Norsk fastlandsøkonomi vokste med 0,2 prosent i første kvartal

Norske nøkkeltall Norsk fastlandsøkonomi vokste med 0,2 prosent i første kvartal Svak vekst preger fortsatt norsk økonomi, men den klarer seg bedre enn Norges Bank hadde trodd. Byggebransjen er blant næringen som har opplevd tyngre tider og negativ utvikling i det siste. Foto: Gorm Kallestad / NTB Truls Lier Publisert: For mindre enn 2 timer


Norsk fastlandsøkonomi vokste med 0,2 prosent i første kvartal

Norsk fastlandsøkonomi vokste med 0,2 prosent i første kvartal

Svak vekst preger fortsatt norsk økonomi, men den klarer seg bedre enn Norges Bank hadde trodd.

Publisert:

Brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-NorgeFastlands-NorgeBNP for Fastlands-Norge, også kalt fastlandsøkonomien, ser blant annet bort olje- og gassutvinning og sjøfart utenriks. steg med 0,2 prosent i de første tre månedene av 2024, sammenlignet med kvartalet før. Det var akkurat som økonomene hadde spådd på forhånd, ifølge estimatene Bloomberg hadde hentet inn.

Det har vært en forsiktig og relativt flat utvikling for norsk økonomi det siste året.

– Det siste året har pris- og renteøkninger ført til svak utvikling i husholdningenes konsum, fall i boliginvesteringer og en nedbremsing i norsk økonomi. Den utviklingen ser vi fortsatt i første kvartal 2024, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet hos SSB.

Les på E24+

Regjeringen skrur på økonomien til kommunene – tar fra rike, gir til fattige

I fjerde kvartal i fjor vokste fastlandsøkonomien med 0,3 prosent, viser reviderte tall. Tidligere i 2023 var det helt marginal vekst eller nullvekst.

– Ikke dårlig tid med å kutte renten

Norges Bank hadde på sin side anslått nullvekst i norsk økonomi både i første og andre kvartal i år, og utviklingen i starten av 2024 er dermed sterkere enn de hadde sett for seg.

– Gitt at økonomien fortsatt holdes bedre enn det Norges Bank har lagt til grunn, og kostnadspresset fortsatt er såpass sterkt, så er det ingenting som tilsier at Norges Bank har dårlig tid med å kutte renten. Om noe, så strekker rentekutt seg videre ut til 2025, skriver Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, i deres morgenrapport.

Sentralbanken har signalisert at renten her til lands trolig blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten. I mars sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at det meste sannsynlige var kutt i september, men tidligere denne måneden var signalet at «det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger» enn Norges Bank tidligere så for seg.

Bakgrunnen for det var blant annet at den økonomiske aktiviteten er litt høyere enn ventet, at lønnsveksten kan se ut til å bli sterkere enn anslått og at kronen var svakere enn lagt til grunn. Prisveksten har samtidig roet seg mer enn sentralbanken så for seg.

KOSTNADSPRESS: Sara Midtgaard i Handelsbanken påpeker at kostnadspresset fortsatt er sterkt for bedriftene, blant annet gjennom høy lønnsvekst. Dette kan bidra til prispress.

Vekst opp mot oljen

Når man ser på ulike bransjer og næringer, var industri- og tjenestenæringer som leverer til oljebransjen med på å trekke den økonomiske veksten opp. Leverandørene til oljebransjen er et av områdene i norsk økonomi som går best for tiden.

– Gode markedsforhold og gunstige skattevilkår har bidratt til høy investeringsaktivitet på norsk sokkel i over et år nå. Det har trukket opp aktiviteten i fastlandsnæringer som leverer varer og tjenester til olje- og gassvirksomheten, sier Sletten i SSB.

Helse- og omsorgstjenester og varehandel er andre næringer som trakk opp.

Tungt i byggebransjen

På motsatt side var byggebransjen igjen med på å trekke den økonomiske veksten ned. Det har vært tunge tider særlig når det kommer til bygging av nye boliger i det siste. Bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomheten har nå gått ned fire kvartaler på rad, ifølge SSB.

– Nedgangen i bygg- og anleggsnæringen henger sammen med at husholdningenes boliginvesteringer har falt kraftig det siste året. Det har trukket ned aktiviteten innen boligbygging, sier Sletten.

Oppdrettsnæringen trakk også ned. Bransjen har blant annet hatt utfordringer med sykdom i vinter.

Strammere inn på bilkjøp

Når det kommer til konsumet var det særlig varekonsumet som trakk nedover i første kvartal. Husholdningenes konsum falt samlet sett med 0,7 prosent fra siste kvartal i fjor til årets første kvartal. Varekonsumet var ned 2,2 prosent, mens tjenestekonsumet økte med 0,2 prosent.

Bilkjøp trakk kraftig ned. Om det holdes utenom, ville varekonsumet vært ned 0,8 prosent, ifølge SSB.

– Etter at prisene og rentene begynte å øke, har husholdningene strammet inn kjøp av varer med lang varighet, og særlig biler. At bilkonsumet falt ytterligere i første kvartal, tyder på at husholdningene fortsatt velger å utsette større kjøp, sier Sletten.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *