da vil jeg vurdere å flytte hjem igjen. Det er egentlig så enkelt som at det er det det dreier seg om. Jeg har lyst til å satse videre i Norge.

– Hva må til?

– 1. Det må en ny næringspolitikk til som klart signaliserer at de vil støtte dem som vil utvikle noe her i landet. 2. De må behandle norske og utenlandske eiere likt. De betaler ikke formuesskatt og mens vi har en utbytteskatt på 38 prosent, så har utlendingene 15 prosent.

Han tegner og forteller til Høyre-leder Erna Solberg, som kom på besøk under sin tur til Lofoten og Vesterålen.

– Antyder du at hvis Erna Solberg kommer tilbake til makten og blir statsminister, så flytter du hjem igjen?

– Nei, men hvis hun kommer tilbake og gjør de endringene som må til, da kommer vi hjem igjen.

Han sier at en skattelette til norske eiere innenfor de områdene, som gjør at de skattes likt med utenlandske eiere, kan åpne for skatteskjerpelser på andre områder.

– Om selskapsskatten går opp fra 22 til 23–24 prosent, kan være greit, fordi den treffer oss og utenlandske eiere likt.

– Udugelighet

Han slakter den sittende regjering.

– De har kun gitt negative signaler siden de tiltrådte. Vi er fulle av ambisjoner på våre selskapers vegne, men vi har aldri opplevd noe giv fra Støre-regjeringen for å få til noe.

Nordly legger lite mellom.

– De skryter av at det går så godt i norsk næringsliv. Årsaken til at det går godt for vårt næringsliv, er at regjeringen fører en så elendig politikk at ingen har tiltro til den norske kronen, som har gjort at vi har blitt et lavkostland, målt i valuta:

– Det kryr av amerikanske turister over hele Lofoten, sier han og peker på et stort cruiseskip som ligger til kai.

– Det gir store inntekter til Norge, men egentlig skyldes det udugelighet.

Nordly ber Solberg levere.

Vedum-kritikk

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la seg for alvor ut med oppdrettsnæringen da regjeringen innførte grunnrentebeskatning på havbruksnæringen.

Grunnrentebeskatning er en skatt som er pålagt bransjer som høster av Norges felles ressurser: oljeselskapene, oppdrett og kraftselskapene.

Nordly forteller om sine planer for bedriften.

– Tullete

Nordly bestrider den fremstillingen.

– Det er tullete og feil. At staten legger en slik beskatning på bransjer der staten har lagt inn ressurser, det er greit. Men at det ligger et oppdrettsanlegg ute i en fjord, har ingenting med utnyttelse av felles ressurser å gjøre.

– Det fremstår som sutring å bekjempe en skatt det virker veldig fornuftig å pålegge en næring som gjør svært mange eierne søkkrike?

Igjen rister han på hodet.

Kaffeservitør.

– Havbruksnæringen betaler like mye skatt som alle andre selskaper og de betaler skatt for forskning og markedsføring. Det er et merkelig fokus på havbruksnæringen. Jeg synes det ser ut som om man på det sentrale østlandsområdet ikke synes det er greit at det tjenes penger utenfor Østlandet.

Han fortsetter engasjert:

– Hvis det er superprofitten de er ute etter, så må de se seg om. Ser du på hvilke næringer i Norge som virkelig leverer gode resultater, som har absurde marginer, så treffer du ikke rett når det gjelder havbruksnæringen, sier han og peker på en gruppe i Oslo:

– Advokathusene i Oslo. Der fordeler noen i et advokatfirma en milliard mellom seg. Det er ganske sykt.

Bra utsikt.

– Urettferdig

Vi konfronterer han med påstanden om at når du har skapt verdier og egen formue i Norge, så er en del av dugnaden å bidra med skatteinntekter til skoler for barn og barnebarn, sykehus, sykehjem og andre velferdstjenester:

– Skjønner du at mange nordmenn som jobber som sykepleiere og bussjåfører eller andre vanlige yrker, reagerer når noen av landets rikeste skatteflukter til utlandet?

– Det er ikke slik at jeg slutter å bidra med skatt. Jeg betaler masse skatt i Norge, gjennom de selskapene jeg driver her. Og det gjør jeg med den største glede. Jeg synes det er ekstremt mer urettferdig at utlendinger vi konkurrerer med, slipper å skatte i Norge.

Han har store planer for å vri fra å lage vaksiner for fisk, til å hjelpe mennesker.

Les mer om det her:

Erna Solberg har sittet og lyttet. Hun går langt i å komme med løfter som skal lokke Nordly og andre hjem fra Sveits.

Solbergs grep

– En god start vil være å si klart nei til exitskatten, fjerne formuesskatten på
arbeidende kapitalarbeidende kapitalPenger og andre verdier som brukes aktivt i en bedrift for å skape inntekter, i motsetning til kapital som bare er investert og ikke brukes i den daglige driften. og føre en politikk som heier på alle de små og store bedriftene
som hver dag bidrar til verdiskaping, innovasjon og utvikling både i byene og i
distriktene, sier hun.

– Tendensiøst

Trygve Slagsvold Vedum sier han setter pris på alle som skaper noe i Norge, også Nordly.

– Han er hjertelig velkommen hjem.

– Men han vil ikke på grunn av din regjerings politikk?

– Norge er et av landene i verden som produserer flest rike mennesker. Det skjer i et land som også har en modell med blant annet gratis utdanning og helse. Så har vi en norsk modell med blant annet gratis skole og helse. Det er en unik velferdsmodell som gjør at veldig mange flere, enn eksempelvis i Sveits, lykkes.

Dyktig og stor i kjeften?

Han avviser påstanden om udugelighet.

– Norsk fastlandsbedrifter har rekordhøye investeringer, høyere enn under Solberg-regjeringen. Og det han sier om kronekursen, er veldig tendensiøst. Den norske kronekursen har nesten lik utvikling som den svenske. Det er små valutaer som har blitt rammet den siste tiden. Det er fellesnevneren og hovedårsaken.

Han flirer når vi spør ham om Nordlys følgende uttalelse:

«Vedum ser ikke ut til å la noe sige inn i hodet».

– Jeg kjenner en del som både er dyktige og store i kjeften. Nordly er vel kanskje i den kategorien.

PS: Nordly svarer dette om han har vært eller er engasjert i Høyre: – Jeg var med lokalt i Unge Høyre for rundt 40 år siden.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *