Reagerer på hemmelighold og lakselidelser hos Mowi

Mowis kvartalsrapport Reagerer på hemmelighold og lakselidelser hos Mowi MDGs Rasmus Hansson frykter at næringen og staten risikerer omdømmet til norsk laks ved å la fiskelidelser fortsette. Mowi kjenner seg ikke igjen, og sier de tar utfordringene på alvor. BÅDE MDG OG NU krever at næring og regjering tar ansvar for dyrevelferdsbrudd. Bildet viser laks


Reagerer på hemmelighold og lakselidelser hos Mowi

Reagerer på hemmelighold og lakselidelser hos Mowi

MDGs Rasmus Hansson frykter at næringen og staten risikerer omdømmet til norsk laks ved å la fiskelidelser fortsette. Mowi kjenner seg ikke igjen, og sier de tar utfordringene på alvor.

Publisert: Publisert:

Kortversjonen

Mowis resultater dras i år ned av historisk mye såret og skadet fisk. Årsaken er hovedsakelig sykdommen vintersår, og et sjeldent stort angrep av perlesnormaneter.

Lakseoppdretteren slutter samtidig å rapportere hvor stor andel av fisken som er uskadet, det vil si av beste kvalitet.

MDGs Rasmus Hansson reagerer sterkt på dette. Han mener både resultater og hemmelighold er uakseptabelt.

– Det virker som Mowi har gått helt i vranglås og leverer stygge resultater på løpende bånd, sier han, og refererer til høy dødelighet og skadet fisk.

Les på E24+

På tide med en nullvisjon for oppdrettsnæringen

Årsaken til at Mowi ikke lenger er åpen om kvaliteten på fisken, er at de dårlige tallene er «konkurransesensitive», ifølge Mowi-sjef Ivan Vindheim. Så lenge tallene har vært relativt stabile, har det ikke vært noe problem.

– Vi har vært krystallklare på problemene våre i år. Det eneste vi ikke oppgir er selve superiorsuperiorFisk av høyeste kvalitet.-tallene, sa Vindheim til E24 onsdag.

Vindheim ber også om forståelse for at naturfenomen som manetangrep kan komme som lyn fra klar himmel.

MDGs Rasmus Hansson mener næringen ikke tar problemene på alvor. Bildet er fra en tidligere anledning.

– Tar det ikke inn

Laksenæringen har fått mye kritikk etter at både dødelighet og mengde skadet fisk har steget til nye rekorder det siste året.

– Mowi har åpenbart ikke tatt problemene tilstrekkelig innover seg, sier Hansson.

– Det er et grunnleggende problem, fordi de er det største oppdrettsselskapet og derfor skaper problem for hele næringen, fortsetter han. (Se Mowis svar lenger ned)

Han har lang erfaring med dyrevelferdsproblematikk i oppdrett, også fra sin tid i WWF.

– Næringen har sagt det samme i over 20 år; at ting skal bli bedre og at det ikke trengs nye regler og krav. Men vi ser ikke bedring.

Hansson legger også ansvaret på regjeringen, som han mener har latt dyrevelferdsbruddene gå for langt.

– Kan ta årevis

Den forrige fiskeriministeren, Cecilie Myrseth (Ap), kalte riktignok i fjor næringen inn på teppet. Regjeringen har imidlertid ikke villet innføre skjerpinger i påvente av stortingsmeldinger som skal komme i år og neste år.

– Stortingsmeldinger kan meget vel være en samling med synsing som ikke er konkret politikk, så det kan fortsatt ta årevis før det skjer noe, sier Hansson.

– Dersom individuelle laksers velferd spiller en rolle i praksis, så haster det jo veldig, slik at ikke nye generasjoner av laks blir utsatt for det samme. Spørsmålet er hvor lenge det de fleste nå anerkjenner som uakseptabel lidelse, skal få vedvare, tilføyer han.

Rasmus Hansson er bekymret for omdømmet til det som etter hvert har blitt Norges nest største eksportnæring.

– Jeg er overrasket over at næringen og staten, som er så opptatt av å reklamere med ren og fin kvalitet over hele verden, er så villig til å ta sjansen på å risikere omdømmet, sier han.

Mowi kjenner seg ikke igjen

– Vi kjenner oss ikke igjen i det skremselsbildet Hansson prøver å tegne av havbruksnæringen, sier Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland.

– Når det er sagt tar Mowi utfordringene næringen står i på alvor og bruker store ressurser på å bedre fiskens velferd og redusere dødeligheten, tilføyer han.

Hjetland sier videre at han håper politikerne ønsker å snakke om de reelle løsninger «fremfor denne type retorikk i media».

TROR PÅ LUKKING: NU-leder Gytis Blaževičius tror lukkede anlegg vil løse mange av næringens problemer både med miljø og dyrevelferd.

– Veldig suspekt

Natur og Ungdom (NU) tror løsningen er å lukke merdene.merdene.innhegninger/nett i sjøen for oppbevaring av oppdrettsfisk.

– At oppdrettsnæringen har massive problemer når det kommer til dyrevelferden i anleggene, er ingenting nytt, sier NU-leder Gytis Blaževičius etter dagens nyheter fra Mowi.

Han mener det er «veldig suspekt» at Mowi ikke vil være åpen om hvor mange skadede laks de har i sine anlegg, og at selskapet begrunner dette med at denne informasjonen er konkurransesensitivt.

– Det er tydelig at Mowi har noe å skjule, og vi vet at oppdrettsnæringen har større problemer enn perlesnormaneter. Vi krever full åpenhet i næringen, og at myndighetene griper inn og tar ansvar, sier Blaževičius.

– Lukkede anlegg vil løse mange av næringens problemer, for de sliter ikke bare med manet-angrep, situasjonen er også kritisk på miljø og dyrevelferd. Det haster å få i gang en omstilling til lukkede merder, og her er det politikernes ansvar å få kontroll på næringen, legger han til.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *