Norges Bank-undersøkelse: Lønnsforventningene stiger

Norges Banks forventningsundersøkelse Norges Bank-undersøkelse: Lønnsforventningene stiger Flere venter nå å sitte igjen med mer av lønnen etter at prisveksten er trukket fra. Forventninger til inflasjon og lønn påvirker økonomien på flere måter, blant annet gjennom spare- og investeringsbeslutninger, bedriftenes prissetting og ved lønnsforhandlinger, og er derfor svært viktige for rentesettingen. Foto: Staff / Reuters


Norges Bank-undersøkelse: Lønnsforventningene stiger

Norges Bank-undersøkelse: Lønnsforventningene stiger

Flere venter nå å sitte igjen med mer av lønnen etter at prisveksten er trukket fra.

Publisert:

Norges Banks ferske forventningsundersøkelse viser oppjusterte forventninger til lønnsveksten i år.

Partene i arbeidslivet forventer nå en reallønnsvekstreallønnsvekstlønnsvekst minus prisstigning på 1,3 prosent, opp 0,6 prosentpoeng fra forrige kvartal. Årslønnen ventes på 5,0 prosent i snitt.

Samtidig har økonomer og næringslivsledere nedjustert forventningen til prisveksten, mens husholdningene går marginalt i motsatt retning.

Om ett år tror økonomene prisstigningen vil ligge på 3,6 prosent. Partene i arbeidslivet forventer en prisstigning på 4,1 prosent, og privatpersoner ser for seg 2,8 prosent vekst.

Inflasjonsforventningene påvirker økonomien på flere måter, blant annet gjennom spare- og investeringsbeslutninger, bedriftenes prissetting og ved lønnsforhandlinger, og er derfor svært viktige for rentesettingen.

Inflasjonen har avtatt en god del siden toppen, men ligger fortsatt over målet på to prosent prisvekst over tid.

Undersøkelsen måler hva økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdningene tror om utviklingen i blant annet lønn, priser og sysselsetting. Den gjennomføres fire ganger i året.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *