Kongsberg-styret får støtte av storeiere

Kongsberg-styret får støtte av storeiere Milliardær Erik Must er tredje største eier i Kongsberg Gruppen. Han stiller seg bak styreleder Eivind Reiten i bonussaken. – Mer straight enn Telenor og Equinor. TREDJE STØRST: Investor og milliardær Erik Must med familie er tredje største eier i Kongsberg Gruppen med 2,53 prosent gjennom Must Invest. Bildet er


Kongsberg-styret får støtte av storeiere

Kongsberg-styret får støtte av storeiere

Milliardær Erik Must er tredje største eier i Kongsberg Gruppen. Han stiller seg bak styreleder Eivind Reiten i bonussaken. – Mer straight enn Telenor og Equinor.

Publisert:

Forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen har staten som største eier, men har valgt å trosse regjeringens bonuskutt.

Storeier Erik Must er klokkeklar på at det er Kongsberg-styrets ansvar å gjøre vurderinger rundt lønn og bonus.

– Det er styrets oppgave og ansvar å sørge for at lønninger og bonuser er konkurransedyktige for å beholde arbeidskraften, sier Must til E24.

– Ledelsen gjør en god jobb, sier investoren.

Must og familien er tredje største eier gjennom selskapet Must Invest, som sitter på 2,53 prosent av aksjene. Must er Norges 23. rikeste med en formue på 11,5 milliarder i 2023, ifølge Kapital.

En annen storeier, Øyvin Anders Brøymer i investeringsselskapet Fløtemarken, er av samme oppfatning. Fløtemarken er 6. største eier med 1,08 prosent.

– Støtter et godt styre, skriver Brøymer i en SMS til E24.

Les også

Rødt vil at staten stopper Kongsbergs «bonusbonanza i toppetasjen»

– Mer straight enn Telenor og Equinor

Kongsberg-styret har beholdt et bonustak for ledelsen som er dobbelt så høyt som taket i nye retningslinjer fra staten, som trådte i kraft i år.

Staten har uttrykt en «tydelig forventning» om at konsernet gjør endringer i 2025, men ifølge styreleder Eivind Reiten, er det ingen endringer på planen.

Reitens hovedargument er at moderasjon er «riktig og rimelig», men at det er det «motsatte av moderasjon» å øke fastlønnen for å kompensere for bonuskutt.

Både Equinor og Telenor har tatt dette grepet, noe Reiten sier er «feil vei å gå». Han vil at ledelsen skal kjenne det på lommeboken, hvis selskapet går dårlig.

Erik Must støtter Reitens argumentasjon.

– Jeg synes det er mer straight å gjøre som Reiten, enn å gjøre som Telenor og Equinor, sier Must.

Les også

Røe Isaksen: Noen styrer vil ikke gjøre det staten forventer. Og så?

Folketrygdfondet stemte for lønnsrapport

Staten, som eier drøyt 50 prosent, stemte for konsernets lønnsrapport for 2023 på generalforsamling 7. mai.

Lønnsrapporten viser ledelsens faktiske godtgjørelse i fjor, og at taket for bonusene blir det samme også 2024.

Nest største eier, Folketrygdfondet, bekrefter overfor E24 fredag at de også stemte for lønnsrapporten i tråd med styrets anbefaling.

Folketrygdfondet investerer Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond på vegne av Finansdepartementet.

Erik Must sier han ga fullmakt til styreleder, og ikke var tilstede på generalforsamlingen.

18,14 prosent av de stemmeberettigede aksjene stemte mot lønnsrapporten, ifølge protokollen fra generalforsamlingen.

Alfred Berg: – Styret gjør en god jobb

Senior porteføljeforvalter Leif Eriksrød leder aksjeteamet til kapitalforvalter Alfred Berg, som er inne i Kongsberg Gruppen med flere fond. Eriksrød sier at det er en «stor posisjon».

– Kongsberg-styret gjør en god jobb, og har en god begrunnelse for sin vurdering rundt bonuser, sier Eriksrød til E24.

Leif Eriksrød leder aksjeteamet i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Eriksrød understreker at det er eiernes oppgave å velge et styre med god vurderingsevne til det beste for selskapet.

– Det er ikke naturlig at aksjonærer mener for mye detaljert om fordelingen av fastlønn og bonus på generalforsamling. Det er en form for detaljstyring, og ikke god corporate governancecorporate governanceOversettes gjerne til eierstyring og selskapsledelse på norsk. . Hovedoppgaven er å velge styremedlemmer som har sunn fornuft.

Les også

Professor om Kongsbergs bonusordning: – Et veldig godt argument

Staten forventer endring i 2025

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) la inn en merknad på generalforsamlingen om at de forventer endringer i 2025, når Kongsberg Gruppen skal legge frem nye retningslinjer for lederlønn.

Statssekretær Tore O. Sandvik (Ap) sier i en skriftlig uttalelse til E24 at det fortsatt er et «sentralt poeng» for regjeringen å redusere maksimale oppnåelige bonus.

REGJERINGEN: Statssekretær Tore O. Sandvik (Ap) skriver til E24 at regjeringen er «opptatt av å bevare og å styrke den norske arbeidslivsmodellen som blant annet bygger på en kultur og tradisjon for høy tillit i befolkningen og relativt små lønnsforskjeller.»

– I vår stemmeforklaring på årets generalforsamling i Kongsberg Gruppen var vi tydelige på at vi forventer at styrets reviderte retningslinjer imøtekommer statens forventninger, sier Sandvik.

Han sier at staten vil ta stilling til Kongsberg-styrets reviderte retningslinjer når de legges frem på generalforsamlingen i 2025.

– På samme generalforsamling skal vi også stemme over lønnsrapporten for 2024, og opptjent bonus for regnskapsåret 2024 vil inngå i vurderingen av rapporten.

Sandvik sier at staten har forventet at det nye bonustaket ble innført senest med virkning fra 1. januar 2024, og at det har blitt kommunisert i brev til selskapene.

– Dette betyr at opptjent bonus til ledende ansatte i selskapet for regnskapsåret 2023 ikke er i strid med statens forventning, og gir derfor ikke grunnlag for å stemme mot lønnsrapporten, sier Sandvik.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *