Økokrim anket saken: Frifinnelse av meglere havner i Høyesterett

Økokrim anket saken: Frifinnelse av meglere havner i Høyesterett Høyesterett vil behandle frifinnelsen av de tidligere Nordic Securities-meglerne Erik Egenæs og Endre Tangenes. De bedrageridømte gründerne av det fallerte meglerhuset Nordic Securities, Endre Tangenes (t.v.) og Erik Egenæs, står overfor et nytt rettsmaraton høsten 2024. Parallelt skal Høyesterett behandle spørsmålet om brudd på god forretningsskikk.


Økokrim anket saken: Frifinnelse av meglere havner i Høyesterett

Økokrim anket saken: Frifinnelse av meglere havner i Høyesterett

Høyesterett vil behandle frifinnelsen av de tidligere Nordic Securities-meglerne Erik Egenæs og Endre Tangenes.

Publisert:

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at frifinnelsen av de tidligere Nordic Securities-toppene Erik Egenæs og Endre Tangenes, samt to tidligere aksjemeglere, for brudd på god forretningsskikk skal behandles i Høyesterett.

Det fremgår av en melding fra Høyesterett over henviste saker.

Det bekrefter også førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

– Det er en prinsipiell sak som er sluppet inn til Høyesterett, sier hun til E24.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, Økokrim.

Bedrageridømt

Egenæs og Tangenes ble i en dom fra Borgarting lagmannsrett i februar i år frifunnet for brudd på god forretningsskikk, etter å ha blitt dømt til syv måneders fengsel i tingretten (se faktaboks).

De to meglerne ble i tingretten også funnet skyldig i grovt bedrageri og dømt til fengsel i tre år og ni måneder i september 2022.

Den delen av saken skal behandles over fire måneder til høsten.

– Ikke overraskende

Advokat Kristian Gjendemsjø i KPMG Law representerer Egenæs sammen med advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma.

De er ikke overrasket over ankeutvalgets beslutning.

Advokat Kristian Gjendemsjø, KPMG Law, her fra en tidligere sak.

– Først og fremst er det ikke overraskende at Høyesterett tillater anken fremmet når det gjelder bortfall av straffansvar som følge av at straffelovens bestemmelser i perioden mellom handling og domstidspunkt var borte. Det er et uavklart spørsmål, sier Gjendemsjø til E24.

Han legger til at de fortsatt står ved at lagmannsrettens dom er korrekt og at de tiltalte skal frifinnes.

– Det at Høyesterett har tillatt at anken skal fremmes betyr ikke nødvendigvis at det hefter feil ved lagmannsrettens dom. Men når saken er så prinsipiell som den, så ser Høyesterett behov for å behandle den uansett utfall, sier advokaten.

Erkjente forholdene

Anken som skal behandles av Høyesterett gjelder anvendelsen av straffeloven § 3 der en straffebestemmelse i verdipapirhandelloven var opphevet i en periode mellom handling og dom.

Mens tingretten la til grunn at grovt brudd på forretningsskikk også var straffbart for enkeltpersoner, var lagmannsretten enig i forsvarernes syn om at straffbudet som omhandlet dette var borte i syv måneder mellom handling og dom, og at de tiltalte ikke kunne dømmes.

Dermed ble også de tidligere medtiltalte aksjemeglerne, som tidligere hadde erkjent de faktiske forholdene og ble dømt for dette, automatisk også frifunnet.

Høyesterett kan enten stadfeste eller oppheve lagmannsrettens dom.

I sistnevnte tilfelle går saken tilbake til ny behandling i lagmannsretten, der forholdet som gjelder anvendelsen av strafflovens § 3 vil være bundet av Høyesteretts syn.

Les på E24+

Derfor bytter Nordic-gründerne advokat

Les også

Vinkjellerselskap saksøker Nordic-gründer

Les også

Økokrim sikret over 500 vinflasker: Her tømmes Nordic-gründerens vinkjeller


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *