Høyre snakker ned norsk næringsliv

Arbeiderpartiets Tuva Moflag og Rune Støstad svarer Høyre. Foto: Arbeiderpartiet Høyre snakker ned norsk næringsliv Virkeligheten stemmer ikke overens med skremmebildene Høyre tegner opp om tilstanden i norsk næringsliv. For selv etter tre tøffe år, med ekstraordinære bidrag fra norsk næringsliv, går de aller fleste bedriftene i landet vårt så det suser. Vi er glade for


Høyre snakker ned norsk næringsliv

Høyre snakker ned norsk næringsliv

Virkeligheten stemmer ikke overens med skremmebildene Høyre tegner opp om tilstanden i norsk næringsliv. For selv etter tre tøffe år, med ekstraordinære bidrag fra norsk næringsliv, går de aller fleste bedriftene i landet vårt så det suser. Vi er glade for at næringslivet har vært med å dra lasset, i en periode som har vært svært krevende.

  • Tuva Moflag

    Leder finanskomiteen (Ap)
  • Rune Støstad

    2. nestleder Næringskomiteen (Ap)
Publisert:

Dette er en kronikk

Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I Høyres iver etter å kritisere og karakterisere regjeringspartiene, drar de med seg næringslivet i dragsuget. Realiteten er at både norsk økonomi og landene rundt oss har opplevd en rekke sjokk de siste årene. Og da snakker vi om et alvor som overgår politisk retorikk.

Etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar har norsk økonomi blitt påvirket på flere måter, og det har krevd tøffe tak hos både bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner de siste årene.

Nå er det utsikter til en myk landing i norsk økonomi, og de midlertidige skattene er snart faset ut i sin helhet. Vi skal komme oss gjennom – i fellesskap.

Les også

Regjeringens nærings­fiendtlighet fortsetter

Bedriftenes bidrag gjennom forhøyet arbeidsgiveravgift og høyprisbidrag er noe bedriftene virkelig kan være stolte av. Det har bidratt til at vi har klart å støtte Ukraina med betydelige beløp, samtidig som norske husholdninger har blitt kompensert for de verste konsekvensene av Putins hybride energikrig i Europa.

En del av ekstrakostnadene har blitt dekket av økte uttak fra oljefondet, men her vet Høyre svært godt at det er en hårfin balanse. Bruker vi for mye oljepenger, øker det temperaturen i økonomien, noe som i neste omgang får konsekvenser for både bedrifter og husholdningene. Krig i Europa kommer dessverre ikke med enkle løsninger på kjøpet.

14 renteøkninger fra et historisk nullrentenivå, og høy prisvekst har vært svært tøft for mange. Likevel ligger det en trygghet i at arbeidsledigheten har holdt seg lav i denne i perioden. Det er jobben til folk som er den aller viktigste faktoren for økonomisk trygghet. Siden regjeringen tiltrådte har 150 000 flere kommet i jobb, hvorav de aller fleste i privat sektor.

Les også

Solberg sender regningen til vanlige arbeidsfolk

Nå ser det også ut til at det blir reallønnsvekst for første gang på nesten 10 år. Dette er et bare et av flere sunnhetstegn i norsk næringsliv.

For samtidig som norske bedrifter ansetter flere, investerer de også mer i fremtiden. Faktisk så mye at det har blitt satt investeringsrekord i fastlands-Norge. Dette gjør bedriftene fordi det har vært lønnsomt å drive næring under vår regjeringsperiode.

På de syv årene med Høyre fra 2014 til 2021 økte samlet driftsresultat i Norge med 58 milliarder. Dette har doblet seg på de to årene vi har styrt: overskuddet har økt med 107 milliarder. Dette er fakta som Høyre elegant hopper over i sin iver etter å svartmale tilstanden i norsk næringsliv.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet står støtt i at vi har innført en fellesskapsskatt på havbruk, slik at våre felles naturressurser kommer fellesskapet til gode. Høyre ble ikke med og tok ikke ansvar, men vil like fullt bruke disse skatteinntektene for å få sine egne budsjetter til å gå opp.

Norsk næringsliv fortjener en stor takk for bidragene til å komme gjennom krisa. Vi er glade for at høyprisbidraget på kraftproduksjon ble avviklet 1. oktober i fjor og at finansministeren har varslet at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fases ut i sin helhet 1. januar 2025, og leverer på sin lovnad. Nå ser det ut som vi går mot lysere tider, og vi er glade for at norsk næringsliv også skinner.

I en tidligere versjon av teksten sto det at høyprisbidraget på vindkraft ble avviklet 1. oktober i fjor. Det riktige er at høyprisbidraget på kraftproduksjon (hovedsakelig vind- og vannkraft) ble avviklet.

Det sto også at finansministeren har varslet at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften «synger på det siste verset». Denne setningen er endret til «fases ut i sin helhet 1. januar 2025, og leverer på sin lovnad.»

Artikkelen ble oppdatert lørdag 11. mai klokken 12.32.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *