Norske fly mot Putins menn

Krigen i Ukraina: Norske fly mot Putins menn Ukrainske piloter har fått intens opplæring i hvordan norske krigsfly kan slå tilbake mot Vladimir Putins soldater i Ukraina. ANNET ALVOR: Rolf Folland, sjef Luftforsvaret i Norge, er med på å trene ukrainske soldater til å fly F-16-kampfly. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet Vis mer Henning Lillegård


Norske fly mot Putins menn
Krigen i Ukraina:

Norske fly mot Putins menn

Ukrainske piloter har fått intens opplæring i hvordan norske krigsfly kan slå tilbake mot Vladimir Putins soldater i Ukraina.

ANNET ALVOR: Rolf Folland, sjef Luftforsvaret i Norge, er med på å trene ukrainske soldater til å fly F-16-kampfly. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
ANNET ALVOR: Rolf Folland, sjef Luftforsvaret i Norge, er med på å trene ukrainske soldater til å fly F-16-kampfly. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Sist oppdatert


Kort fortalt

  • Ukrainske piloter får intensiv opplæring i Danmark av norske styrker for å håndtere F-16-kampfly.
  • Målet er å styrke Ukrainas forsvar mot Russland.
  • Treningen, som foregår på Skrydstrup flyplass, fokuserer på å gjøre pilotene kampklare på kort tid.

SKRYDSTRUP (Dagbladet): Krigen virker uendelig langt borte fra de rolige grønne engene på Jylland. Men i lufta er det aktivitet.

Siden slutten av 2023 har ukrainske piloter oppholdt seg i Danmark, hvor de har fått opptrening av norske militære styrker for å lære seg å håndtere F-16 kampfly. Nå har Dagbladet og andre norske medier fått observere treningen.

– De drar tilbake som bedre piloter, sier generalmajor Rolf Folland, sjef Luftforsvaret i Norge.

Målet er at de skal ta opp kampen mot Vladimir Putins soldater på slagmarka i Ukraina.

KAMPFLY: Treningsflyene er utstyrt med to seter - et til flygeren og et til instruktøren. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

KAMPFLY: Treningsflyene er utstyrt med to seter – et til flygeren og et til instruktøren. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Vis mer

– Ukraina er i en eksistensiell krig, og det er et helt annet alvor. Det er svært viktig for dem å lære så mye som mulig – på så kort tid som mulig. De vet at de skal rett i krigen etter dette, sier Folland.

På den militære flyplassen, midt mellom Legoland og den tyske grensa på Jylland i Danmark, runger stadig lyden av støyende F-16-kampfly i lufta.

– Rustes for kamp

– Opplæringen av ukrainske flygere går stort sett som planlagt. Å konvertere til F-16 er ikke bare å lære seg å fly et nytt fly. Vi snakker om et avansert kampfly, og fokuset vårt har vært å sende ukrainerne tilbake med så mye trening som mulig. De blir rustet for kamp, sier oberstløytnant Bård Bakke, detasjementsjef for det norske F-16-bidraget på Skrydstrup flyplass.

Denne torsdagen i mai flyr de ukrainske pilotene i F-16-treningsfly som har to seter, et for piloten og et til instruktøren.

– Selv om flyene er gamle, er de kontinuerlig oppgradert og framstår som moderne. Vi introduserer dem for alle våpensystemene F-16 kan ha om bord. Innenfor tidsrammen vi har fått, mener jeg at de ukrainske pilotene får god trening, sier Bakke.

HOLDER TILBAKE: Oberstløytnant Bård Bakke, detasjementssjef for det norske F-16-bidraget, ønsker ikke å svare på detaljer rundt operasjonens størrelse. Det er informasjon de ikke ønsker Russland skal vite. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

HOLDER TILBAKE: Oberstløytnant Bård Bakke, detasjementssjef for det norske F-16-bidraget, ønsker ikke å svare på detaljer rundt operasjonens størrelse. Det er informasjon de ikke ønsker Russland skal vite. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Vis mer

I januar ble det sendt to F-16-maskiner til Danmark.

Siden februar 2022 har Ukraina bedt Vesten om å få tilført F-16-kampfly for å beskytte seg mot de russiske angrepene.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om antall fly og piloter vi trener opp i Danmark. Det kan gi en indikasjon til Russland om størrelsen på operasjonen, noe vi ikke ønsker å gi dem, sier Bakke.

– Holder ikke med flyskrog

Bidraget fra Norge ledes av det danske luftforsvaret. Norge stiller med instruktører og et ukjent antall fly. Målet er å få de ukrainske pilotene klare til å gjøre en forskjell i hjemlandet.

– Vi utdanner flygere som har erfaring fra kamp. Vi er spydspissen i treningen, og forventer at vi fortsetter å støtte Ukraina i å bygge opp F-16 som et kampsystem over lengre tid. I dette ligger det kontinuerlig trening i mer kompliserte former, slik at de kan tilnærme seg vestlig måte å drive luftkamp, sier Bakke.

STØTTER OPPTRENING: Generalmajor Jan Dam, sjefen for det danske Flyvevåbnet, Oberstløytnant Bård Bakke, detasjementsjef for det norske F-16 bidraget fra Norge på Skrydstrup, og generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret: Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

STØTTER OPPTRENING: Generalmajor Jan Dam, sjefen for det danske Flyvevåbnet, Oberstløytnant Bård Bakke, detasjementsjef for det norske F-16 bidraget fra Norge på Skrydstrup, og generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret: Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Vis mer

– Vil det si at de samme pilotene kommer tilbake for mer opplæring etter at de har vært i krigen?

– Det er det opp til politikerne å beslutte. Fra mitt ståsted håper jeg at dette er noe Vesten vil bidra med på lang sikt. Det holder ikke å levere flyskrog alene, det er et helt system som skal fungere med logistikk og bakkemannskap.

– Med opplæringen de har fått, på hvilken måte kan de anvende flyene og våpensystemene de får til rådighet?

– Uten å gå i detalj kan jeg si at med F-16 og treningen de får, vil de dra tilbake til Ukraina som bedre flygere, med et bedre system og bedre kampfly. Da kan de fly med mindre risiko enn de gjør i dag.

Av sikkerhetsmessige årsaker får ikke Dagbladet møte de ukrainske pilotene.

– Den største utfordringen

Det har vært lite luftkamp i krigen i Ukraina, ifølge Bakke fordi begge parter har moderne luftvern.

– Hvor viktige blir F-16-flyene i Ukraina?

– Det er et vanskelig spørsmål, men vårt oppdrag er å støtte treningen i Danmark.

– Når kan flyene og de utdannede pilotene være operative i Ukraina?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene rundt det spørsmålet, det ville være å servere for mye informasjon til Russland.

F-16: Ukrainske soldater får opptrening i å håndtere F-16-kampfly. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

F-16: Ukrainske soldater får opptrening i å håndtere F-16-kampfly. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Vis mer

– Hva har vært den største utfordringen?

– For oss er det tida tilgjengelig. Vi vil gjøre flygerne så gode som mulig, men innfasingen av kampfly tar lang tid. Likevel vil jeg si at de som vender tilbake til krigen i Ukraina er bedre piloter enn da de kom, og de har lært seg å operere et nytt kampfly. Med tidsbegrensningen vi har stått overfor, gjør vi en betydelig innsats for at de skal dra tilbake som bedre kampflygere enn da de kom.

– Dette vil de russiske soldatene merke på bakken i Ukraina?

I DANSKE FLY: Ukrainske piloter fikk prøve seg i danske F-16 jagerfly i april. Video: Det danske forsvaret / UNITED24. Reporter: Vegard Krüger / Dagbladet TV.
Vis mer

– Vi gjør vårt beste for å trene dem opp, og det er opp til ukrainske myndigheter hvordan de vil anvende F-16-flyene og pilotene.

Har ikke nok tid

Pilotene har fått opplæring i de mest grunnleggende forholdene rundt F-16. En fullverdig utdannelse tar lang tid – noe Ukraina ikke har.

– Ideelt sett skulle vi hatt lengre tid, og selv om vi ikke klarer å gjøre dem fullt ut kapable på alle områder, handler det om hva som er godt nok. Vi lærer dem opp i et knippe viktige roller, sier Folland.

Han minner om hvordan norske soldater ble sendt ut etter kort opplæring i 1940 for å tjenestegjøre for Royal Air Force i Storbritannia.

– De hadde en helt annen risikovilje og en helt annen definisjon av hva som var godt nok i forhold til det vi har i fredstid i Vesten. Det er dette balansepunktet vi er i ferd med å definere med resten av koalisjonen. Ukrainerne står i denne situasjonen i dag, sier Folland til Dagbladet.

ULIKE ROLLER: Pilotene læres opp i et knippe ulike roller for å slå tilbake mot russisk aggresjon. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet

ULIKE ROLLER: Pilotene læres opp i et knippe ulike roller for å slå tilbake mot russisk aggresjon. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Vis mer

Det er stor forskjell på hvordan de ukrainske pilotene er utdannet, sammenliknet med de norske pilotene eller andre vestlige piloter.

– Vestlig kampflyevne har utviklet seg synkront og i takt i mange år, og har skilt seg vesentlig fra tidligere Warszawapakt- og Sovjet-metoder. De har operert med tettere kontroll fra bakken og i mindre formasjoner enn det vi tradisjonelt har operert med, sier Bakke.

Parallelt med det norske bidraget og opptreningen får ukrainske piloter opptrening i Tyskland, Sverige, Belgia og Nederland. Samtidig utdannes ukrainske teknikere i F-16-systemet i Danmark, USA og Belgia.

– Dette vil forhåpentligvis føre til at de får en fornyet kampkraft i lufta, sier Rolf Folland, og legger til:

– Treningen er preget av et alvor, de vet at de skal rett ut i krigen.


Krigen i Ukraina


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *