SSB: I 2045 vil befolkningsveksten drives utelukkende av innvandring

SSB: I 2045 vil befolkningsveksten drives utelukkende av innvandring I 2040 vil det bo litt over seks millioner mennesker i Norge, tror Statistisk sentralbyrå. Da er vi også flere eldre enn unge. Foto: Halvard Alvik / NTB NTB-Martin Daldosso Publisert: For mindre enn 3 timer siden Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden Kopier lenke


SSB: I 2045 vil befolkningsveksten drives utelukkende av innvandring

SSB: I 2045 vil befolkningsveksten drives utelukkende av innvandring

I 2040 vil det bo litt over seks millioner mennesker i Norge, tror Statistisk sentralbyrå. Da er vi også flere eldre enn unge.

  • NTB-Martin Daldosso
Publisert:

I dag bor det rundt 5,55 millioner mennesker i Norge, skriver SSB i befolkningsframskrivingen fra 2024 til 2100.

– Mens Norge har hatt en relativt sterk befolkningsvekst de to siste tiårene, forventer vi lavere befolkningsvekst i de kommende tiårene, sier demograf Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå.

SSB venter flere fødsler enn dødsfall fram til 2045, men spår at fødselsoverskuddet blir mindre hvert år fra 2030. Dette skjer fordi antallet døde ventes å øke framover ved at de store etterkrigskullene går inn i en alder hvor det er vanligere å dø.

Mer innvandring

– Framskrivingene viser at Norge får fødselsunderskudd etter 2045, og at befolkningsveksten da utelukkende drives av innvandring, sier Ane Tømmerås.

Framskrivingen viser at dagens innvandrerbefolkning er ventet å øke fra litt under 17 prosent, til rundt 22 prosent i 2050.

Totalt tror SSB at det vil være rundt 1,33 millioner innvandrere i Norge i 2060. Innvandrere som har bodd i Norge i over 15 år anslås å tredoble seg fra dagens 305.000 til 900.000 rett etter 2050.

Stor eldrebølge

Samtidig som vi blir flere, blir vi også eldre.

I løpet av det neste tiåret vil befolkningen bestå av flere eldre over 65 år enn barn og unge mellom 0 og 19 år. I 2031 vil dette skje for første gang.

I 2050 er det ventet at omtrent én av fem nordmenn er 70 år eller eldre.

– Befolkningen over 80 år forventer vi at dobler seg innen 2050 og at de utgjør nesten én million innen 2100, sier Ane Tømmerås.

2 av 3 kommuner vokser mot 2050

226 av 357 kommuner i landet er ventet å vokse de neste 25 årene, ifølge framskrivingene. Det er de store bykommunene som er spådd størst vekst. SSB anslår at folketallet i Oslo vil øke med rundt 100.000 mot 2050.

– De fleste kommunene i Norge er forventet å vokse, men veksten er ujevnt fordelt. Sentraliseringen av befolkningen fortsetter ved at byene og deres nabokommuner er forventet å ha særlig høy befolkningsvekst, sier forskningsleder Stefan Leknes i SSB.

I alle fylkene ventes det vekst i befolkningen, utenom Nordland, der det er spådd en nedgang på 1 prosent mot 2050. Den sterkeste veksten er i Akershus med 20 prosent.

Høyere levealder

Levealderen går trolig også opp de neste årene. Forventet levealder for menn øker trolig fra 81,4 år til 86 år i 2050, mens levealder for kvinner går opp fra 84,6 år til 88,3 år.

SSB påpeker imidlertid at framskrivingene er usikre.

– Innvandring anser vi som den mest usikre delen av framskrivingen, men trender i fertilitet, dødelighet og utvandring kan også ende opp med å være ganske annerledes enn forventet. Den pågående krigen i Ukraina gjør at usikkerheten, i det minste på kort sikt, er mer uttalt enn vanlig, sier Ane Tømmerås.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *