Tror ikke Vedum ødelegger for rentekutt: – Rom for å dra opp oljepengebruken

Statsbudsjettet 2024 Tror ikke Vedum ødelegger for rentekutt: – Rom for å dra opp oljepengebruken Et større oljefond og «ganske friske» anslag fra Norges Bank gir mer handlingsrom, mener økonom. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem sitt oppdaterte statsbudsjett tirsdag. Oljefondet har vokst enda mer enn regjeringen hadde trodd da de la frem budsjett i


Tror ikke Vedum ødelegger for rentekutt: – Rom for å dra opp oljepengebruken

Tror ikke Vedum ødelegger for rentekutt: – Rom for å dra opp oljepengebruken

Et større oljefond og «ganske friske» anslag fra Norges Bank gir mer handlingsrom, mener økonom.

Publisert: Publisert:

Oljepengebruken er et av nøkkeltallene regjeringen kommer med tirsdag morgen, før revidert statsbudsjett legges frem senere på formiddagen.

Regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la i fjor høst opp til en oljepengebruk på 409,8 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2024, noe som var anslått til å utgjøre 2,7 prosent av Oljefondets verdi. Handlingsregelen tilsier at bruken av oljepenger skal begrenses til tre prosent av fondet over tid.

Siden den gang har det skjedd to ting som «gir rom for å dra opp oljepengebruken», mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Les på E24+

Statsbudsjettet drukner i oljepenger

Oljefondet har vokst, blant annet på grunn av den svake kronen, til et høyere nivå enn anslått i det opprinnelige budsjettet. Samme prosentsats gir altså flere kroner og øre.

I tillegg har Norges Bank jekket opp sine prognoser for oljepengebruken i år til 2,8 prosent.

– Norges Bank har en ganske frisk forutsetning for oljepengebruken i år, sier Hov.

– Må dra på for at det skal få effekt

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, trekker også frem at verdiøkningen til Oljefondet gir økt rom for pengebruk.

– Jeg tror at det blir vanskelig å holde tilbake pengebruken både på dette budsjettet og neste, uten at jeg tror at det blir noe veldig ekspansivt budsjett.

Et av de store spørsmålene for norsk økonomi akkurat nå er når rentekuttene begynner.

Når det kommer til statsbudsjettet og renten er spørsmålet hvordan pengebruken vil bidra til å stimulere økonomien, og om det kan få noe å si for prisvekst og rentesettingen.

Kjersti Haugland og Marius Gonsholt Hov tror begge det skal noe til for at statsbudsjettet og oljepengebruken skal rokke ved rentesettingen til Norges Bank.

Siden statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, har renten her til lands blitt satt opp enda et hakk til 4,5 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa i mars at det meste sannsynlige var kutt i september, men tidligere denne måneden var signalet at «det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger» enn Norges Bank tidligere så for seg.

Selv om pengebruken for 2024 øker sammenlignet med det regjeringen la til grunn i oktober, tviler Hov det vil flytte på renteutsiktene.

– Jeg vil si at det har mye mindre effekt enn det man får inntrykk av i den daglige debatten. Beregningene man kjenner tilsier at effektene er små. Det er ikke helt irrelevant, men de må dra på med noen titalls milliarder for at det skal få noen signifikant effekt.

– Argument i disfavør av rentekutt

Haugland i DNB trekker samtidig frem at regjeringen jo er klar over diskusjonene rundt hva en for kraftig pengebruk kan ha å si for renten, og at man vil holde igjen.

Begge de to økonomene viser også til at den økte pengebruken på forsvar var noe Norges Bank kunne ta høyde for i sine anslag allerede i mars.

Men selv om budsjett ikke står øverst på listen over jokere for renten, vil ikke Haugland og Hov avvise betydningen fullstendig.

– Det er ikke en faktor som er blant de med størst potensial til å påvirke rentesettingen. Men når man ser på vektskålen, havner finanspolitikken som et argument i disfavør av rentekutt, sier Haugland.

– Selv marginale effekter nå som trekker i retning av senere rentekutt, blir lagt merke til, avslutter Hov.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *