Solstad Offshore tilbyr å kjøpe småaksjonærenes Solstad Maritime-aksjer

Solstad Offshore tilbyr å kjøpe småaksjonærenes Solstad Maritime-aksjer Offshorerederiet varsler tilbud om aksjekjøp fra småaksjonærer. Foto: Fredrik Refvem / Stavanger Aftenblad Asgeir Aga Nilsen Publisert: I dag 08:59 Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden Kopier lenke Kopier lenke Del på Facebook Del på Facebook Del med e-post Del med e-post Det opplyser Solstad Offshore


Solstad Offshore tilbyr å kjøpe småaksjonærenes Solstad Maritime-aksjer

Solstad Offshore tilbyr å kjøpe småaksjonærenes Solstad Maritime-aksjer

Offshorerederiet varsler tilbud om aksjekjøp fra småaksjonærer.

Publisert:

Det opplyser Solstad Offshore i en børsmelding.

Solstad Offshore skriver i meldingen at det er mer enn 5.000 aksjonærer som sitter med 200 eller færre tegningsretter i Solstad Maritime, altså en rett til å kjøpe aksjer i sistnevnte selskap.

Etter restruktureringen av Solstad-systemet ble selskapet delt i to, det gamle Solstad Offshore som fortsatt er notert på Oslo Børs og nye Solstad Maritime som er unotert og hvor aksjonærene i Solstad Offshore har fått tegningsretter til å kjøpe aksjer.

Tilbyr aksjekjøp

Tilbudet gjelder de aksjonærene som sitter med 200 eller færre tegningsretter og de skal kunne selge aksjene uten kostnader, fremgår det av meldingen.

Tilbudet er fremsatt gjennom Solstad Shipholding, som er et datterselskap av Solstad Offshore.

Tilbudet skal starte i juni i år. Prisen Solstad Shipholding tilbyr vil være basert på tegningskursen per Solstad Maritime-aksje, som er satt til 11,82 kroner, og markedspris på tegningsrettene.

Tegningsrettene handles på OTC-listen. Der har prisen svingt mellom 8,5 kroner og 11,5 kroner og tegningsrettene ble sist handlet for 9 kroner per stykk.

Solstad skriver at aksjonærene som vil benytte seg av tilbudet må tegne seg for aksjer i Solstad Maritime først.

Kapitalinnhentingen i Solstad Maritime er det siste leddet i refinansieringen av Solstad-systemet. Aksjonærene i Solstad Offshore, utenom Aker, kan kjøpe aksjer for til sammen 750 millioner kroner.

Kistefos-forslag

Tilbudet fra Solstad Offshore om kjøp av småaksjonærenes nye aksjer i Solstad Maritime kommer etter at Christen Sveaas-selskapet Kistefos før helgen publiserte et brev til Solstad-styret med forslag om endringer.

Kistefos har stått mot største eier Aker i en mye omtalt krangel om verdiene i Solstad.

I brevet ba Kistefos om at omsetningsperioden for tegningsretter forlenges og at Solstad Maritime dekker transaksjonskostnader for aksjonærer med inntil 100 tegningsretter i Solstad Maritime.

Bakgrunnen var at tegningsrettene ikke er børsnotert på en regulert markedsplass, noe som betyr at kjøp og salg av tegningsretter er utfordrende for mange aksjonærer, påpekte Kistefos.

– Kostnadene ved å handle via fysisk megler er ofte høye og for mange aksjonærer kan transaksjonskostnadene bli så høye at det ikke er lønnsomt å selge tegningsrettene, skrev Kistefos.

Kistefos tilbød seg også å garantere for kjøp av tegningsretter for de som eier mindre enn 100 tegningsretter.

– Når det gjelder Solstads tilbud er vår oppfatning at vårt forslag om å legge til rette for salg av tegningsrettene vederlagsfritt var enklere og bedre, nå må aksjonærene først tegne seg i emisjonen og betale for aksjene og deretter eventuelt selge til Solstad Shipholding AS. Virker som en tungvint løsning, skriver Kistefos-sjef Bengt Rem i en e-post til E24.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *