Pensjonsmarked i spill: Over 300 avtaler kan være ulovlige

Pensjonsmarked i spill: Over 300 avtaler kan være ulovlige Det europeiske overvåkningsorganet ESA mener Norge kan ha brutt reglene for offentlige anskaffelser. Norge ble klaget inn til ESA av Storebrand, KLPs konkurrent i pensjon til norske kommuner og helseforetak. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Pål A. Solheimsnes Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter


Pensjonsmarked i spill: Over 300 avtaler kan være ulovlige

Pensjonsmarked i spill: Over 300 avtaler kan være ulovlige

Det europeiske overvåkningsorganet ESA mener Norge kan ha brutt reglene for offentlige anskaffelser.

Publisert: Publisert:

Staten er én av de største arbeidsgiverne i Norge. Det gjør jobben med å levere pensjonstjenester til de ansatte i norske kommuner, fylkeskommuner og helseforetakene til et svært stort marked.

KLP har nær monopol i dette markedet, etter at konkurrentene DNB og Storebrand trakk seg ut av markedet i 2013. Etter at Storebrand gikk inn igjen i markedet i 2018 klaget de Norge inn for det europeiske overvåkningsorganet ESA.

I et brev fra februar skriver ESA at de mener Norge kan ha brutt EØS-avtalen i markedet for tjenestepensjon i norske kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.

I sin foreløpige vurdering skriver de:

  • Kontrakter kan ha blitt gitt til KLP uten konkurranse da konkurrentene gikk ut av markedet
  • Kontrakter kan ha blitt ulovlig forlenget. Noen kontrakter har blitt forlenget over 10 år uten at de var ute på anbud.
  • Kontrakter kan ha blitt ulovlig endret, blant annet i forbindelse med kommunesammenslåinger.

I alt omtaler ESA over 360 pensjonsavtaler i norske kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.

Norge har blitt bedt om å komme med sine svar til dette, men har ikke så langt ikke svart.

ESA peker også på at antallet konkurranser om pensjon i den norske staten er langt lavere enn de ville forventet:

I ESAs foreløpige vurdering sier de at antallet konkurranser i pensjonsmarkedet i Norge er langt lavere enn det forventede antallet.

– Det virker å være en utbredt forståelse i norske kommuner om at disse tjenestene ikke trenger å lyses ut på anbud, skriver ESA til Norge.

– Selv med en sjenerøs feilmargin er antallet konkurranser avholdt tydelig lavere enn hva vi ville forventet. På ingen punkt siden 2006 har antall konkurranser kommet i nærheten av den forventede snittet på 30 konkurranser hvert år.

Departementet: – Foreløpige vurderinger

Kommunal- og distriktsdepartementet svarer på Norges vegne i saken.

– Brevene fra ESA med foreløpige vurderinger er en del av undersøkelsen av sakene, og oppfølging av tidligere korrespondanse mellom ESA og Norge. Det er ikke fattet noen konklusjoner ennå, skriver statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) til E24.

– Norske myndigheter vil svare brevene, og vi har god dialog med ESA om sakens kompliserte rettslige og faktiske spørsmål. Svarfristen er medio juni, og departementet har ikke noe mer å si om sakene før det.

Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs i KLP skriver dette i en e-post til E24:

– ESA er fortsatt i en forberedende fase der de samler informasjon, og har invitert Norge til å komme med innspill. Det vil ta tid før ESA avgjør om de i det hele tatt åpner sak mot Norge. Staten har avvist begge klagene.

Klaget inn av konkurrent

E24 har tidligere omtalt at Storebrand klaget Norge inn for ESA:

  • De mente at Norge ga KLP ulovlig statsstøtte.
  • De mente at norske kommuner og helseforetak brøt reglene for offentlige anskaffelser.
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, har klaget inn Norge for ESA.

Storebrand er KLPs eneste konkurrent i markedet for kommunal tjenestepensjon, og har forsøkt å etablere seg i markedet siden 2019. KLP var eneste aktør i markedet mellom 2013 og 2018.

KLP er under press fra flere kanter. Konkurransetilsynet undersøker om KLP også kan ha misbrukt sin dominerende stilling – og gjennomførte razzia hos pensjonsgiganten. Saken blir fremdeles undersøkt.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *