Krever stans i Equinor-utslipp: – Driter i fjorden

Krever stans i Equinor-utslipp: – Driter i fjorden Både Kvinnherad kommune, miljøvernere og privatpersoner har klaget på at Equinor får slippe ut kjemikalier og avløpsvann i en vestnorsk fjord. Produksjonsskipet Johan Castberg skal testes i Klosterfjorden i ti uker, med utslipp av tonnevis av kjemikalier i tillegg til avløpsvann fra dusj og toaletter. Flere organisasjoner


Krever stans i Equinor-utslipp: – Driter i fjorden

Krever stans i Equinor-utslipp: – Driter i fjorden

Både Kvinnherad kommune, miljøvernere og privatpersoner har klaget på at Equinor får slippe ut kjemikalier og avløpsvann i en vestnorsk fjord.

Publisert: Publisert:

Flere miljøorganisasjoner har vært kritiske til Equinors planer om utslipp av kjemikalier og kloakk til Klosterfjorden på Vestlandet.

Miljødirektoratet har godkjent utslippene, som skjer under testing av oljeskipet Johan Castberg.

Equinor-talsmann Gisle Ledel Johannesen.

Miljødirektoratet har mottatt klager fra Kvinnherad kommune, Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund og fem privatpersoner.

Utslippene knyttet til testingen av Johan Castberg-skipet har begynt, bekrefter Equinor-talsmann Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

– Utslippene vil skje i ulike faser av arbeidet, noe har startet og noe ligger litt frem i tid. Varighet vil bli inntil ti uker. Vi vil hele tiden jobbe for at de faktiske utslippene blir så små som mulige, sier Johannessen.

Les også

Vil klage på Equinor-utslipp

– Folk bader på strendene

Leder Mari Teigen Varanes i Naturvernforbundet i Kvinnherad påpeker at statsforvalteren i Vestland har et eget overvåkningsprogram for Hardangerfjorden på grunn av forurensning og dårlig kjemisk tilstand.

– Og så kommer Equinor, som ofte utgir seg for å være best i næringen til å ta hensyn til miljøet, og så slipper de avfall, kjemikalier og kloakk rett ut i fjorden, sier Varanes.

Det er foreslått et verneområde i nærheten, det er oppdaget koraller i området, og det er flere badeplasser i nærheten, påpeker hun.

– Fra Sandvikjo på Halsnøy, en av de største badestrendene i området, ser man rett over på Castberg. Vi har også hatt flere besøk av spekkhuggere den siste tiden. Flere forskningsrapporter viser at spekkhuggere allerede har for mye miljøgifter i seg. Mye lever i fjorden her og folk bader på strendene, sier Varanes.

Hun har ikke registrert noen advarsler mot å bade i forbindelse med testingen.

– Det er snakk om kloakk fra 500 mennesker som skal være der i inntil ti uker, og flerfoldige tonn kjemikalier. For oss virker det som om det ikke blir tatt alvorlig nok. Det er utrolig frustrerende.

– Jeg synes det er helt merkelig at Miljødirektoratet har godkjent dette.

Miljødirektoratet viser til at klagene er til behandling, og vil ta stilling til innspillene der.

Les også

Equinor får ja til utslipp i fjord

– Må kunne gå utenfor kysten

Bellona har bedt om oppsettende virkning, altså at tillatelsen trekkes tilbake inntil klagene er behandlet.

– Det viktigste ankepunktet er at Equinor fremstiller det som at de enten må få gjøre sine utslipp i nærheten av verftet, altså i Klosterfjorden, eller så må de vente til skipet er fremme i Barentshavet. Det mener jeg ikke kan stemme, sier Sigurd Enge i Bellona til E24.

– De må kunne gå utenfor kysten av Rogaland eller Vestland og gjøre disse operasjonene i åpent hav. Da vil fortynningen av kjemikaliene skje på et sted der det er mindre sårbare naturverdier. Men det er typisk at disse selskapene mener at alt blir veldig vanskelig hvis de ikke får gjøre som de vil, sier han.

Sigurd Enge i Bellona.

Les også

Castberg-skipet testes: Vil slippe ut kjemikalier i Klosterfjorden

– God vanngjennomstrømming

Equinor har valgt Klosterfjorden av flere grunner.

– Dette er et område av fjorden som er regulert til denne typen aktivitet. Det er god vanngjennomstrømming i området, og bunnforholdene passer også til ankring, sier Johannesen.

– At skipet legges her har også med infrastruktur å gjøre, og at mannskap skal ferges til og fra skipet. Vi valgte denne lokasjonen fordi vi mener det er den beste for dette arbeidet, sier han.

Bekymret for spekkhuggere

Bellona er bekymret for en bestand spekkhuggere i Klosterfjorden, og advarer om at økt miljøbelastning kan bryte med Norges internasjonale forpliktelser.

– Disse spekkhuggerne er en spesiell gruppe, fordi de spiser andre sjøpattedyr, som nise og sel. Det betyr at de får i seg veldig mye miljøgifter, fordi dyrene de spiser er høyt i næringskjeden og har spist fisk som igjen har fått i seg miljøgifter, og da samles det opp i næringskjeden, sier Enge.

– Dette gjør denne gruppen ekstra sårbar, sier han.

– Vi driter i fjorden

Fagrådgiver Helga Lerkelund i Naturvernforbundet er skuffet over utslippene.

– Vi driter i fjorden! Dette er mindre strengt enn det ville vært for en klassisk utedo på en hytte hvor du samler opp bæsjen først, men her går det rett ut i fjorden, sier hun.

Fagrådgiver Helga Lerkelund i Naturvernforbundet.

Hun mener at det er ironisk at Equinor slipper unna regler som andre aktører må forholde seg til.

– Hvis det hadde vært en flyttbar innretning eller et fraktskip ville de vært pålagt å rense utslippene. Men fordi Castberg er et produksjonsskip (FPSO) så skal de få unntak, og det er jo kritikkverdig. Det bør være like regler for alle, sier Lerkelund.

– Ikke forringet

– De midlertidige kjemikalieutslippene vil i hovedsak være av kjemikalier som brytes raskt ned i naturen med liten miljøpåvirkning. Miljødirektoratet har konkludert med det samme i sin behandling av saken, sier Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

– Det er god vannutskifting i dette krysningspunktet i fjordsystemet og dybden er god, cirka 370 meter.

Equinor har fått utført en tredjepartsvurdering av DNV for det sanitære avløpsvannet.

– De har modellert forholdene i området og konkluderer med at vannkvaliteten i fjorden ikke vil bli forringet av dette, sier Johannessen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom foreslår et midlertidig renseanlegg for avløpsvannet som alternativ. De viser til at det finnes mobile renseanlegg som blant annet brukes til fôrflåter og brakkeanlegg.

«Vi mener at forurenser-betaler-prinsippet bør ligge til grunn, og at Equinor pålegges å rense utslippene», skriver de i sin klage.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *