Nytt, tøft kvartal for Norse Atlantic

Nytt, tøft kvartal for Norse Atlantic Flyselskapet tapte 680 millioner kroner før skatt. Bjørn Tore Larsen, her på Gardermoen ved en tidligere anledning. Foto: Halfdan Hallseth/Fjord Productions/E24 Eivind Bøe Fredrick Chr. Ekeseth Publisert: For mindre enn 2 timer siden Oppdatert nå nettopp Kopier lenke Kopier lenke Del på Facebook Del på Facebook Del med e-post


Nytt, tøft kvartal for Norse Atlantic

Nytt, tøft kvartal for Norse Atlantic

Flyselskapet tapte 680 millioner kroner før skatt.

Publisert:

Flyselskapet Norse Atlantic, som satser på langdistanseflygninger over Atlanteren, har lagt frem tall for januar, februar og mars.

Vinteren er ofte tøff for flyselskaper, som da må tære på penger opptjent om sommeren.

Flyselskapet har tapt milliardbeløp siden oppstart i 2021.

Da selskapet la frem fjorårsrapporten, varslet det et regnskapsmessig tap også i første kvartal av 2024. Spørsmålet har vært hvor stort tapet ble.

Nå er det klart at resultat før skatt endte på minus 62,8 millioner dollar i årets første kvartal. Beløpet tilsvarer minus 680 millioner kroner, med dagens valutakurs.

Til sammenligning var tapet på tilsvarende tidspunkt i fjor på 70,9 millioner dollar før skatt.

– Første kvartal har vist viktig forbedring på alle måltall, sammenlignet med første kvartal i fjor, sier toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen i en uttalelse.

Selskapet adresserer tapene ved å peke på at det fortsatt er i en oppbyggingsfase. Første flyging var i juni 2022.

– Sikter mot et lønnsomt 2024

Driftsresultatet (ebitdar) var minus 27,4 millioner dollar, mot minus 32,9 millioner dollar.

Totale inntekter gikk på sin side opp til 78,2 fra 39,8 millioner dollar.

Norse hadde 33,2 millioner dollar i kassen ved utgangen av mars i år. Beløpet tilsvarer omtrent 350 millioner kroner.

– Bookingen så langt i år er god. Sommeren ser ut som å bli veldig sterk med tanke på kabinfaktor og inntekter, sier Larsen på en innspilt presentasjon av resultatene fra New York tirsdag.

Han legger til at selskapet allerede har solgt mer charterkapasitet for neste vinter enn selskapet var i stand til å fly i vintersesongen 2023/2024.

– Vi sikter mot et lønnsomt 2024, sier Larsen.

De finansielle prognosene for året viser en positiv utvikling både når det gjelder resultater, egenkapital og kassebeholdningen, melder selskapet.

Norse øker til sommeren kapasiteten med 20 prosent. Selskapet vil ha 12 fly på vingene, opp fra dagens 10. Neste år vil antallet øke videre og selskapet vil ha 15 fly i drift, opplyses det.

1,6 milliarder i negativ egenkapital

Aksjonærene har så langt hatt en hard reise med Norse Atlantic. Aksjen har falt kraftig på Oslo Børs, og selskapet har i flere runder bedt investorer om å skyte inn mer penger.

Styret og ledelsen i selskapet må ved fremleggelse av kvartalsrapporten ta hensyn til hvorvidt det fortsatt er grunnlag for antagelsen om fortsatt drift, altså om de mener selskapet vil klare å holde seg på vingene fremover.

Det mener de at det er grunnlag for. Men – i likhet med årsrapporten – inneholder rapporten for årets første kvartal et avsnitt om at styret anerkjenner at det er knyttet usikkerhet om antagelsen. Hvis faktorer som fyllingsgrad, billettpriser og/eller drivstoffpriser beveger seg i feil retning, kan selskapet være avhengig av å sikre mer finansiering. Dette kan bety at selskapet kan være avhengig av at investorene skyter inn mer penger, at det må ta opp mer gjeld, eller en kombinasjon av disse finansieringskildene.

Selskapet sikret i april et aksjonærlån av Bjørn Tore Larsen og Scorpio på inntil 20 millioner dollar, tilsvarende rundt 215 millioner kroner. Lånet ble tatt opp for å bidra til at selskapet har kontanter tilgjengelig frem til den mer innbringende sommersesongen.

De store tapene gjør innhugg i balansen. Norse hadde per utgangen av årets tredje kvartal bokført 146,5 millioner dollar i negativ egenkapital. Det tilsvarer 1,6 milliarder kroner.

Flyselskapet gjentar i den forbindelse at det mener det finnes verdier utenfor balanseregnskapet, spesielt knyttet til betydelig virkelig verdi av avtaler om flyleie («leasing»). Det innebærer ifølge selskapet at den virkelige egenkapitalen er vesentlig høyere enn den bokførte. Dermed mener selskapet at den underliggende verdien av egenkapitalen er positiv.

Norse rapporterer om «videregående» samtaler med potensielle investorer som vurderer å investere i selskapet. Tidligere har selskapet meldt om at det vurderer strategiske alternativer.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *