Lagmannsretten med krass kritikk mot tingretten – utsetter viktig avgjørelse

Lagmannsretten med krass kritikk mot tingretten - utsetter viktig avgjørelse I dag skulle Borgarting lagmannsrett komme med en viktig avgjørelse om stans i utbygging av to olje- og gassprosjekter. I stedet kom en utsettelse. SAKSØKTE: Greenpeace og Natur og Ungdom under forberedelser til rettssaken i Oslo tingrett. Foto: Fredrik Solstad / VG Runa Victoria Engen


Lagmannsretten med krass kritikk mot tingretten – utsetter viktig avgjørelse

Lagmannsretten med krass kritikk mot tingretten – utsetter viktig avgjørelse

I dag skulle Borgarting lagmannsrett komme med en viktig avgjørelse om stans i utbygging av to olje- og gassprosjekter. I stedet kom en utsettelse.

Publisert:

Det står mye på spill i rettsstriden mellom klimaorganisasjonene og staten, og i dag skulle en viktig avgjørelse komme fra Borgarting lagmannsrett:

Skal staten få tillate at det bygges ut tre nye prosjekter for olje og gass, mens det pågår en kamp i retten om dem?

Helt uventet har lagmannsretten valgt å utsette spørsmålet, til en rettssak som begynner i august.

Saksøkerne i Greenpeace og Natur og Ungdom kommer med en bønn til staten:

For Guds skyld, ha is i magen til det blir en grundig behandling i lagmannsretten, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til VG.

I dag har de både fått det som de ville – og tapt et slag.

Vant historisk dom

Bakteppet er langt og går tilbake til den første klimadommen, i 2016. Men det avgjørende øyeblikket for denne rettssaken kom 18. januar i år.

Da hadde Greenpeace og Natur og Ungdom gått til sak mot staten fordi de mener staten aldri skulle tillatt utbygging av Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil.

Klimaorganisasjonene vant saken på alle punkter i Oslo tingrett.

Det var full ekstase i Natur og Ungdom, sa leder Gytis Blaževičius.

Tingretten gjorde de tre tillatelsene ugyldige.

Dommeren la samtidig ned et forbud mot at staten kan gi nye tillatelser i de samme prosjektene.

Det kalles en midlertidig forføyningmidlertidig forføyningEn midlertidig forføyning er et krav retten kan pålegge en part i en rettsprossess. og er en egen kjennelse, som kommer i tillegg til dommen.

Det fikk konskvenser med en gang, fordi utbyggingen pågår i prosjektene Yggdrasil og Tyrving. Selskapene trenger jevnlig nye tillatelser fra staten for å få fortsette arbeidet.

Breidablikk er det tredje prosjektet, og gikk i produksjon mens partene jobbet med søksmålet i tingretten.

Energiminister Terje Aasland (Ap) uttalte at staten var uenig med tingrettens avgjørelse, og de anket saken til lagmannsretten.

Staten ba om en hastebehandling av selve forbudet, fordi det ellers ville kunne føre til full stans i utbyggingen og store økonomiske kostnader. De ba om en rask papirsak i retten, heller enn en langvarig rettssak med vitner.

Det ville ikke Greenpeace og Natur og Ungdom, som ba om en grundig behandling av dommen og forbudet samtidig.

Borgarting lagmannsrett valgte å gjøre som staten ønsket. Det ble en behandling basert på papirer.

Nå har de kommet til sin slutning, og nå mener lagmannsretten at det er behov for en rettssak likevel.

«Etter lagmannsrettens syn hefter det flere mangler ved tingrettens kjennelse. Ved den skriftlige prøvingen av saken har lagmannsretten videre kommet til at muntlige forhandlinger er nødvendig for en forsvarlig behandling av saken om midlertidig forføyning».

Forbudet er satt på pause

Lagmannsretten har satt forbudet på pause frem til hele ankesaken skal behandles denne høsten. Nå vil selve dommen og forbudet behandles samtidig.

Samtidig kommer de med kraftig kritikk mot kjennelsen om forbudet fra Oslo tingrett, for å ikke ha vurdert følgene av forbudet godt nok.

Det handler om 140 milliarder kroner i investeringer, skriver lagmannsretten. Forbudet i den midlertidige forføyningen ville kunne føre til tap på flere titalls milliarder kroner.

«Det må foretas en grundig interesseavveining, siden store økonomiske og samfunnsmessige interesser står på spill. En slik vurdering har ikke tingretten foretatt.»

Lagmannsretten mener premissene for dommen i tingretten har vært mangelfulle. Drøftningen om hva som taler for og imot et forbud er ikke godt nok beskrevet.

YGGDRASIL: Forbudet rammer Akers gigantiske prosjekt, som allerede er under utbygging.

Kritikk mot tingretten

Lagmannsretten har satt forbudet på pause frem til hele ankesaken skal behandles denne høsten. Nå vil selve dommen og forbudet behandles samtidig.

Det handler om 140 milliarder kroner i investeringer, skriver lagmannsretten. Forbudet tingretten la ned i den midlertidige forføyningen ville kunne føre til tap på flere titalls milliarder kroner.

Det er i denne situasjonen lagmannsretten kommer frem til at det ikke er riktig å pålegge et forbud mot at staten kan gi videre tillatelser til selskapene, før lagmannsretten kan behandle spørsmålet på en forsvarlig måte.

Saksøker: – Forbudet består

Greenpeace og Natur og Ungdom får nå den rettssaken de hadde ønsket, med en grundig behandling av både forbudet og dommen i august.

Samtidig har lagmannsretten valgt å sette virkningen av forbudet på pause. Greenpeace-lederen vil ikke gå med på at kritikken mot tingrettens avgjørelse tyder på at de vil gå på et tap i lagmannsretten.

– Det er et viktig signal fra lagmannsretten at forbudet står ved lag. Det er ikke opphevet, sier Frode Pleym.

MØTE: Frode Pleym i Greenpeace ba statsminister Jonas Gahr Støre om å love at staten ville følge opp dommen.

– Staten ville ha den opphevet, det fikk de ikke gjennomslag for. Vi hadde ønsket at forbudet fikk effekt, slik ble det ikke.

– Forbudet består, men har ikke virkning?

– Det består, men det får ingen konsekvenser for staten om de velger å bryte det. Dette er likevel ikke en tommel opp fra lagmannsretten. Staten har et valg. De kan respektere at de tapte i tingretten, at tillatelsene de ga er ugyldige og at forbudet fortsatt består, sier Pleym.

Greenpeace og Natur og Ungdom skal nå ta stilling til om de vil anke kjennelsen.

– De må ikke pøse på med nye tillatelser til utbygging av prosjektene.

– Lagmannsretten kommer med tydelig kritikk mot tingretten og kaller kjennelsen mangelfull. Hva er deres syn på det?

– Vi tar det til orientering, men lagmannsretten er også tydelig på at her er det mange tunge hensyn og interesser å veie opp mot hensynet til klima.

Aker BP: – Prosjektene fortsetter

Det er selskapet Aker BP som eier de to prosjektene under utbygging, Tyrving og Yggdrasil.

De har tidligere sagt til E24 at de har satt ned et eget team i selskapet som jobber med å håndtere følgene av dommen og kjennelsen fra Oslo tingrett.

I dag nøyer de seg med å si at de har «registrert kjennelsen».

– Dette er positivt for oss. Det bidrar til å skape nødvendig forutsigbarhet for gjennomføringen av Yggdrasil og Tyrving. Ut over det er vi ikke part i saken, så det er naturlig at staten som part kommenterer på selve kjennelsen, sier Aker BP-talsmann Ole-Johan Faret til E24.

Forbudet kunne stanset utbyggingen av både rørene som skal frakte olje og gass fra Yggdrasil, og forsyningen av strøm til plattformen. Tyrving skulle gå i produksjon tidlig i 2025, men har søkt om tidligere oppstart.

– Prosjektene fortsetter nå i tråd med planen, og Tyrving skal startes opp senere i år.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *