Norwegian-piloter fikk inntil 142.000 i tillegg

Norwegian-piloter fikk inntil 142.000 i tillegg Pilotene i Norwegian fikk et stort lønnsløft i årets oppgjør. Norwegian-pilotene flyr høyt, bokstavelig talt – og lønnsmessig. Foto: Gorm Kallestad / NTB Bjørn Haugan Fredrick C. Ekeseth (E24) Publisert: For mindre enn 20 minutter siden Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden Kopier lenke Kopier lenke Del på


Norwegian-piloter fikk inntil 142.000 i tillegg

Norwegian-piloter fikk inntil 142.000 i tillegg

Pilotene i Norwegian fikk et stort lønnsløft i årets oppgjør.

Norwegian-pilotene flyr høyt, bokstavelig talt – og lønnsmessig.
Publisert:

Det har hittil vært holdt hemmelig:

VG har fått bekreftet at et flertall av 690 piloter i Norwegian fikk rundt 20 prosent lønnsvekst – over to år – etter meglingen ble avsluttet 1. juni og streik ble unngått.

Avtalene er toårig og gjelder fra november 2023 til ut oktober 2025.

Forhandlingene startet i høst.

Her er avtalen de fikk:

Tilleggene de fikk i avtalen, inkludert et nytt lønnstrinn, gir en samlet lønnsvekst på nærmere 21 prosent. Pilotenes forening, Norwegian Pilot Union, opererer i sine dokumenter med en samlet lønnsvekst på 20,66 prosent. Det er ikke alle som får det, men et klart flertall av pilotene gjør det.

284.075 kroner

En pilot i Norwegian tjente før økningen som nå er gitt, inntil 1.375.000 kroner i grunnlønn. Ulike tillegg kommer på toppen.

20,66 prosent utgjør 284.075 kroner – vel 142.000 i året.

VG har forsøkt å finne ut om den store økningen kan rettferdiggjøres av lønnskutt gjennom pandemien.

Pilotene hadde lønnsfrys to måneder i 2020, pluss hele 2021.

Men selv om de ikke fulgte lønnsstigen disse årene, så beholdt de progresjonen. Altså: Var man på lønnstrinn 12 før pandemien, hoppet man rett opp til trinn 14 etter.

Resten får 5,2 prosent

Sammenlignet med det industrien greide å forhandle frem under det såkalte frontfagsoppgjøretfrontfagsoppgjøretFrontfag betyr at det er bedrifter i konkurranseutsatt industri, altså de som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som fronter forhandlingene i lønnsoppgjørene. De er valgt fordi de ikke kan gi mer i lønnsøkning enn det bedriftens økonomi tåler. Gir de høyere tillegg enn det, så risikerer de at bedriftene de konkurrerer med i utlandet, får lavere priser på sine produkter – og dermed utkonkurrerer norske produkter, som kan gjøre at de norske industribedriftene risikerer å måtte kutte i staben. Det er den balansen som gjør at frontfaget skal bestemme rammene i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet (LO) Norsk Industri (NHO) leder an i lønnsoppgjørene., er det veldig mye mer:

Fellesforbund-leder Jørn Eggum greide å få 5,2 prosent til sine medlemmer under industrimeglingen i vår.

Og de andre oppgjørene som har blitt landet etter det, har i all hovedsak endt på 5,2 prosent.

Ser vi på oppgjørene i 2020 til og med 2023, så fikk industrien (frontfaget) totalt en lønnsvekst på 14 prosent, piloter 24 prosent24 prosentDet inkluderer gjennomsnittlig lønnsstige. og administrativt ansatte i Norwegian 12 prosent.

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO sier klart ifra.

Nina Melsom

– NHO er bekymret over at pilotene har fått en så kraftig lønnsvekst. Når noen får en så stor lønnsvekst, mye mer enn alle andre, som går langt utover frontfaget, så kan det skape lønns- og prisspiraler som fører til store lønnsforskjeller.

Hun sier at frontfagsmodellen «hviler på grunntanken om at vi ikke skal ende opp med en alles kamp mot alle».

Erkjennelse

Hun er redd for smitteeffekten.

– Når noe får så mye mer, kan det gjøre at andre også mener de må ha mer enn alle andre.

I Norwegian innrømmer de at de ble presset i forkant av den viktige fly-høysesongen de står foran.

– Vi erkjenner at vi strakk oss svært langt i forhandlingene med pilotforeningen. Det har vært viktig for oss å ivareta hensynet til alle våre reisende som skal fly med oss i sommer, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Kommunikasjonsdirektør Espen Tuman i Norwegian Air Shuttle (t.h.) sammen med konsernsjef Geir Karlsen etter fremleggelsen av flyselskapets resultat første kvartal 2022.

Han sier det har vært en «veldig krevende prosess».

– Også fordi vi som selskap må tenke helhetlig på tvers av de ulike ansattgruppene og kolleger vi har i Norge. I tillegg må vi tenke på konkurransekraften i hjemmemarkedet vårt, noe som er av stor betydning for hele selskapet og alle ansatte.

Til uravstemning

Han legger til:

– Jeg kan naturlig nok ikke gå inn på detaljer i meglingen eller avtalen som nå skal til avstemming blant pilotforeningens medlemmer.

Tilleggene gis i en tid da flyselskapets resultat i første kvartal viste minus 763 millioner kroner, men etter et rekordgodt år i fjor, med 2,23 milliarder i driftsresultat.

Norwegian står foran sommersesongen og har i år lansert 47 nye ruter. Kapasiteten er økt med 1,6 millioner seter fra i fjor. Totalt flyr selskapet omtrent 500 flyginger daglig på 340 ruter til over 120 destinasjoner denne sommeren.

Pilotenes forsvar

Leder Alf Larsen i Norwegian Pilot Union har vært opptatt og viser til sin hovedorganisasjon, Parat, å svare ut saken.

– Jeg må ta forbehold om at det kan være noen justeringer i regnestykket VG presenterer, men i store trekk ser dette riktig ut, sier Trygve Bergsland, leder for kommunikasjon i Parat.

Han sier det er andre forhold som spiller inn i lønnsfastsettelsen enn frontfaget.

– Pilotene har over lang tid ikke hatt en lønnsutvikling på linje med øvrige i samfunnet. Heller ikke en lønnsutvikling i tråd med frontfaget. Pilotene mener derfor de ikke skal måles opp mot frontfaget, men er en del av et europeiske arbeidsmarked som setter standard for deres lønnsnivå.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *