Folk i harnisk: – Gravskjending

Rein i Hammerfest Folk i harnisk: - Gravskjending Reinsdyr tar seg til rette i Hammerfest. TAR SEG TIL RETTE: Blomstene pårørende har plantet for å minnes sine kjære, ender som vomfyll for reinen på Fjordadalen kirkegård. Foto: Privat Vis mer Ralf Lofstad Publisert torsdag 16. mai 2024 - 09:08 i Sammendraget er laget av ChatGPT


Folk i harnisk: – Gravskjending
Rein i Hammerfest

Folk i harnisk:
– Gravskjending

Reinsdyr tar seg til rette i Hammerfest.

TAR SEG TIL RETTE: Blomstene pårørende har plantet for å minnes sine kjære, ender som vomfyll for reinen på Fjordadalen kirkegård. Foto: Privat
Vis mer


Publisert


Kort fortalt

  • Reinsdyr har forårsaket kaos på kirkegårder i Hammerfest, der de har ødelagt blomster og etterlatt avføring.
  • Lokalbefolkningen er frustrert over at reinsdyrene stadig tar seg inn på gravplassene, og ordet «gravskjending» blir brukt.
  • Aslak Ante Sara, leder for det aktuelle reinbeitedistriktet, viser til problemer med mye snø rundt gjerdene og mangelfulle tiltak. Han varsler at problemet vil bli tatt opp med kommunen.

– Jeg og kona var på kirkegården for å besøke grava til besteforeldrene mine. Mens vi var der, så vi ei dame lenger borte som prøvde å jage to reinsdyr. Vi prøvde å få dem ut porten, men det var umulig – de sprang overalt, så bårebuketter fløy, forteller Odd-Arne Pedersen (51) fra Rypefjord utenfor Hammerfest til Dagbladet.

Opptrinnet på Fjordadalen kirkegård søndag ettermiddag varte i fem til ti minutter.

– På den tida hadde ca. 15 graver blitt rensket for blomster, og det lå avføring igjen. Det er trasig og trist for sørgende mennesker å få gravene ødelagt, sier Pedersen.

Det ligger fremdeles en del snø i store deler av Finnmark, og reinen tar seg enkelt inn på kirkegårder hvor gjerdet er nedsnødd. Det er satt opp provisoriske ekstra sperringer – som tydeligvis ikke virker helt etter hensikten.

– Reinen bare går oppå snøen, forklarer 51-åringen.

Sju dyr

De siste dagene har reinens tilstedeværelse i finnmarksbyen vært et hett tema, både på sosiale medier og lokalavisa iFinnmark, som Pedersen også har uttalt seg til. I tillegg til episoden på Fjordadalen gravplass er det også dokumentert rein innenfor gjerdet på den nærliggende Indrefjord kirkegård – hvor sju dyr tok seg til rette lørdag, ifølge en nabo.

Lokalbefolkningen er kraftig irritert over at reinen stadig tar seg inn på gravplassene. Kraftuttrykk som «gravskjending» florerer.

– Det er et betent tema her i byen, hvor rein går løs i sentrum – og det begynner å bli et stort problem: Folk kan ikke pynte på grava, ikke plante blomster hvis de ikke har et halvannet meter høyt gjerde, sier Pedersen og understreker:

Reinsdyr innenfor gjerdet i Hammerfest skaper stor frustrasjon blant befolkningen. Video fra i fjor. Reporter: Mia Engenes Bratlie. Video: Mia Engenes Bratlie / Dagbladet TV
Vis mer

– Sentrum av en by er ikke et naturlig sted for dem å være – dette må være stressende for dyra også.

Om høsten flytter reineierne dyra over på fastlandet til vinterbeite, mens på våren drives de svømmende tilbake til Kvaløya, hvor Hammerfest ligger, og går på sommerbeite.

– Jeg har inntrykk av at Kvaløya er nedbeitet – derfor trekker reinen inn mot byen, sier Pedersen.

Gjerde rundt byen

Mange hammerfestinger mener at hjembyen er spesielt utsatt for rein på avveier, sammenliknet med andre finnmarkstettsteder. Og peker i retning av flere aktører.

– Både reineierne og kommunen burde bidra til å få ut dyra. Dette er ikke noen hets av næringen, men folk blir frustrert; hvert år skjer dette, sier Pedersen.

I 2005 ble det sågar bygd et gjerde til 5 millioner kroner rundt hele byen som skulle holde reinen borte. Det har ikke stoppet problemet.

- TRASIG: Odd-Arne Pedersen synes det er trist for de pårørende til de gravlagte at blomstene stadig blir spist av reinen. Foto: Privat

– TRASIG: Odd-Arne Pedersen synes det er trist for de pårørende til de gravlagte at blomstene stadig blir spist av reinen. Foto: Privat
Vis mer

– Det er mange hull. Dessuten går reinen over feristene, sier 51-åringen og flirer.

– Helt unikt

Kommunepolitikken i Hammerfest er sterkt preget av reinens tilstedeværelse – så mye at kommunen har ei egen nettside om dette.

Ordfører Terje Rogde (H) har vært glødende engasjert i problemet med reinen i en årrekke. I fjor, før han ble valgt, anmeldte han det ansvarlige reinbeitedistriktet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark samt reindriftsstyret for brudd på reindriftsloven og dyrevelferdsloven. Saken ble henlagt av politiet.

– Vi prøver å beskytte private eiendommer, kommunale parker, kirkegårder. Det verste er barnehager, som er stengt på kvelden – det er trist. Dette er utfordringer ikke mange byer har, det er helt unikt i norsk sammenheng, også i Finnmark, sier Rogde til Dagbladet.

ENGASJERT: Hammerfest-ordfører Terje Rogde (H) har vært engasjert i konflikten om reinen i årevis. I fjor, før han ble valgt, gikk han til politianmeldelse av en rekke aktører. Foto: Hammerfest kommune

ENGASJERT: Hammerfest-ordfører Terje Rogde (H) har vært engasjert i konflikten om reinen i årevis. I fjor, før han ble valgt, gikk han til politianmeldelse av en rekke aktører. Foto: Hammerfest kommune
Vis mer

Ordføreren vedgår at noe av problemet ligger i vedlikeholdet av for eksempel gjerdene. Derfor har han hatt flere møter, med blant andre kirkevergen, som har ansvaret for gravplassene.

– Vi må se på hvordan vi setter opp porter tidlig nok, slik at de skjermer. Men snøen er et evig problem, sier han.

Rogde varsler også et dialogmøte med representanter for reindriftsnæringen. Han understreker at konflikten ikke går langs etnisk-kulturelle skillelinjer – mellom nordmenn og samer.

– Vi som bor her, har samisk historie i oss, og det handler ikke om noe samisk – det handler om næringsutøvelse, sier ordføreren.

Viser til ras

Aslak Ante Sara, leder for for reinbeitedistrikt 20, Fálá (Kvaløy), er bedt om en kommentar til bildene av reinsdyr på Fjordadalen kirkegård.

– I utgangspunktet har kirkegården i Fjordadalen et godt gjerde som holder reinen utenfor når det er tint fram [fritt for snø]. Utfordringene nå på våren er snøen og snøras som dekker over store deler av kirkegårdsgjerdet på oversiden av fjellet, sier Sara til Dagbladet.

Han sier videre at plastgarngjerdet som er satt opp som ekstratiltak, lett blir tatt av vinden, ramler ned eller blir hengende for høyt etter hvert som snøen tiner.

– Dyr går fast og skader gjerdet og seg selv. Vi tror at et såkalt byggegjerde ville fungert bedre som hinder fram til det ordinære gjerdet har tint fram. Dette er noe vi blant annet kommer til å ta opp med kommunen i neste dialogmøte, avslutter reinbeitedistriktlederen.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *