Grieg-resultatet faller: – Ikke fornøyd med fiskevelferden

Grieg Seafoods resultater Grieg-resultatet faller: – Ikke fornøyd med fiskevelferden Lakseoppdretterens resultater trekkes ned av problemer med fiskehelsen i Finnmark knyttet til parasitter, maneter og lave sjøtemperaturer. RESULTATSLIPP: Lakseoppdretteren presenterer resultater for første kvartal. Bildet er fra Grieg Seafood på Finnøy fra en tidligere anledning. Foto: Jan Inge Ha / Stavanger Aftenblad Camilla Knudsen Publisert:


Grieg-resultatet faller: – Ikke fornøyd med fiskevelferden

Grieg-resultatet faller: – Ikke fornøyd med fiskevelferden

Lakseoppdretterens resultater trekkes ned av problemer med fiskehelsen i Finnmark knyttet til parasitter, maneter og lave sjøtemperaturer.

Publisert:

Grieg Seafood leverer et driftsresultat før justeringer på 292 millioner kroner, ned fra 385 millioner på samme tid året før, ifølge rapporten for første kvartal.

På forhånd var det ventet et fall til 309 millioner, ifølge Bloomberg. Per kilo tjente selskapet 13,8 kroner, ned fra 25,1 kroner i samme periode året før.

I Finnmark har det vært mye problemer knyttet til parasitten Spiro, maneter og lave sjøtemperaturer. Det har gitt mye skadet fisk, lave snittvekter og dårlig kvalitet.

– Jeg er ikke fornøyd med fiskevelferdssituasjonen i kvartalet, sier Grieg-sjef Andreas Kvame.

– Det er iverksatt tiltak for å bedre fiskevelferden med forventet effekt i 2024 og betydelige forbedringer for neste vinter, skriver selskapet videre.

Opprettholder slaktemål

Grieg slaktet 21.000 tonn i kvartalet, opp fra 15.357 tonn i samme kvartal året før. Det varslet selskapet i en tidligere oppdatering.

Slaktemålet for hele 2024, som i forrige kvartal ble kuttet til 81.000 tonn, opprettholdes. Slakten fordeler seg på 28.000 tonn i Rogaland, 27.000 tonn i Finnmark, 15.000 i British Columbia på Canadas vestkyst og 11.000 tonn i Newfoundland på østkysten.

– I løpet av første kvartal 2024 opplevde vi fremgang etter et utfordrende 2023. Hoveddriveren for forbedringen var en sterk biologisk prestasjon i Rogaland, som reduserte kostnader og økte prisoppnåelsen, sier Kvame.

– Det underliggende biologien er i bedring i alle våre oppdrettsregioner, tilføyer han.

Han trekker også frem at det globale laksetilbudet er ventet å øke med bare 1 prosent i år, og venter derfor et fortsatt sterkt laksemarked fremover.

Milliardsatsing i Newfoundland

I tillegg til Finnmark og Rogaland, driver Grieg også lakseoppdrett på øst- og vestkysten i Canada. I løpet av kvartalet har selskapet gjort første slakt på østkysten (Newfoundland).

– Vi har bevist at det er mulig å drive oppdrett av laks med god velferd, lav påvirkning og høy kvalitet i Placentia Bay. Dette styrker vår tro på Newfoundland som en fremtidig, robust oppdrettsregion, skriver selskapet.

Grieg har sikret to nye lånefasiliteter på totalt 1 milliard kroner. Dermed går Grieg også videre med byggingen av postsmoltanlegget postsmoltanlegget Postsmoltstadiet er definert som den første perioden etter at laksen har gått igjennom smoltifiseringen, dvs. gått over fra å være en fisk som er tilpasset ferskvann, til en laks som har utviklet sjøvannstoleranse. Mowi, den største oppdretteren, definerer postsmolt som fisk over 500 gram. Ved å produsere større postsmolt blir fisken mer robust og produksjonstiden i sjøen blir vesentlig kortere.på Newfoundland.

Det skal etter planen stå ferdig i første halvår 2026 og vil kreve investeringer på rundt 115 millioner kanadiske dollar (900 millioner kroner).

Samtidig fortsetter prosessen for å finne langsiktige partnere til driften i Canada. Kvame opplyser at det er «god interesse både fra industrielle og finansielle aktører», og forventer en løsning i tredje kvartal.

I forkant av dagens tall anbefalte 5 meglerhus kjøp av aksjen, 3 lå på hold og 2 på selg, ifølge Factset.

Aksjen har steget rundt 10 prosent så langt i år og verdsettes til 8,5 milliarder på Oslo Børs.

Disse oppdretterne har presentert resultat for første kvartal:


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *