Slik kan du velge riktig parti i valget


Mange velgere er usikre på hvilket parti de skal stemme på i stortingsvalget. Her er noen tips til hvordan du kan finne ut hvilket parti som passer best for deg og dine verdier.

Hovedpunkter

 • Det finnes flere verktøy som kan hjelpe deg med å sammenligne partienes standpunkter på ulike saker, for eksempel valgomatene til NRK, TV 2 og Aftenposten.
 • Du kan også lese partienes programmer og se på deres historie, resultater og troverdighet.
 • Du bør også tenke på hvilke saker som er viktigst for deg, og hvilke verdier du vil at Norge skal bygge på.
 • Du kan også snakke med andre velgere, politikere og eksperter for å få mer informasjon og innspill.

Valgomater

En måte å finne ut hvilket parti du er mest enig med, er å bruke en valgomat. En valgomat er et nettbasert verktøy som stiller deg en rekke spørsmål om ulike politiske saker, og gir deg et resultat som viser hvilket parti du har mest til felles med.

Det finnes flere valgomater som du kan prøve, for eksempel:

 • NRKs valgomat: Her får du 30 spørsmål om blant annet klima, skatt, innvandring, helse og utdanning. Du kan også velge å vekte saker som er ekstra viktige for deg.
 • TV 2s valgomat: Her får du 25 spørsmål om blant annet arbeidsliv, miljø, familie og sikkerhet. Du kan også se hvordan partiene har stemt i Stortinget de siste fire årene.
 • Aftenpostens valgomat: Her får du 20 spørsmål om blant annet bolig, samferdsel, likestilling og kultur. Du kan også se hvordan partiene skiller seg fra hverandre på en graf.

Valgomatene kan gi deg en pekepinn på hvilket parti du er mest enig med, men de er ikke perfekte. De dekker ikke alle saker som er relevante for valget, og de kan ikke fange opp alle nyanser og detaljer i partienes politikk. Derfor bør du ikke basere valget ditt kun på valgomatene, men også lese mer om partiene og deres programmer.

Partiprogrammer

En annen måte å finne ut mer om partienes politikk, er å lese deres partiprogrammer. Et partiprogram er et dokument som beskriver hva partiet vil gjøre hvis det kommer i regjering eller får innflytelse i Stortinget. Partiprogrammet inneholder partiets visjon, verdier, mål og tiltak for ulike samfunnsområder.

Du kan finne partienes programmer på deres nettsider eller ved å søke på nettet. Her er noen eksempler:

 • Arbeiderpartiets program: Her kan du lese om partiets plan for et tryggere Norge med mindre forskjeller, bedre velferd og grønnere arbeidsplasser.
 • Høyres program: Her kan du lese om partiets plan for et sterkere Norge med mer frihet, ansvar og muligheter for alle.
 • Senterpartiets program: Her kan du lese om partiets plan for et levende Norge med desentralisert makt, nærhet til folk og natur og trygghet i hverdagen.

Når du leser partienes programmer, bør du være kritisk og tenke på om det de lover er realistisk, gjennomførbart og økonomisk forsvarlig. Du bør også sammenligne partienes programmer med hverandre, og se på hvilke forskjeller og likheter det er mellom dem.

Saker og verdier

En tredje måte å finne ut hvilket parti du skal stemme på, er å tenke på hvilke saker som er viktigst for deg, og hvilke verdier du vil at Norge skal bygge på. Det kan være saker som angår deg personlig, som utdanning, helse, bolig eller arbeid, eller saker som angår samfunnet som helhet, som klima, innvandring, forsvar eller internasjonalt samarbeid.

Du bør også tenke på hvilke verdier du har, og hvilke verdier du mener er viktige for Norge. Det kan være verdier som frihet, likhet, solidaritet, rettferdighet, demokrati, menneskerettigheter, bærekraft eller mangfold.

Når du har funnet ut hvilke saker og verdier som er viktigst for deg, kan du se på hvilket parti som best representerer dem. Du kan også se på hvilket parti som har levert resultater på de sakene du bryr deg om, og hvilket parti som har vært troverdig og konsekvent i sin politikk.

Dialog og informasjon

En fjerde måte å finne ut hvilket parti du skal stemme på, er å snakke med andre velgere, politikere og eksperter for å få mer informasjon og innspill. Du kan for eksempel:

 • Delta i debatter og diskusjoner på sosiale medier, i kommentarfelt eller i andre fora. Her kan du utveksle meninger og argumenter med andre som er interessert i politikk.
 • Følge med på nyheter og analyser om valget i ulike medier. Her kan du få oversikt over de viktigste sakene og utfordringene i valgkampen, og se hvordan partiene gjør det på meningsmålingene.
 • Se på valgsendinger og partilederdebatter på TV eller nett. Her kan du se hvordan partilederne presenterer sin politikk og svarer på kritiske spørsmål fra journalister og velgere.
 • Besøke valgstands eller arrangementer der politikere møter velgere. Her kan du stille spørsmål direkte til politikerne og høre hva de har å si om de sakene du er opptatt av.
 • Søke etter fakta og forskning om ulike politiske temaer. Her kan du finne objektiv og troverdig informasjon som kan hjelpe deg med å vurdere partienes politikk.

Det er viktig å være åpen og nysgjerrig når du snakker med andre om politikk. Du bør lytte til ulike synspunkter og perspektiver, og være villig til å endre mening hvis du får ny kunnskap eller innsikt. Du bør også være kritisk til kilder og informasjon som du får, og sjekke om de er pålitelige og oppdaterte.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *