Høyesterett frifinner Danske Bank etter direktørsvindel på 130 millioner kroner

Høyesterett frifinner Danske Bank etter direktørsvindel på 130 millioner kroner Etter at direktøren i oljeselskapet Edison ble lurt til å overføre 130 millioner kroner, saksøkte selskapet Danske Bank. Høyesterett har frifunnet banken. Høyesterett har frifunnet Danske Bank for krav om erstatning etter at en direktør i energiselskapet Edison ble narret til å overføre 130 millioner


Høyesterett frifinner Danske Bank etter direktørsvindel på 130 millioner kroner

Høyesterett frifinner Danske Bank etter direktørsvindel på 130 millioner kroner

Etter at direktøren i oljeselskapet Edison ble lurt til å overføre 130 millioner kroner, saksøkte selskapet Danske Bank. Høyesterett har frifunnet banken.

  • NTB-Peter Tálos
Publisert:

Etter millionsvindelen i 2019 saksøkte det italienske oljeselskapet Edison bankforbindelsen sin. Norgessjefen for selskapet ble narret til å overføre 130 millioner kroner til to kontoer i Hongkong som ble kontrollert av svindlerne. Direktøren ble fortalt at pengene skulle gå til et hemmelig oppkjøp i Kina.

Selskapet mente banken skulle ha advart om de store overføringene.

Høyesterett har nå frifunnet Danske Bank i saken. Domstolen slår fast at ettersom overføringene av pengene var autorisert av kunden, kan den ikke lastes. I dommen slås det også fast at banken ikke hadde opptrådt uaktsomt selv om overføringene var autorisert.

– Høyesterett mente banken verken hadde brutt plikter i lov, forskrift, direktiv eller bransjenormer, inkludert hvitvaskingsreglene, skriver Høyesterett om dommen.

Måtte dekke 25 prosent

Da saken ble behandlet i tingretten og lagmannsretten, så dommerne litt annerledes på saken. Lagmannsretten skrev at selv om den la hovedansvaret på direktøren, så mente den banken burde dekke 25 prosent av tapet Edison led, om lag 31 millioner kroner.

Svindelen ble utført ved at direktøren ble forledet til å gjennomføre 13 overføringer som alle var innenfor den grensen på 1 millioner euro som han alene hadde prokura for å utføre. Finansdirektøren i Edison hadde kjennskap til overføringene, men gjorde ikke noe for å stanse dem.

18 millioner til advokat

Både tingretten og lagmannsretten kom imidlertid til at Danske Bank ikke hadde opptrådt forsvarlig med tanke på svindelkontroll. Banken var uenig i dette og anket derfor saken til Høyesterett. Der er banken fullt ut frifunnet.

Edison må også betale Danske Bank og Finans Norge over 18 millioner kroner som er gått med til advokatutgifter gjennom tre rettsinstanser.

I 2022 ble to menn dømt til seks års fengsel for bedrageriet. Da var mesteparten av de 130 millionene tapt.

Danske Bank fornøyde

Danske Banks pressesjef Anna-Lena Nordling skriver til Dagens Næringsliv at banken er fornøyd med å ha fått medhold på alle punkter.

– Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og gjør det vi kan hver eneste dag for å forhindre og stanse finansiell kriminalitet. For oss og for resten av næringen har det imidlertid vært viktig med en prinsipiell avklaring i denne saken som belyser et vedvarende og økende problem i samfunnet, skriver hun.

Edisons norske advokat, Nils Christian Langtvedt, skriver til samme avis at de på sin side er skuffet.

– Dette er en omfattende sak som har reist en rekke uavklarte og prinsipielle spørsmål. Enkelte av spørsmålene har nå fått en avklaring, og det er Høyesteretts rolle. Edison fikk medhold i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i at Danske Bank var erstatningsansvarlig, og resultatet fra Høyesterett er derfor skuffende. Det er litt overraskende at det kanskje mest sentrale forholdet – at Danske Bank ekskluderte Edison som eneste kunde fra den automatiske svindelkontrollen – ikke drøftes i noen særlig grad i Høyesteretts dom, skriver Langtvedt.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *