Privatlivspolitik

Hva er privatlivspolitikken til Dagbladet? 📰

Privatlivspolitikken til Dagbladet er et dokument som forklarer hvordan avisen samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger om sine lesere, abonnenter, kunder og brukere. Privatlivspolitikken gjelder for alle tjenester som Dagbladet tilbyr, inkludert nettavisen, papiravisen, magasinet, podkastene, nyhetsbrevet og appene. Privatlivspolitikken er viktig for å sikre at Dagbladet overholder personvernlovgivningen og respekterer lesernes rettigheter og interesser.

Hvorfor samler Dagbladet inn personopplysninger? 🤔

Dagbladet samler inn personopplysninger for å kunne levere sine tjenester, forbedre sin journalistikk, tilpasse sitt innhold, markedsføre sine produkter, analysere sin trafikk og oppfylle sine juridiske forpliktelser. Dagbladet behandler personopplysninger på grunnlag av samtykke, avtale, berettiget interesse eller lovpålagt plikt. Dagbladet informerer leserne om hvilke formål og rettsgrunnlag som gjelder for hver behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler Dagbladet inn? 📝

Dagbladet samler inn ulike typer personopplysninger avhengig av hvilke tjenester leserne bruker. Noen eksempler på personopplysninger som Dagbladet kan samle inn er:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og postadresse
 • Betalingsinformasjon, abonnementshistorikk og kundeservicehenvendelser
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, nettleserinformasjon, lokasjonsdata og informasjonskapsler
 • Brukeratferd, preferanser, interesser og tilbakemeldinger
 • Kommentarer, innlegg, bilder og videoer som leserne deler på Dagbladets plattformer

Hvordan lagrer og deler Dagbladet personopplysninger? 💾

Dagbladet lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene som de ble samlet inn for. Dagbladet sletter eller anonymiserer personopplysninger når de ikke lenger trenger dem. Dagbladet beskytter personopplysningene med tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Dagbladet deler personopplysninger med sine datterselskaper, leverandører, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter når det er nødvendig for å levere sine tjenester eller oppfylle sine juridiske forpliktelser. Dagbladet informerer leserne om hvem de deler personopplysningene med og hvorfor.

Hvilke rettigheter har leserne i forhold til sine personopplysninger? 🙋‍♂️

Leserne har flere rettigheter i forhold til sine personopplysninger etter personvernlovgivningen. Noen av disse rettighetene er:

 • Rett til innsyn: Leserne har rett til å få vite hvilke personopplysninger Dagbladet har om dem og hvordan de behandles.
 • Rett til korrigering: Leserne har rett til å få rettet eller oppdatert uriktige eller ufullstendige personopplysninger om seg selv.
 • Rett til sletting: Leserne har rett til å få slettet personopplysninger om seg selv når det ikke lenger er nødvendig for Dagbladet å beholde dem.
 • Rett til begrensning: Leserne har rett til å be om at behandlingen av deres personopplysninger begrenses i visse situasjoner.
 • Rett til dataportabilitet: Leserne har rett til å få overført sine personopplysninger fra Dagbladet til en annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Rett til å motsette seg: Leserne har rett til å motsette seg behandlingen av deres personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse eller direkte markedsføring.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Leserne har rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandlingen av deres personopplysninger når som helst.
 • Rett til å klage: Leserne har rett til å klage til Datatilsynet hvis de mener at Dagbladet ikke overholder personvernlovgivningen.

Hvordan kan leserne kontakte Dagbladet om personvern? 📧

Leserne kan kontakte Dagbladet om personvern ved å sende en e-post til personvern@dagbladet.org eller et brev til Dagbladet, Postboks 1184 Sentrum, 0107 Oslo. Leserne kan også kontakte Dagbladets personvernombud ved å sende en e-post til personvernombud@dagbladet.org eller et brev til Aller Media AS, Postboks 6754 St. Olavs plass, 0130 Oslo.