Mann ville sone ferdig overgrepsdom – fikk ikke lov av retten


En mann i 60-årene som er dømt til elleve års fengsel for nettovergrep mot filippinske barn, ønsket å sone ferdig dommen sin i varetekt. Men Hordaland tingrett ville løslate ham, noe han klaget på. Gulating lagmannsrett ga ham medhold og bestemte at han må sitte i varetekt i åtte uker til.

Hovedpunkter

  • Mannen har sittet i varetekt siden 2021 og venter på soning.
  • Hordaland tingrett mente det ikke var fare for gjentakelse og ville løslate ham.
  • Mannen klaget på løslatelsen og sa han ville sone ferdig dommen sin.
  • Gulating lagmannsrett mente løslatelsen ville støte allmennhetens rettsfølelse og besluttet åtte nye uker i varetekt.

Bakgrunn

Mannen ble dømt til elleve års fengsel i 2021 for grove overgrep mot filippinske barn som han bestilte over internett. Han skal ha betalt for å se direktesendte overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder. Han skal også ha instruert overgriperne om hva de skulle gjøre med barna.

Mannen anket dommen, men anken ble avvist av Høyesterett i juni 2021. Siden da har han sittet i varetekt og ventet på soning. Han har samtykket til fengsling hele tiden.

Løslatelse

Hordaland tingrett behandlet torsdag en begjæring fra politiet om forlenget varetektsfengsling av mannen. Retten kom til at det ikke var grunnlag for videre fengsling, da det ikke forelå fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

Retten la til grunn at mannen hadde erkjent de faktiske forholdene i saken, at han hadde gjennomgått behandling hos psykolog, at han hadde etablert et nettverk av støttepersoner, og at han hadde planer for framtiden.

Retten mente også at det var uforholdsmessig å holde mannen i varetekt når det var uvisst når han kunne begynne soningen av dommen sin. Retten pekte på at koronapandemien hadde ført til redusert kapasitet i kriminalomsorgen, og at det kunne ta lang tid før mannen fikk plass i et fengsel.

Klage

Mannen var ikke fornøyd med tingrettens avgjørelse om å løslate ham. Han klaget på løslatelsen og sa at han ønsket å sone ferdig dommen sin i varetekt. Han mente at det var bedre for ham å være i et kontrollert miljø enn å være ute i samfunnet.

Politiet klaget også på løslatelsen og mente at den ville stride mot den allmenne rettsoppfatning. Politiet viste til alvorligheten og omfanget av overgrepene som mannen var dømt for, og til den sterke allmennpreventive begrunnelsen for dommen.

Medhold

Gulating lagmannsrett behandlet klagen fredag og kom til en annen konklusjon enn tingretten. Lagmannsretten mente at vilkåret om fare for gjentakelse ikke var oppfylt, men at vilkåret om allmennhetens rettsfølelse var det.

Lagmannsretten la vekt på at mannen var dømt for svært alvorlige overgrep mot barn, som hadde skjedd over lang tid og med stor grad av planlegging. Lagmannsretten mente at det ville virke støtende på allmennheten hvis mannen ble løslatt før han hadde sonet dommen sin.

Lagmannsretten besluttet derfor å forlenge varetektsfengslingen med åtte uker, noe som er den maksimale perioden som loven tillater. Lagmannsretten uttalte at det var på høy tid at mannen fikk starte soningen av dommen sin, og oppfordret kriminalomsorgen til å prioritere saken.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *