Kan forsinke vindkraft-arbeid: Streik får store følger for NVE

Kan forsinke vindkraft-arbeid: Streik får store følger for NVE NVEs arbeid med konsesjonssøknader, havvind og en liste over vindkraftprosjekter i Finnmark i juni forsinkes av streik. – Henger nå i en tynn tråd, sier NVE-sjef Kjetil Lund. Nesten hele ledelsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er tatt ut i streik sammen med mer enn


Kan forsinke vindkraft-arbeid: Streik får store følger for NVE

Kan forsinke vindkraft-arbeid: Streik får store følger for NVE

NVEs arbeid med konsesjonssøknader, havvind og en liste over vindkraftprosjekter i Finnmark i juni forsinkes av streik. – Henger nå i en tynn tråd, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

Publisert: Publisert:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om store konsekvenser av at 351 ansatte er tatt ut i streik. Det er mer enn halvparten av de ansatte. Ytterligere 36 tas ut i streik fra mandag.

Nesten hele ledelsen og en rekke saksbehandlere er i streik.

– Store deler av vårt arbeid har stoppet opp og blir nå forsinket. Det gjelder alt fra konsesjoner og analyser til arbeid for å forebygge skader fra flom og skred, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

– I praksis er det bare varsling av flom og skred og beredskap som er noenlunde intakt. Men også der kjører vi med redusert kapasitet, sier han.

NVE la nylig frem en liste over 26 kraftprosjekter i Finnmark. I juni skal direktoratet fortelle hvilke av disse som blir tatt opp til behandling, og hvilke som legges bort inntil videre.

– Den fristen henger nå i en tynn tråd, sier Lund.

– Det samme gjør framdriften for havvind i Sørlige Nordsjø II, som skulle gått ut på høring omtrent nå. Flere nye analyser, blant annet av den norske kraftbalansen de nærmeste årene, ligger an til å bli utsatt.

Kan bli utsatt til i høst

Hvis streiken ikke avsluttes om få dager, må arbeidet med vindkraftprosjektene i Finnmark utsettes til over sommeren, ifølge direktoratet.

Det vil også gå ut over fremdriften i arbeidet med konsesjonsbehandling av saker i Finnmark, opplyser NVE.

NVE-sjef Kjetil Lund har tidligere omtalt regjeringens ambisjon om å bygge ut havvind innen 2030 som «ambisiøst». Ytterligere forsinkelser vil dermed kunne gjøre det mer krevende å nå målet.

RME vil heller ikke kunne betale ut strømstøtte til nettselskapene før tidligst 10 dager etter at streiken opphører, opplyser direktoratet.

Les også

26 kraftplaner i Finnmark: – Nå starter arbeidet med å prioritere

Saksbehandlere i streik

NVE er et viktig ledd i den grønne omstillingen som pågår. Direktoratet behandler blant annet søknader om nettutbygginger og utbygginger av vannkraft, vindkraft og småkraft.

Ifølge direktoratet er det tilnærmet full stopp i behandlingen av konsesjonssøknader.

Både saksbehandlere og ledere som skal godkjenne vedtakene er i streik.

NVE og myndigheten RME har flere oppdrag fra Energidepartementet som har frist før sommeren, og disse ligger nå an til ikke å bli ferdige.

«Det gjelder blant annet forvaltningsregimet for havvind, handlingsplan for energieffektivisering og virkninger av kraft fra land», skriver NVE.

Regjeringen har store ambisjoner for energieffektivisering, og har bedt NVE utrede et mål om redusert strømforbruk på 10 terawattimer i hele bygningsmassen innen 2030 sammenlignet med 2015.

Tilsyn og inspeksjoner nedskaleres og utsettes i tillegg.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *