Norsk økonomi sakker farten: – Veldig lav vekst

Norsk økonomi sakker farten: – Veldig lav vekst Norges økonomi har krympet to måneder på rad, men vi er ikke på vei «utfor bakken», tror økonomer. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at et svakt første kvartal for norsk økonomi er tråd med Norges Banks forventninger. Foto: Siv Dolmen Kristian Aaser Publisert: Publisert: For


Norsk økonomi sakker farten: – Veldig lav vekst

Norsk økonomi sakker farten: – Veldig lav vekst

Norges økonomi har krympet to måneder på rad, men vi er ikke på vei «utfor bakken», tror økonomer.

Publisert: Publisert:

Like før 17. mai la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for den økonomiske veksten i første kvartal og de siste månedene i forveien.

Både i februar og mars krympet den norske fastlandsøkonomien, med henholdsvis 0,3 prosent og 0,2 prosent, viste tallene.

Men selv om økonomien ser ut til å kjøle seg ned, er det ikke grunn til å bekymre seg, tror økonomer.

– Jeg venter at vi i tallene for andre kvartal vil se noe som ligner på stagnasjon i økonomien. Vi venter ikke at norsk økonomi skal ta fart. Men på den positive siden tror vi ikke at økonomien er på vei utfor bakken, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Samlet i første kvartal vokste likevel økonomien med 0,2 prosent, en utvikling som ble dratt opp av en sterk januarmåned som leverte vekst på 0,6 prosent.

– Vi tror at vi får omtrent nullvekst i andre kvartal, før den tar seg opp igjen særlig mot slutten av året. Vi forventer vekst også i tredje kvartal, og så tiltar den i fjerde kvartal og inn i neste år, sier hun.

Les på E24+

Kristian satser alt på utleie: – Tror jeg har sendt 200 lånesøknader

– Vil kjøle seg ned

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken deler analysen til Haugland.

– Som et resultat av høyt rentenivå og høye priser tror vi at økonomien vil kjøle seg ned litt, men fra en høykonjunktur til normalen. Det vi ser, er at veksten etter hvert avtar, noe som er helt naturlig, sier hun.

BNP-utviklingen i Norge ligger tett på hva Norges Bank har hatt i sine prognoser. Samtidig holder sysselsettingen seg høy og har vokst stabilt siden pandemien, ifølge SSB.

– Om noe har realøkonomien utviklet seg sterkere enn det Norges Bank la til grunn i mars. Både har utvikling i BNP vært noe høyere og arbeidsledigheten noe lavere, og om noe tydet det reviderte nasjonalbudsjettet på å være på marginen mer ekspansivt enn Norges Bank la til grunn, sier Midtgaard.

Seniorøkonom Sara Midtgaard sier norsk økonomi vil kjøle seg ned fremover.

– Kan stå i fare

Hva har alt dette så å si for styringsrenten fremover?

Spørsmålet nå er om Norges Bank kommer til å jekke ned styringsrenten på rentemøtet i september.

Styringsrenten er nå på 4,5 prosent og har blitt satt opp hyppig de siste to årene.

Kjersti Haugland ser for seg en vektskål med argumenter for og mot rentekutt fra Norges Bank i september.

– BNP-tallene legger seg i skålen som er i favør av et rentekutt. Den økonomiske aktiviteten er som forventet fra da Norges Bank varslet kutt i september, sier sjeføkonomen.

På siste rentemøte, som ble avholdt tidligere i mai, uttrykte imidlertid sentralbanksjef Ida Wolden Bache at rentekuttet kunne drøye.

Haugland viser til flere trekk ved økonomien som taler mot å kutte renten i september, som blant annet:

  • En svak krone, som henger sammen med at rentekutt i USA er utsatt.
  • Høyere lønnsvekst enn ventet
  • Nedgang i produktivitetenproduktivitetenProduktivitet kan enkelt forklares med hvor mye verdiskapningen øker i forhold til timeverkene blir puttet inn i økonomien. Hvis produktiviteten synker, betyr det altså at antall timeverk har økt mer enn økonomien har vokst.

– Det ligger an til at inflasjonen faller noe i år, men hva skjer gjennom neste år? Får vi en nedgang ned mot 2 prosent? Det kan stå i fare hvis Norges Bank kutter for tidlig og utløser kronesvekkelse, sier sjeføkonomen.

Mindre konsum

I Norges Banks siste såkalte Regionalt nettverk-rapport, der sentralbanken tar tempen på bedriftenes utsikter, var det ventet vekst i sterkest vekst innen oljeleverandørnæringen. På motsatt side finner vi bygg og anlegg.

Det er samme bildet er gjeldende for årets første måneder, ifølge SSB-tallene.

I første kvartal hadde bygge- og anleggsnæringen sitt fjerde kvartal på rad med nedgang.

– Nedgangen i bygg- og anleggsnæringen henger sammen med at husholdningenes boliginvesteringer har falt kraftig det siste året. Det har trukket ned aktiviteten innen boligbygging, sa seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten, i forbindelse med publiseringen av tallene.

Han viste til at pris- og renteøkninger har ført til følgende i økonomien:

  • Husholdningene bruker mindre penger
  • Boliginvesteringer faller
  • Økonomien bremser opp

– Nå er vi inne i en periode med veldig lav vekst, tilnærmet stagnasjon, der husholdningene setter tæring etter næring. De er mer forsiktig med pengebruken sin, og så tror vi at de vil få mer rom til å øke forbruket sitt utover året fordi kjøpekraften vil øke, sier Haugland.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *