Senterpartiet sliter i nord – faller på ny måling


Senterpartiet har mistet mange velgere i Nord-Norge siden forrige stortingsvalg. På TV 2s ferske partimåling får partiet bare 4,5 prosent oppslutning i landsdelen. Det er en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra forrige måling.

Hovedpunkter

  • Senterpartiet får sin svakeste kommunemåling til nå denne valgperioden med 6,5 prosent oppslutning på landsplan.
  • Partiet har mistet nesten 80 prosent av velgerne sine i Nord-Norge siden 2017.
  • Partiet sliter med å være synlig i nord og har fått fokus på andre ting enn politikk.
  • Partiet kan få sitt dårligste valgresultat på 72 år.

Bakgrunn

Senterpartiet har tradisjonelt hatt en sterk posisjon i Nord-Norge, spesielt i distriktene. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 22 prosent oppslutning i landsdelen, noe som var en økning på 12 prosentpoeng fra 2013.

Partiet gjorde det også godt ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019, da det fikk 21,8 prosent oppslutning i Nord-Norge. Partiet ble det største partiet i Troms og Finnmark og det nest største partiet i Nordland.

Fall

Men siden da har partiet mistet mange velgere i nord. På TV 2s ferske partimåling fra Kantar får partiet bare 4,5 prosent oppslutning i Nord-Norge. Det er en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra forrige måling 29. august.

Målingen er basert på et snitt av to målinger som er gjort de siste dagene. Det er intervjuet 1583 personer over hele landet.

Med dette resultatet ville partiet bare fått ett mandat fra Nord-Norge, mot fem i dag. Partiet ville også mistet sin parlamentariske leder Marit Arnstad, som er andrekandidat i Nord-Trøndelag.

Årsaker

Hva er grunnen til at Senterpartiet har mistet så mange velgere i nord? Det er flere mulige forklaringer.

En av dem er at partiet sliter med å være synlig i nord og å fremme sin politikk for landsdelen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har vært lite til stede i nord under valgkampen, og har heller ikke markert seg tydelig på saker som angår nordnorske velgere.

En annen forklaring er at partiet har fått fokus på andre ting enn politikk. Partiet har vært involvert i flere kontroverser og skandaler den siste tiden, blant annet om habilitet, varslingssaker og sexmeldinger. Dette kan ha svekket partiets troverdighet og omdømme.

En tredje forklaring er at partiet møter sterkere konkurranse fra andre partier som appellerer til distriktsvelgere. Både Arbeiderpartiet og Høyre har satset på distriktspolitikk i valgkampen, og har lansert tiltak som skal styrke næringslivet, infrastrukturen og velferdstilbudet i distriktene.

Konsekvenser

Hvis Senterpartiet gjør et dårlig valg i Nord-Norge, vil det få store konsekvenser for partiets muligheter til å danne regjering. Partiet er en viktig samarbeidspartner for Arbeiderpartiet og SV, som ønsker å skifte ut den borgerlige regjeringen.

Men hvis Senterpartiet mister mange mandater i nord, vil det bli vanskeligere å få flertall for en rødgrønn koalisjon. Det kan også føre til at Senterpartiet får mindre innflytelse over regjeringsplattformen og politikken som skal føres.

Senterpartiets mål er å få minst ti prosent oppslutning på landsbasis. Hvis partiet ikke klarer det, kan det få sitt dårligste valgresultat siden 1951, da det fikk 6,4 prosent.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *