Parkeringsselskap krever 63 kroner for «oppslag og lagring»: – Minner om et fakturagebyr

Parkeringsselskap krever 63 kroner for «oppslag og lagring»: – Minner om et fakturagebyr Det nye gebyret ble innført samme dato som selskapet Vestpark nedjusterte sitt fakturagebyr. Eivind Førde reagerte på gebyr. Nå velger Vestpark å kreditere han hele fakturaen. Foto: Privat Marianne Stensland Publisert: I dag 05:00 Oppdatert nå nettopp Kopier lenke Kopier lenke Del


Parkeringsselskap krever 63 kroner for «oppslag og lagring»: – Minner om et fakturagebyr

Parkeringsselskap krever 63 kroner for «oppslag og lagring»: – Minner om et fakturagebyr

Det nye gebyret ble innført samme dato som selskapet Vestpark nedjusterte sitt fakturagebyr.

Publisert:

Etter å ha parkert utenfor Bergen Klatresenter i Laksevåg en lørdag i april, fikk Eivind Førde tilsendt en regning på 155 kroner.

Parkeringsselskapet Vestpark hadde fakturert han 80 kroner for selve parkeringen, 12 kroner i fakturagebyr og 63 kroner for tjenesten «oppslag og lagring»«oppslag og lagring»På fakturaen står det «lagring og oppslag». Vestpark bruker både dette og «oppslag og lagring». Av hensyn til lesbarheten vil gebyret konsekvent bli omtalt som «oppslag og lagring». .

– Jeg reagerer på flere ting. Både gebyret på 63 kroner, uklar skilting, men også kommunikasjonen med kundebehandler i etterkant, sier Førde.

Krass kritikk

Forbrukerrådet kom nylig med krass kritikk av praksisen rundt fakturagebyrer i bom- og parkeringsbransjen.

Flere selskaper har redusert sine fakturagebyrer, men «forsøkt å omgå loven ved å omdøpe fakturagebyrer til andre navnevarianter eller bake dem inn i parkeringsavgiften», ifølge en fersk rapport.

Vestpark skriver i et svar til E24 at de nedjusterte sitt fakturagebyr 1. mars i år, i henhold til retningslinjer fra NorparkNorparkNorges parkeringforening, forkortet Norpark, er en bransjeforening for norske kommunale, offentlige og private parkeringsselskaper og andre selskaper som driver parkeringsrelatert virksomhet. Det er samme dato som gebyret for tjenesten «oppslag og lagring» ble innført, ifølge selskapet.

Avviste krav

Førde avviste Vestparks krav om betaling av gebyret på 63 kroner med begrunnelse om at det ikke var nevnt på skilt i området.

I tillegg satte han spørsmålstegn ved hvorfor han i det hele tatt var blitt fakturert for parkeringen. Skiltet utenfor klatresenteret opplyste kun om det var gratis parkering i en time på hverdager innenfor tidsrommet 07.00 til 16.00.

– Jeg leste det som at det er gratis i helgene, sier han.

Han valgte likevel til slutt å betale Vestpark 92 kroner i parkering og fakturagebyr.

Da partene ikke ble enige om gebyret for «oppslag og lagring», skrev selskapet i en e-post:

«Hvis du ikke vil gjøre opp betalingen og vi ikke kommer til enighet, må saken til forliksrådet».

Deretter informerte selskapet om at rettsgebyr i forliksrådet er 1.404 kroner, og at det som oftest er «den tapende parten som må dekke saksomkostninger».

«Ønsker du at vi setter opp en time i forliksrådet?», avsluttet kundebehandleren.

Innrømmer feil skilting

Førde er skeptisk til selskapets fremgangsmåte.

– Jeg stiller i forliksrådet, jeg, ikke noe problem. Jeg tenker at jeg har en god sak her og bekymrer meg ikke for de 1.400 kronene de truer med. Det tar jeg gladelig, sa han til E24 før helgen.

Det blir imidlertid ikke nødvendig.

Mandag tikket en ny e-post fra parkeringsselskapet inn i Førdes innboks. Der skriver Vestpark at de har hatt befaring på området og gått gjennom skiltingen:

«(…) vi ser at det er korrekt at skiltingen er misvisende/feil. Skiltingen vil bli utbedret slik at det kommer tydelig frem at det er betaling i helger. Vi krediterer selvsagt hele fakturaen og beklager det inntrufne».

Beskjeden til Førde kommer etter at selskapet fredag opplyste til E24 at de skulle gjennomgå skiltingen i området. De vedkjente da at denne kunne være mangelfull, og ba samtidig berørte forbrukere om å ta kontakt.

Når det gjelder kundeserviceavdelingens håndtering av saken, viste Vestpark til at de «på generelt grunnlag» har fulgt sine rutiner i saken.

«Forliksrådet er der saken går hvis den parkerende ikke ønsker å gjøre opp for tjenesten vi har levert, da i form av en bestridelse av kravet eller ved å ikke gjøre opp kravet», het det i svaret.

En situasjon som er «litt unik»

Så hva omfatter gebyret «oppslag og lagring»?

Til Førde skrev Vestpark at gebyret er en «samlebetegnelse på de prosesser» selskapet «i noen tilfeller må utføre ved ukjent identitet på kjøretøyets eier og/eller manglende aksept for legitimiteten til et krav». Dette fremgår også av vilkårene på selskapets hjemmesider.

– Jeg har jo fått en beskrivelse av hva det er, men for meg minner dette om et fakturagebyr, sier Førde.

Svaret fra Vestpark var at dette var to gebyrer som ikke måtte forveksles.

Selskapet utdyper hva gebyrer innebærer overfor E24:

Dersom Vestpark ikke kjenner eieren av kjøretøyet, får de arbeid med å slå opp i ulike registre. På den måten får de tilstrekkelig informasjon til å formidle kravet.

– Hva menes med «manglende aksept for legitimiteten av et krav»? Vil det si at en kunde som motsetter seg et krav dere sender ut, får et tilleggsgebyr?

«Et krav som ikke er oppgjort eller vedkjent av bileier kategoriseres hos oss som «manglende aksept for legitimiteten til et krav». For å kunne levere sømløse tjenester oppstår det en situasjon som er litt unik. Man kan kjøpe et produkt, og etterbetale, uten at tjenesteleverandør har noe kontakt med forbrukeren. Det har sine utfordringer», skriver Vestpark.

Selskapet avviser at gebyret må opplyses om på hovedskilt.

«(…) det skal opplyses om i takstene og informasjon vedr. priser på området. Dette finner man på våre områder på skilt eller QR kode, eller en kombinasjon av begge».

– Overrasket

For øvrig viser Vestpark til at de har vært moderate i prising av fakturagebyr.

De er uenige i Forbrukerrådets påstand om at parkeringsselskaper er verstinger i så måte.

Fakturagebyrene hos tele- og strømsselskaper er ofte høye, selv om de ikke har de samme utgiftene til blant annet porto, identifisering av kunder og vedlikehold av maskiner, hevder Vestpark.

«Det er med andre ord en langt mer krevende og kostbar prosess for parkeringsbransjen å levere disse tjenestene, enn det er for de fleste andre bransjer», skriver selskapet.

– Hva tenker du om at selskapet valgte å betale deg tilbake?

– Jeg er overrasket over at de velger å tilbakebetale hele beløpet når det var «oppslag og lagring» jeg til sist avviste, sier Førde.

Han synes det virker som om Vestpark nå prøver å unngå en diskusjon om de faktisk har informert kundene om gebyret.

– Det er nok mindre kostbart å tilbakebetale hele beløpet til én person enn å betale tilbake 63 kroner til alle de har fakturert.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *