Hardt ut mot politiet

Terror-siktede Arfan Bhatti Hardt ut mot politiet Advokat John Christian Elden krever at Bhatti blir løslatt, og går til frontalangrep på politiets etterforskning. KREVER INNSYN: Terrorfengslede Arfan Qadeer Bhatti krever å få innsyn i alle etterforskningsdokumenter i saken mot ham. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer Gunnar Hultgreen Publisert fredag 24. mai 2024


Hardt ut mot politiet
Terror-siktede Arfan Bhatti

Hardt ut mot politiet

Advokat John Christian Elden krever at Bhatti blir løslatt, og går til frontalangrep på politiets etterforskning.

KREVER INNSYN: Terrorfengslede Arfan Qadeer Bhatti krever å få innsyn i alle etterforskningsdokumenter i saken mot ham. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
KREVER INNSYN: Terrorfengslede Arfan Qadeer Bhatti krever å få innsyn i alle etterforskningsdokumenter i saken mot ham. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Kort fortalt

 • Advokat John Christian Elden krever løslatelse av Arfan Qadeer Bhatti, som har vært fengslet i Norge etter å ha blitt hentet fra Pakistan.
 • Elden kritiserer politiets etterforskning og påstår at Bhatti ble utsatt for tortur i Pakistan.
 • Bhatti er siktet for å være hovedmannen bak terrorangrepet i Oslo i juni 2022.
 • Etter å ha sittet 199 dager innelåst hos ISI – The Directorate for Inter-Services Intelligence, den største og mest innflytelsesrike etterretningstjenesten i Pakistan – og 386 dager i det ordinære politiet i Islamabad sin varetekt, ble Arfan Qadeer Bhatti (46) hentet hjem til Norge 3. mai i år.

  Norske myndigheter hadde chartret et eget fly for å hente den terrorsiktede islamisten fra Pakistan til Norge.

  Dagen etter at privatflyet landet på Gardermoen, ble Bhatti varetektsfengslet i Oslo tingrett – lørdag 4. mai – for fire uker med brev- og besøksforbud.

  «Hovedmann»

  Gjennom sin hovedforsvarer, advokat John Christian Elden, går Bhatti til et kraftig angrep mot fengslingen, og anklagene som er rettet mot ham.

  Statsadvokat Sturla Henriksbø har bekreftet overfor flere medier at politiet mener Bhatti var hovedmannen bak terrorangrepet i Oslo, natt til lørdag 25. juni 2022.

  HOVEDMANN: Statsadvokat Sturla Henriksbø har bekreftet at politiet mener Arfan Qadeer Bhatti var hovedmannen bak terrorangrepet i Oslo. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

  HOVEDMANN: Statsadvokat Sturla Henriksbø har bekreftet at politiet mener Arfan Qadeer Bhatti var hovedmannen bak terrorangrepet i Oslo. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
  Vis mer

  Da Oslo tingrett varetektsfengslet Bhatti slo retten fast at det er skjellig grunn til å mistenke Bhatti for samtlige av de forholdene han er siktet for. Derfor ble han varetektsfengslet.

  Nå krever Bhatti at domstolen skal løslate ham. Dagbladet har fått tilgang til Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, sitt støtteskriv til anken til Borgarting lagmannsrett.

  I støtteskrivet heter det:

  «Tingretten synes å ha sett bort fra/ ikke kommentert eller forholdt seg til deler av tilsvaret når det gjelder faktum».

  – Klar over tortur

  Elden slår fast at norske myndigheter har vært klar over at Bhatti ble utsatt for tortur da han var pågrepet av pakistansk etterretning.

  I støtteskrivet står det:

  «Norge er fullstendig klar over dette, og har i perioden mellom pågripelse og overføring til det ordinære politiet blant annet hatt møter med pakistanske utenriksmyndigheter i februar 2023 for å diskutere overføring til Norge. Det har vært møter på regjeringsnivå mellom de to land, og det forutsettes også å foreligge møtereferater med videre på norsk side på samme måte som på pakistansk side».

  LANDET: Dagbladet er på plass ved Kongsvinger fengsel, hvor Arfan Bhatti ble kjørt kort tid etter landing i Norge. Video: Magnus Paus / Daniel Wiese
  Vis mer

  Hemmelig agent

  Bhatti krever at alt materiale som kan knyttes til kontakten mellom den pakistanske og norske regjeringen – om Bhatti – legges fram.

  I støtteskrivet som er sendt til ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett stiller Elden spørsmål om ulovlig politiprovokasjon. I støtteskrivet heter det:

  «Det sentrale beviset mot Bhatti i denne saken er telegram-meldingene mellom det som påstås å være en hemmelig agent på oppdrag for e-tjenesten på den ene siden og angivelig henholdsvis Bhatti (Shaheen) og Kausar (Me) på den andre».

  Kausar er Bærumskvinnen Aisha Shezadi Kausar (32), som oppholder seg i Syria. Kausar har vært gift med Bhatti. De hadde et barn sammen, som døde i Syria – i det som IS kalte det Islamske kalifatet.

  Provokasjon

  Videre skriver Elden:

  «Vi har ikke fått innsyn i hele beviskjeden, hvilket i seg selv reiser en rekke problemstillinger knyttet til blant annet notoritet og tolkning av bevisene. Vi mangler blant annet hele og deler av meldingskorrespondansene – herunder den innledende kontakten mellom agenten og «Me», vi får ikke innsyn i verken møterapporter som ble skrevet etter møter mellom agenten og føringsoffiserene eller HUMINT-rapportene (menneskebasert innhenting av etterretning, red.anm) som ble utarbeidet i kjølvannet av disse, og ingen av de nevnte er tillatt avhørt under etterforskningen eller har vitnet i saken mot Matapour».

  «Vi vet således svært lite om denne agenten, og er henvist til å stole på ufullstendige meldingskorrespondanser samt gjenfortellinger via flere ledd om hva som ble skrevet i telegram-meldingene som ikke er dokumentert i saken».


  iIKKE SANNSYNLIG: Advokat John Christian Elden mener det ikke er sannsynlighetsovervekt for at Arfan Qadeer Bhatti medvirket fra Pakistan til skyteepisoden i Oslo 25. juni 2022 på en slik måte at han kan straffes for det. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
  Vis mer

  «Men flere bevis i saken som vi har mottatt peker i klar retning av at den hemmelige agenten på oppdrag for e-tjenesten kan ha overtrådt grensen for lovlig provokasjon. Dette gjelder både innholdet i telegram-meldingene, og informasjon som har kommet frem gjennom vitner i saken».

  «Det anonyme vitnet fra e-tjenesten ga sentral informasjon i sin vitneforklaring overfor retten som gir ytterligere holdepunkter for at ulovlig provokasjon er begått».

  Terror-oppfordring

  Elden legger også stor vekt på at da det anonyme vitnet fra E-tjenesten forklarte seg i straffesaken mot Zaniar Matapour – som utførte terroren – ville vedkommende vitne ikke avvise at den hemmelige agenten i sin dialog med Aisha Kausar hadde oppfordret til terror.

  – Leser man telegram-meldingene samlet (bevis for planlegging av terror, red.anm.) og holdt opp mot e-tjenestens anonyme vitne sin forklaring i retten er det mange momenter som samlet peker i retning av at den straffbare handlingen ikke ville bli begått dersom agentens medvirkning tenkes borte, fastslår advokat Elden.

  I RETTEN: Advokat John Christian Elden har vært Arfan Qadeer Bhattis forsvarer i 30 år. Bildet er fra 2008, da Bhatti var anklaget for å ha skutt mot den jødiske synagogen i Oslo. Foto: Terje Pedersen, ANB / ALL OVER PRESS

  I RETTEN: Advokat John Christian Elden har vært Arfan Qadeer Bhattis forsvarer i 30 år. Bildet er fra 2008, da Bhatti var anklaget for å ha skutt mot den jødiske synagogen i Oslo. Foto: Terje Pedersen, ANB / ALL OVER PRESS
  Vis mer

  Videre heter det i støtteskrivet:

  «Det fremstår som det var avgjørende for de som planla, og skulle utføre, angrepet at man fikk en slags velsignelse/godkjenning av IS i forkant. Denne velsignelsen ble gitt, ikke av IS, men av staten, sammen med lovpriselser og en oppfordring om å gjøre «as much damage as possible on Kuffar» (de vantro). De siktede (Bhatti og Kausar, red.anm.) hadde ingen annen kontakt inn til IS».

  Ikke sannsynlighetsovervekt

  Elden mener Bhatti bør løslates, og slår fast:

  «Det gjøres videre fortsatt gjeldende at selv om det hele eller delvis skulle være Bhatti i kommunikasjonene, er det ikke tilstrekkelig for å etablere en strafferettslig medvirkning til det som skjedde i Oslo forut for at skytingen fant sted. Tingretten viser til etterfølgende kommunikasjon. Det gjøres gjeldende at det totalt sett ikke er sannsynlighetsovervekt pr i dag for at Bhatti har medvirket fra Pakistan til skyteepisoden i Oslo 25. juni 2022 på en slik måte at han kan straffes for det. Han kan da heller ikke holdes i varetekt».

  Politiadvokat Ingvild Myrold som leder Oslo-politiets etterforskning av Bhatti, har følgende kommentar til Eldens støtteskriv:

  – Vi fikk Oslo tingretts medhold i at fengslingsvilkårene var oppfylt, og vi har nå sendt vårt tilsvar til Eldens støtteskriv til Borgarting lagmannsrett.

  Nå skal tre lagdommere i ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Arfan Qadeer Bhatti skal løslates, eller om han fortsatt skal sitte i varetekt.


  0 kommentarer

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *