Milliardpris på Svalbard-eiendom: – Verdiløs

Milliardpris på Svalbard-eiendom: – Verdiløs Søre Fagerfjord er til salgs for 3,5 milliarder kroner. Prislappen er «helt hinsides», sier han som solgte den forrige Svalbard-eiendommen til staten. SOLGTE TIL STATEN: Styreleder og eier Arnstein Skaare i selskapet Austre Adventfjord var med på å selge en gigantisk eiendom utenfor Longyearbyen til staten for 300 millioner kroner


Milliardpris på Svalbard-eiendom: – Verdiløs

Milliardpris på Svalbard-eiendom: – Verdiløs

Søre Fagerfjord er til salgs for 3,5 milliarder kroner. Prislappen er «helt hinsides», sier han som solgte den forrige Svalbard-eiendommen til staten.

Publisert: Publisert:

Svalbards siste private eiendom er i spill.

Selskapet Kulspids, som eier Søre Fagerfjord på Spitsbergen, er til salgs. Eierne har takket nei til et tilbud fra den norske staten, som mener «eiendommen ikke har noen verdi for bruksformål».

Nå skal Kina være interessert, ifølge Dagbladet. Saken har havnet på bordet til PST, ifølge TV2.

Saken har mange fellestrekk med salget av Austre Adventfjord rett utenfor Longyearbyen. I 2016 kjøpte staten den private eiendommen for 300 millioner kroner, også den gang etter kinesisk interesse.

– Staten har i praksis sørget for at Søre Fagerfjord-eiendommen er verdiløs for eierne, sier Arnstein Skaare til E24.

Han er styreleder i selskapet Austre Adventfjord og var med på salget i 2016. Han sier det er «store forskjeller» mellom de to eiendommene utover selve beliggenheten.

– Ved å kjøpe Kulspids kan du kun kjøpe deg en posisjon der du kan bruke mye penger på å slåss mot den norske stat, sier Skaare.

Han mener staten bør kjøpe eiendommen, men at prislappen på 3,5 milliarder er «helt hinsides».

– Eierne bør få en form for erstatning hvis staten både verner eiendommen og blokkerer et salg, sier Skaare.

Staten har heftelse på eiendommen

Det første problemet er en gammel heftelse på eiendommen fra 1932.

Næringsminister Cecilie Myrseth viser til denne heftelsen og slår fast at Kulspids ikke kan selge eiendommen eller innlede forhandlinger uten samtykke fra norske myndigheter.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sier at Kulspids ikke kan selge Søre Fagerfjord uten statens samtykke.

I 2007 klarte Kulspids advokater i Schjødt å fjerne heftelsen, men staten fikk den tilbake gjennom et sivilt søksmål i 2020, som ble stadfestet av Borgarting lagmannsrett i 2021.

– Det er klausulene på eiendommen som er grunnen til at de prøver å selge aksjeselskapet, sier Skaare.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener at heftelsen også gjelder aksjene i Kulspids, og at «enhver kontakt med eventuelle mulige interessenter» vil utgjøre et «åpenbart avtalebrudd».

– På denne bakgrunn bes det om at den pågående salgsprosessen innstilles, og at annonsene umiddelbart fjernes, skrev Sejersted i et brev til Kulspids onsdag.

– Nesten umulig å utfordre vern

Miljøvern er også en stor hindring for å gjøre noe med Søre Fagerfjord.

Eiendommen ligger i Sør-Spitsbergen Nasjonalpark, som ble vernet allerede i 1973.

Næringsministeren har sagt at det er ulovlig med inngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet, inkludert oppføring av bygninger og anlegg, bergverksdrift, oljeboring og motorferdsel.

Regjeringsadvokaten skriver at staten kan blokkere et salg «dersom det er grunn til å tro at en eventuell kjøper vil kunne ønske å utfordre norsk lovgivningsmyndighet og miljøregulering».

Austre Adventfjords advokat, Arnt Angell, har advart om at utenlandske selskaper kan forsøke å utfordre Norges miljølovgivning ved å vise til SvalbardtraktatenSvalbardtraktatenSvalbardtraktaten er en internasjonal avtale som sikrer Norges suverenitet over Svalbard. Traktaten fastsetter samtidig vilkår som Norge skal oppfylle i forvaltningen av området, blant annet når det gjelder likebehandling av borgere og selskaper fra alle land som har sluttet seg til avtalen og begrensninger på bruk til visse militære formål.  og BergverksordningenBergverksordningenBergverksordningen, som trådte i kraft samtidig med traktaten i 1925, gir et sett med detaljerte regler for bergverksdriften på Svalbard. .

Angell mener Kulspids-eierne må kunne selge aksjene sine, men tror det blir svært vanskelig å utfordre miljøvernet på Søre Fagerfjord.

– Det har vært vern på eiendommen i over 50 år, så det blir nesten umulig å utfordre Norges vern gjennom et søksmål nå, sier Angell til E24.

 Austre Adventfjords advokat Arnt Angell har omfattende erfaring med Svalbardtraktaten. Han er partner i advokatfirmaet Elden og tidligere førstestatsadvokat i Økokrim.

Angell får støtte fra jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

Andenæs mener at Norge står i fare for å undergrave respekten for Svalbardtraktaten og Bergverksordningen ved å både verne området og blokkere et salg. Professoren har likevel liten tro på at en utenlandsk kjøper kan utfordre vernet.

– Det blir tungt, sier Andenæs.

Professor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo var advokat i den såkalte Snøkrabbe II-saken i Høyesterett. På veggen bak ham henger et bilde av den avdøde onkelen Johs. Andenæs – en av Norges ledende jurister, som blant annet jobbet med Svalbard-juss.

Selskapet har ingen utmål

En annen forskjell fra Austre Adventfjord, er mangelen på utmålutmålUtmål er et område hvor en rettighetshaver har enerett til å utvinne mineralforekomster. .

Et utmål gir enerett på utvinning av ressurser i et område. På Svalbard kan både nordmenn og utlendinger sikre seg slike rettigheter hvis de er først ute med å finne ressurser.

Kulspids har ingen utmål på Søre Fagerfjord per dags dato, selv om det tidligere har vært prøvedrift på asbest på eiendommen.

Skaare i Austre Adventfjord mener utmål kunne gitt Kulspids en rettslig posisjon til å bygge infrastruktur. Han viser til at Bergverksordningen åpner for å bygge havn, veier og jernbaner i forbindelse med gruvedrift.

Austre Adventfjord, som prøvde å starte privat kullgruve på Svalbard, har fortsatt utmål på eiendommen de solgte til staten i 2016. Selskapet har ikke lykkes med å selge utmålene til staten, men beholdt dem for å «forbli i en posisjon», ifølge Skaare.

Skaare tror imidlertid det blir umulig for Kulspids, som et norsk selskap, å skaffe seg nye utmål inne i en nasjonalpark som er vernet av norsk miljølovgivning.

– En eventuell kjøper av aksjeselskapet vil ikke kunne bygge noe på eiendommen uten utmål, og de vil ikke kunne skaffe seg utmål, sier han.

– Opp til kjøper å gjøre en egen vurdering

Advokaten til Kulspids, Per Kyllingstad, mener at aksjene i selskapet kan omsettes fritt på det åpne markedet, til tross for heftelsen på eiendommen.

Han mener prislappen gjenspeiler eiendommens verdi.

– Prisen er basert på tidligere, konkrete drøftinger med reelle interessenter, sier Kyllingstad til E24.

– Hvordan skal en utenlandsk kjøper av aksjene kunne bygge infrastruktur på eiendommen?

– Det vil være opp til kjøper å gjøre en egen vurdering av det. Interessentene er dog mer opptatt av langsiktige strategiske investeringer enn kortsiktige norske reguleringer.

– Tror du det vil være mulig for utenlandske eiere av et norsk aksjeselskap å utfordre den norske miljølovgivningen?

– Det vil være opp til en potensiell kjøper. Jeg tror ikke det er umulig. Ingen har utfordret dette, men flere og flere utfordrer Norges tolkning av Svalbardtraktaten. Traktaten er krystallklar på at det skal være likebehandling.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *