Oljefondet og medvirkningsansvar

Foto: Ammar Awad / Reuters Oljefondet og medvirkningsansvar Nei, Torbjørn Røe Isaksen, det handler ikke om aktivisme. Mads Harlem Advokat og folkerettsjurist i Redd Barna Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden Dette er en kronikk Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Torbjørn Røe Isaksen argumenterer i en kommentar i Aftenposten og E24 for


Oljefondet og medvirkningsansvar

Oljefondet og medvirkningsansvar

Nei, Torbjørn Røe Isaksen, det handler ikke om aktivisme.

  • Mads Harlem

    Advokat og folkerettsjurist i Redd Barna
Publisert: Publisert:

Dette er en kronikk

Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Torbjørn Røe Isaksen argumenterer i en kommentar i Aftenposten og E24 for at Oljefondet ikke bør bli en aktivist. Han trekker frem ulike forventninger til Oljefondets investeringer, inkludert kommentarer fra Redd Barnas og flere andre organisasjoner til den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond 2024.

Redd Barna uttalte her at Norges Bank har et selvstendig ansvar for å sikre at Oljefondet ikke investerer i selskaper som bidrar til krigshandlinger i Gaza. Dette handler ikke om aktivisme eller politikk, men om å sikre at Norge etterlever sine folkerettslige forpliktelser.

Den internasjonale domstolen i Haag uttalte i januar at Israel begår mulig folkemord i Gaza. Nylig fastslo en rapport fra Biden-administrasjonen at det var rimelig å anta at våpen som er overført til Israel ikke er brukt i tråd med deres forpliktelser under krigens folkerett.

Les også

Oljefondets norske talenter i London: – Jeg kunne nesten ingenting om finans

Norge har et ansvar for å hindre at både statlige organer, individer og selskaper bidrar til folkemord og krigsforbrytelser som part til folkemordkonvensjonen og Genèvekonvensjonene. Stater har også ansvar for å unngå å medvirke til folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten – internasjonale forbrytelser. Det kan blant annet skje gjennom å investere i selskaper som leverer våpen brukt til å begå disse forbrytelsene.

I 2021 foreslo regjeringen et nytt atferdskriterium om våpen i retningslinjene for utelukkelse av selskaper fra Oljefondet som fikk tilslutning fra Stortinget. Redd Barna mente den gangen at vilkårene for utelukkelse var for strenge. Det var blant annet fordi det krevdes at selskapene solgte våpen som ble brukt til alvorlige og systematiske brudd på humanitærretten. Stortingsmeldingen diskuterte ikke Norges forpliktelser til å hindre folkemord og krigsforbrytelser, eller til å unngå medvirkning til internasjonale forbrytelser gjennom Oljefondets investeringer. Det mener Redd Barna den burde ha gjort.

Også Norges Bank har et selvstendig ansvar for å påse at Oljefondet ikke medvirker til internasjonale forbrytelser. Det kan den gjøre ved å umiddelbart utelukke selskaper som løper reell risiko for å bidra til krigshandlingene i Gaza, selv uten tilrådning fra Etikkrådet. Finansministeren understreket dette i sitt svar til Stortinget 14. mars 2024 angående investeringer i selskaper som bidrar til ulovlige bosetninger på Vestbredden.

Redd Barna har derfor en oppfordring til Stortinget. Stortinget bør be regjeringen sikre at Oljefondet ikke investerer i selskaper som bidrar til krigshandlingene i Gaza. Et slikt vedtak handler ikke om aktivisme – det handler om å følge opp våre folkerettslige forpliktelser til å forhindre internasjonale forbrytelser.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *