Grønn vekst bidro til Eksfin-rekord: – Ketchupeffekt

Grønn vekst bidro til Eksfin-rekord: – Ketchupeffekt På få år har grønne næringer vokst til å utgjøre den største delen av statlige Eksfins garantier. Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24 Kjetil Malkenes Hovland Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden Kopier lenke Kopier lenke Del på Facebook Del på Facebook Del


Grønn vekst bidro til Eksfin-rekord: – Ketchupeffekt

Grønn vekst bidro til Eksfin-rekord: – Ketchupeffekt

På få år har grønne næringer vokst til å utgjøre den største delen av statlige Eksfins garantier.

Publisert: Publisert:

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) ga garantier for rekordhøye 49,3 milliarder kroner i fjor, opp fra 8,8 milliarder kroner året før.

Det kommer frem i det statlige selskapets årsrapport.

Eksfin støtter opp under eksport blant annet ved å gi garantier til norske bedrifter, utenlandske kjøpere samt bankene deres.

– Vi hadde en veldig stor vekst i 2023. Det skyldes det grønne skiftet og geopolitisk usikkerhet, sier Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker til E24.

– Geopolitisk usikkerhet gjør at mange gjør mer innen forsvar. Av veksten vår på 49 milliarder i fjor kom 16 milliarder fra en kontrakt Kongsberg fikk for forsvarsleveranser til Polen. Når det blir økt usikkerhet har man også behov for tryggere finansiering. Da brukes eksportkredittbyråer i større grad enn før, sier hun.

Eksfin finansieres direkte av staten Norge, og er ikke avhengig av å hente penger i markedene. Statens høye kredittvurdering (AAA) gir trygghet, og bidro ifølge Bakker til etterspørselen etter Eksfins garantier i fjor.

– Vi har sett samme trend i hele verden, tilsvarende eksportfinansieringsorganisasjoner vokste veldig mye i fjor. Forsvar, grønne næringer og små og mellomstore bedrifter er gjennomgangstema, sier hun.

I tillegg til å stille garantier knyttet til norsk eksport gir Eksfin også lån. I fjor steg låneutbetalingene til 10,3 milliarder kroner, opp fra 3,6 milliarder kroner året før.

Dette bildet viser omformerplattformen East Anglia 3, som er bygget i Romania og nettopp har ankommet Stord for ytterligere arbeid. Den bygges for Iberdrola-selskapet ScottishPower Renewables. I bakgrunnen ses det enorme Johan Castberg-skipet, som Aker Solutions ferdigstiller for Equinor.

Les på E24+

Satser på havvind og olje samtidig: – Synlig i byens skyline

Nå er grønne prosjekter størst

Selskapet stilte med 330 garantier i fjor. Ifølge Eksfin var hele 46 prosent av de nye garantiene innenfor grønne næringer. Dette tilsvarer 22,6 milliarder kroner.

Det aller meste av dette er knyttet til havvindprosjekter og skip til havvindbransjen.

For første gang utgjør grønne prosjekter nå den største andelen av Eksfins garantier. Fornybarindustrien utgjør en tredjedel av porteføljen, blant annet grunnet betydelige garantier knyttet til havvind.

Tidligere var olje og gass dominerende, men andelen har gått ned til 24 prosent av selskapets samlede portefølje og forventes å fortsette å falle i 2024.

Les også

Støtter skotsk flytende havvind: – Har kommet langt

– Ketchupeffekt

– Havvindindustrien er blitt veldig stor på eksport, selv om vi ikke har noen egen havvindindustri. Den er bygget på all teknologien og kompetansen vi har fra offshore olje og gass, sier Bakker.

Hun tror ikke alle er klare over at Norges betydelige eksport i denne sektoren.

– Det har skjedd kanskje litt under radaren for en del, at disse selskapene har bygget kompetanse også på fornybar og havvind. Prosjektene har pågått litt i det stille, og så ble det en ketchupeffekt der mange ting kom på plass samtidig i 2023, og derfor ble det stort, sier hun.

Denne figuren viser fordelingen av gitte og lovede garantier fra Eksfin fra 2014 til 2023, i milliarder kroner. De blå søylene viser at olje- og gassnæringen utgjør en stadig mindre andel av garantiene. De grønne søylene viser fornybar energi og miljøteknologi. Den lilla søylen viser annen industri og forsvar. Den lysegrønne delen av søylene er cruiseskip og ferger, mens den lyserøde er oppdrett og sjømat. Oransje er bank og den lyseblå øverst er shipping.

Les også

Kjemper mot ny oljeleting: – Tror ikke dette er dårlige folk

– Mindre volum i år

Eksfin har blant annet gitt garantier til flere elektriske omformerplattformer til havvindanlegg, og til serviceskip, kabelleggingsfartøy og skip som installerer havvindturbiner.

I fjor ga selskapet blant annet garantier knyttet til leveranser fra Aibel og Seaway 7 til havvind i Storbritannia og Taiwan, til Aker Carbon Capture for fangst og lagring av CO₂ i Danmark samt til Scatec for solkraft i Sør-Afrika og Brasil.

Eksfin forventer stor aktivitet innen havvind internasjonalt også fremover, og ser muligheter for at norske aktører kan konkurrere om de store kontraktene.

– Vi har sett et mye mindre volum i år enn i fjor. Det er ikke så mange selskaper som kan levere omformerplattformer til havvind, så utviklingen påvirkes av kapasiteten til disse selskapene. Men vi tror dette kommer til å fortsette å vokse når det gjelder fartøyer, sier Bakker.

– Et annet område vi tror vi kan bli store på er hydrogen. Om ikke i år, så tror jeg vi kan få betydelig eksponering der til neste år. Det samme gjelder karbonfangst- og lagring. Vi har vært med på å finansiere ett anlegg med Aker Carbon Capture, og jeg tror også det kan komme mer på dette feltet, sier hun.

Les også

Kjempeprosjektet koster 80 milliarder: – Det badla på seg, for å si det sånn

Vekst innen forsvar

Av Eksfins vekst på 49 milliarder i fjor kom 16 milliarder fra én transaksjon. Det gjaldt det som var Kongsberg Gruppens største enkeltkontrakt noensinne, for leveranser av kystforsvarssystemer med NSM-missiler til Polen.

– Vi har et begrenset antall selskaper i Norge som jobber med dette, så vi venter ikke samme volum i år. Men med den veksten i forsvarsbudsjettene vi ser i vestlige land, så regner vi med at forsvarsnæringen vil vokse, både innen underleverandører og de store selskapene, sier Bakker.

– Hvordan har Ukrainakrigen og geopolitisk uro preget Eksfins arbeid?

– Det er økt behov for kredittfinansiering på grunn av usikkerheten, ikke bare på grunn av Ukraina men også grunnet uro rundt mulige handelskriger, sier Bakker.

– Vi har også en ramme for politisk risiko som vi brukte for første gang i fjor. Vi utstedte en garanti på egenkapitalen da Umoe ønsket å investere i Kina. Den typen produkter har vi ikke sett brukt på mange år. Så det er behov for politisk risikoavlastning.

Dette er ett av Kongsberg Gruppens Naval Strike Missile (NSM) under testing fra det amerikanske krigsfartøyet USS Coronado i 2014.

Les også

Krever Vestre-svar om Solstad-saken: – Eksfin kan ikke være en svart boks

– Hyggelig å se

Eksfins strategi er å satse på havvind, grønn maritim industri, annen grønn industri og små- og mellomstore bedrifter (SMB). På alle disse områdene var det vekst i fjor.

Eksfin opplever blant annet at situasjonen ser ut til å ha bedret seg ved norske verft etter noen krevende år.

– Det er hyggelig å se at verftene får mye å gjøre. Det har vært utfordrende. Først hadde de mye å gjøre innen offshore, og så det et hull som ble dekket av cruiseskip, men så har det vært tøft noen år med lite å gjøre. Nå er det en oppsving igjen, sier Bakker.

Det er i tillegg høy aktivitet innen fiskeri og havbruk. Eksfin har blant annet finansiert landbasert oppdrett i Norge, fiskefartøy til Færøyene og utstyrseksport til Island.

Vil nå de små og mellomstore

Eksfin har også satset mer på små og mellomstore bedrifter den siste tiden, og lanserte en ny løsning for disse i fjor høst. Gjennom en såkalt arbeidskapitalgaranti tar Eksfin 50 prosent av bankens kredittrisiko.

Da kan banken låne ut mer, slik at bedriften for eksempel kan by på større kontrakter eller øke produksjonen.

– Dette har blitt godt mottatt, og både markedet, NHO og bedriftene er fornøyde. Det bidrar også til like konkurransevilkår siden andre land også tilbyr slike løsninger for små og mellomstore bedrifter, sier Bakker.

Eksfin har 114 ansatte, og fordelingen er jevn mellom menn og kvinner.

Les også

Vurderer lån til forsvarsindustri: – Kan ha stor symbolsk verdi


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *