Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

Kronekursen Kronen styrker seg etter rentebeslutningen – Ikke helt uventet, sier sentralbanksjefen om kronestyrkingen, som kommer etter at Norges Bank signaliserer at rentekutt muligens utsettes. Kronen styrker seg både mot euro og dollaren. Dollaren koster nå 10,93. Det er rundt fire øre billigere enn rett før rentebeslutningen. Fallet i grafen viser hvor mye billigere dollaren


Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

– Ikke helt uventet, sier sentralbanksjefen om kronestyrkingen, som kommer etter at Norges Bank signaliserer at rentekutt muligens utsettes.

Kronen styrker seg både mot euro og dollaren. Dollaren koster nå 10,93. Det er rundt fire øre billigere enn rett før rentebeslutningen. Fallet i grafen viser hvor mye billigere dollaren blir.
Publisert:

Kronen styrker seg 3–4 øre mot euro og dollar etter at Norges Bank holdt renten uendret på 4,5 prosent.

Etter rentebeslutningen har det også kommet ferske jobbtall fra USA, som kom inn lavere enn ventet.

I etterkant av jobbtallene svekket dollaren seg mot kronen. Mot kronen gikk dollaren fra en kurs på 10,89 like før, til å koste 10,81 kroner kort tid etter.

Les på E24+

Full kamp om boliglånskundene: Dette er renten du burde ha

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte samtidig at det «kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss». Høyere rente taler isolert sett for sterkere valuta.

Ved forrige rentemøtet sa sentralbanksjefen at renten trolig ville kuttes i september.

Norges Bank viser nå til at markedsaktørenes forventninger til styringsrentene i utlandet har økt.

«Også norske styringsrenteforventninger har steget. Markedsprisingen indikerer forventninger om at renten settes ned i desember», skriver banken.

– Ikke helt uventet

På spørsmål om dagens kronestyrking fra E24, svarer Ida Wolden Bache følgende:

– Det er ikke helt uventet. Men så vidt jeg har fått med meg, så var reaksjonene heller ikke veldig store.

De siste dagene har den norske kronen vært på sitt svakeste i 2024. Til tross for dagens styrking er dollaren nær 16 prosent svakere enn for to år siden på 10,93 kroner.

Norges Bank skriver i rentebeslutningen at kronekursen i forkant av møtet «er noe svakere enn lagt til grunn». Det vises også til at «amerikanske dollar har styrket seg bredt, også mot norske kroner».

Fortsatt høyere enn målet

Svak krone gjør det dyrere å importere varer fra utlandet, og kan dermed gjøre det vanskeligere å få prisveksten ned mot målet.

Norges Banks oppdrag er å sette renten slik at inflasjonen over tid ligger rundt 2 prosent. I mars var total prisvekst (KPI) 3,9 prosent. Det var litt lavere enn sentralbanken anslo, men fortsatt godt over målet.

Høyere rente virker innstrammende på økonomien og er sentralbankens hovedverktøy for å få inflasjonen ned.

I tillegg nevner Norges Bank at årets lønnsoppgjør med en ramme på 5,2 prosent for industrien, kan gi høyere samlet lønnsvekst enn ventet.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *