Testet hjemme: «Giftige» funn

Sendte inn prøve til Get Tested: Testet hjemme: «Giftige» funn Dagbladets journalist fikk påvist arsenikk og kobolt i kroppen. Useriøst, mener toneangivende leger. OVERRASKENDE RESULTAT: Tungmetalltesten til Get Tested ga urovekkende utslag for Dagbladets journalist. Men kan jeg stole på resultatet? Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer Merete Landsend Elisabeth Lofthus Lars Eivind


Testet hjemme: «Giftige» funn
Sendte inn prøve til Get Tested:

Testet hjemme: «Giftige» funn

Dagbladets journalist fikk påvist arsenikk og kobolt i kroppen. Useriøst, mener toneangivende leger.

OVERRASKENDE RESULTAT: Tungmetalltesten til Get Tested ga urovekkende utslag for Dagbladets journalist. Men kan jeg stole på resultatet? Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer


Publisert


– Jeg vil anbefale deg å ta en detox.   

Den norske ernæringseksperten som samarbeider med helsesjekk-selskapet Get Tested, er krystallklar. Hun jobber ved en alternativ klinikk på Østlandet.

– Dette bør du gjøre sammen med en behandler. Noen kan få litt reaksjoner i forbindelse med detox-kuren, så da er det greit å ha en som kan følge deg opp, sier hun.  

En streng diett med urter, ulike juicer og grønnsaker? Eller kanskje tarmskylling? Hensikten med en detox-kur er å kvitte seg med giftstoffer som har hopet seg opp i kroppen.  

I mitt tilfelle arsenikk, kobolt og sink.   

Alle de tre stoffene ga utslag på tungmetalltesten som ble bestilt fra nettaktøren Get Tested (gettested.no) noen uker tidligere.

(Senere blir jeg gjort oppmerksom på at både Get Tested og terapeuten konsekvent bruker betegnelsen «arsenikk» om grunnstoffet arsen – som finnes i flere matvarer, og er ufarlig – se faktaboks)

Tre beholdere ble fylt opp med urin og sendt inn til Get Tested i Sverige.

To uker senere var resultatene klare.

Flere toneangivende leger mener testen fra Get Tested, er useriøs. Markus Mattiasson, «helsecoach» og medisinsk ansvarlig i firmaet, mener på sin side at det er mulig å ha avvikende testresultat uten åpenbare symptomer.

– Symptomer kan også oppstå etter langvarig eksponering av for eksempel tungmetaller. Det som helsevesenet kategoriserer som forandringer i celler, organer og vev, oppstår gjennom gradvis endring – som til slutt viser seg å være klinisk åpenbare symptomer.

Avvikende prøvesvar uten åpenbare symptomer forekommer også ved vanlige blodprøver innenfor helsevesenet, skriver han i en e-post.

Men de fleste som velger å teste seg, pleier å ha ulike typer symptomer, påpeker han likevel.

Lymfedrenasje

Jeg hadde sendt inn tre laboratorietester til Get Tested, som sendte dem videre til et laboratorium. Hvilket laboratorium får vi ikke vite. Ifølge selskapet er det en «forretningshemmelighet». 

– Det med arsenikk høres mest urovekkende ut. Bør jeg være bekymret?  

– Nei da. Veldig mange av oss går rundt med tungmetaller i kroppen. Det er ikke farlig, så sant du ikke føler at du «faller helt ut», med andre ord at du ikke klarer å følge med, og at motorikken din begynner å feile, svarer den norske terapeuten.  

Også lymfedrenasje kan være en god idé for å rense kroppen, mener hun.   

Hun tilbyr selv begge behandlingsformer, men tipser også om andre liknende klinikker nærmere mitt bosted.

Terapeuten bistår med å tolke testresultatene for kunder som handler hos det svenske selskapet. Slik vi har gjort.

– Vi har ikke lov til å sette en diagnose, men kan gi noen råd, sier hun.

Terapeuten var ikke klar over at journalisten jobbet i Dagbladet da vi ba om tolkning av testresultatet. Etter at vi har stilt spørsmål ved flere sider av Get Testeds virksomhet, har hun valgt å trekke seg fra samarbeidet med det svenske selskapet. 

– Jeg avsluttet samarbeidet etter at jeg ble informert om at leger uttalte at selskapet er useriøst, skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Heller ikke terapeuten har fått informasjon om hvilke laboratorier Get Tested bruker. Selskapet har bare opplyst at de er ISO-sertifisert.

Dagbladets journalist har ingen symptomer på tungmetallforgiftning

Blir anbefalt en detox.

Torsken får skylda

Etter en spørsmålsrunde for å kartlegge eventuelle helseplager og mitt daglige kosthold, virker hun temmelig sikker på årsaken til at jeg har et forhøyet nivå av arsenikk i kroppen. 

Forklaringen ligger trolig i de hyppige torskemiddagene mine. 

– Spiser du mye torsk, kan det være en grunn til at du har fått i deg arsenikk. I 90 prosent av tilfellene får man i seg arsenikk gjennom maten man inntar, sier terapeuten.  

– Kan jeg stole på testresultatet? 

– Ja. Men det kan ha kommet en høy konsentrasjon av tungmetaller ut av den ene urinprøven du sendte inn. Stoffene blir jo først tatt opp i tarmen, og noe kan ha blitt liggende i bindevev og nyrer før det endelig klarer å komme seg ut. Det kan derfor lønne seg å ta en ny test etter at du har vært gjennom en detox.   

– Null verdi  

«Tungmetaller er et av vår tids største helseproblemer. De er giftige for kroppen og de fleste kommer fra miljøgifter», konstaterer Get Tested på sin hjemmeside.

Get Tested lister opp typiske «uspesifikke symptomer» som alle kan skyldes tungmetaller som er lagret i kroppens vev og organer: humørsvingninger og hudproblemer til autisme, Alzheimer, Parkinsons, lever- og nyreproblemer. Og mye annet. 

SKEPTISK: Marte Kvittum Tangen, fastlege og leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Anita Sælø.

SKEPTISK: Marte Kvittum Tangen, fastlege og leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Anita Sælø.
Vis mer

– Disse prøvene har null verdi, fastslår Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin. 

Hun fortsetter:

– Dette er ikke validerte tester. Sammenhengen med de sykdommer de lister opp, er ikke kjent, begrunnet eller dokumentert. Prøvene sendes utenlands til ukjent laboratorium. Firmaet oppgir heller ikke mulige feilkilder, eller hvordan prøvene skal tas.

FIKK RÅD: Terapeuten som tolket testresultatene på vegne av Get Tested, var ikke klar over at hun snakket med en journalist - før en stund etterpå. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

FIKK RÅD: Terapeuten som tolket testresultatene på vegne av Get Tested, var ikke klar over at hun snakket med en journalist – før en stund etterpå. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

Hun har sett på testresultatene, og er ikke nådig i sin dom:  

– Jeg blir irritert på at noen markedsfører et slikt tilbud som er egnet til å gi folk helseangst. 

Helsecoach Markus Mattiasson imøtegår dette på e-post:

– Det er vanskelig å ta legens kommentar seriøst når hun fastslår at testene våre har null verdi. For det første er det en ekstrem generalisering. For det andre er det usant.

Han fortsetter:

– Hadde helsevesenet for eksempel begynt å teste for tarmlidelsen SIBO, kunne man hjelpe flere pasienter med IBS (irritable tarmsymptomer) .

Mattiasson viser til at flere av testene til Get Tested er godkjente og selges på svenske apotek. Dette gjelder imidlertid de CE-godkjente hurtigtester man tar hjemme. Laboratorietestene, som denne artikkelen handler om, er det ikke framlagt noen godkjenning på. Testene har heller ingen referanser til vitenskaplige artikler, så langt Dagbladet kan se.

Dagbladet har bedt om å få se dokumentasjon på tungmetalltesten, men Get Tested har ikke sendt oss dette.

Jeg blir irritert på at noen markedsfører et slikt tilbud som er egnet til å gi folk helseangst.
Marte Kvittum Tangen, fastlege

Laboratoriene er ikke navngitt av konkurransemessige hensyn, påpeker Mattiasson.

– Etter min erfaring blir kundene glade for at de har mulighet til å sjekke hva som kan være årsak til ulike helseplager de sliter med, sier han.

– Ikke farlig i seg selv

– Det er ingen grunn til å bekymre seg for at man kan ha tungmetaller i kroppen. Det er ikke uvanlig at man har sink, krom, kobber – eller for så vidt også arsen – i kroppen. Og det er ikke farlig i seg selv. Stoffene finnes i miljøet vi lever i, sier Kvittum Tangen.  

– Her har man påstander som man ikke har dokumentasjon for i det hele tatt, som at en tilfeldig tatt engangsurinprøve kan fastslå innhold av kadmium, kvikksølv, sink, bly, arsen, krom, kobolt eller kobber i kroppen – og at dette er årsak til ulike symptomer.

– Hvis dette skal måles og ha verdi i en medisinsk utredning, kreves noe helt annet enn en tilfeldig urinprøve, fastslår hun.

Kvittum Tangen skjønner godt at det er lett å bli engstelig når testresultatene fastslår at man har arsenikk i kroppen.

– Denne type testing øker forbruket av helsetjenester, av typen: «kontakt legen din om dette», mener Kvittum Tangen. 

Det er helsecoach Markus Mattiasson uenig i, skriver han på epost.

Han forstår ikke hvordan virksomheten kan belaste helsevesenet, og mener det er «heller motsatt».

– Mesteparten av våre kunder kommer til oss av to grunner: De vil ikke vente i kø i det offentlige helsevesenet, eller de har tidligere oppsøkt helsevesenet og ikke fått den hjelpen de trenger, sier han.

Sverre Sandberg, spesialist i medisinsk biokjemi og professor ved Universitetet i Bergen mener, i likhet med Kvittum Tangen, at Get Tested «skaper pasienter» unødig.

- GÅ TIL LEGEN: Sverre Sandberg, leder av Noklus. Foto: privat

– GÅ TIL LEGEN: Sverre Sandberg, leder av Noklus. Foto: privat
Vis mer

– Leser du lista over symptomer, vil de fleste kjenne seg igjen i noe av det. Og så tar du en test, og får svar tilbake om at du har litt for høye verdier der, og litt for lave verdier på noe annet, vil nok mange bli bekymret. Og som oftest uten grunn.  

Sandberg er også leder av Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser). Han synes det er unødvendig å spille på folks helseangst for kroniske sykdommer, som blant annet demens, diabetes og ulike krefttyper.  

– Mener du at du har symptomer på slike sykdommer, bør du gå til en lege som kan finne ut hvilke tester som bør tas.   

Det er ikke denne måten man påviser Alzheimer på, forteller han.

– Da må man gjennom kognitive tester og hukommelsestester.  Og så finnes det etter hvert avanserte biokjemiske tester som legen kjenner til, og som kan rekvireres om nødvendig.

Mattiasson mener det Sandberg sier, er «en sannhet med modifikasjoner» og «tatt helt ut av kontekst».

– Vi oppfordrer ikke noen til å ta tungmetalltest for å påvise om de har Alzheimers. Men tungmetaller kan være en medvirkende faktor til Alzheimers og andre nevrodegenerative sykdommer, sier han, og viser til flere internasjonale studier som tidligere er publisert om dette.

– Det finnes også mange andre tilfeller der tungmetaller kan være en medvirkende faktor til ulike sykdomstilstander, også kreft.

– Kan Get Tested avdekke Alzheimer?

– Nei, det har vi aldri hevdet at vi kan gjøre.

UENIG: Medisinsk ansvarlig i Get Tested, Markus Mattiasson, mener kritikken fra de norske legene er urimelig. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

UENIG: Medisinsk ansvarlig i Get Tested, Markus Mattiasson, mener kritikken fra de norske legene er urimelig. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

Indre stress?  

Serotoninnivået mitt var normalt (viktig for søvn, våkenhet og oppmerksomhet), mens testen av såkalte organiske syrer ga utslag.   

Ifølge Get Tested kan resultatet fra testen benyttes for å «forbedre energinivå, søvn, mental helsetilstand, konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer og fordøyelsesproblemer».

– Dette handler om stressnivået ditt, forklarer terapeuten.

Hun konkluderer med at jeg har «hormonell ubalanse i forbindelse med overgangsalder».   

Mange feilkilder 

Marte Kvittum Tangen synes verken selve testen eller resultatet av den gir noen mening.

– Jeg må se på testresultatet personlig for å kunne uttale meg om et enkelt resultat, sier Markus Mattiasson i Get Tested.

Get Tested skriver til Dagbladet at de nå har valgt «å avslutte vårt samarbeid med andre partnere for å tolke testresultater».

Samtidig står det fortsatt på hjemmesiden til gettested.no at de har samarbeidende klinikker. Det var nettopp på hjemmesiden, og etter råd fra selskapet, vi fant den norske terapeuten.

.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *