Utelukker ikke norske sabotører

PST: Utelukker ikke norske sabotører Russland ser seg mer tjent med å sabotere for norske våpenaktører nå, mener PST. Det innebærer større risiko i hvem som gjennomfører sabotasjen - den kan også skje av norske borgere. SKJERPET: PST har i samarbeid med E-tjenesten utarbeidet en ny vurdering av sabotasjetrusselen i Norge. Der fremgår det at


Utelukker ikke norske sabotører
PST:

Utelukker ikke norske sabotører

Russland ser seg mer tjent med å sabotere for norske våpenaktører nå, mener PST. Det innebærer større risiko i hvem som gjennomfører sabotasjen – den kan også skje av norske borgere.

SKJERPET: PST har i samarbeid med E-tjenesten utarbeidet en ny vurdering av sabotasjetrusselen i Norge. Der fremgår det at trusselen mot aktører involvert i norske våpenleveranser til Ukraina, er skjerpet. Foto: Javad Parsa / NTB
Vis mer


Publisert


Sist oppdatert


– PST jobber til enhver tid med en rekke saker tilknyttet russiske trusselaktører i Norge. Og de håndterer vi som hovedregel uten å varsle offentligheten. Den vurderingen vi går ut med nå, er et varsel om en endring i det overordnede trusselbildet. Bakgrunnen er at vi mener å se at Russland nå ser seg tjent med å gjennomføre sabotasje i europeiske land for å svekke ukrainsk forsvarsevne, sier avdelingsdirektør for PSTs kontraetterretningsavdeling, Inger Haugland, på en pressekonferanse onsdag.

Kort fortalt

 • PST advarer om økt risiko for russisk sabotasje mot norske våpenaktører, som kan utføres av både russere og norske borgere.
 • Russland ønsker å svekke Ukrainas forsvarsevne og skape usikkerhet i Europa.
 • Norske virksomheter oppfordres til å være årvåkne og rapportere mistenkelig aktivitet.
 • Hun sier at Russland med dette også kan skape usikkerhet og uro som kan avskrekke europeiske land fra framtidige våpendonasjoner og andre typer støtte til Ukraina.

  Hun viser til at personer som skal ha vært involvert i forberedelser til sabotasje mot vestlige våpenleveranser, har blitt pågrepet i land som Polen og Storbritannia.

  – Vi må ta høyde for at det også kan skje i Norge, sier hun.

  PST melder om økt sabotasjetrussel mot aktører involvert i norske våpenleveranser til Ukraina. Video: NRK
  Vis mer

  – Skjuler sine spor

  På spørsmål fra pressen om hvem det er fare for at gjennomfører sabotasjeaksjoner, om det er russere selv eller andre, for eksempel medhjelpere eller vervede, svarer Haugland:

  – Det er snakk om sabotasjeaksjoner som er tilknyttet det russiske regimet, på en eller annen måte. Hvem som da faktisk vil kunne stå i en gjennomføringsrolle, vil kunne være ulike type aktører.

  – Muligens også norske statsborgere?

  – Det kan vi ikke utelukke.

  Haugland påpeker videre:

  – Eventuelle sabotasjehandlinger vil mest sannsynlig bli utført på en måte som gjør det vanskelig å bevise hvem som står bak. En viktig årsak til det er at Russland vil ønske å unngå en situasjon som kan utløse Natos artikkel 5 om kollektivt forsvar.

  – Venter lumske forsøk

  På spørsmål fra Dagbladet om hvilke våpenleveranser det er som er mest utsatt, om det er direktesalg fra produsenter som Kongsberg Gruppen og Nammo, eller om det er donasjoner fra den norske stat, svarer Haugland:

  – Det kan være begge deler. Vi venter en opportunistisk tilnærming fra trusselaktørene, som vil kunne bruke et mulighetsrom og gjennomføre sabotasjeaksjoner mot ulike typer mål – med ulike virkemidler.

  På spørsmål om noen av personene som har blitt pågrepet i andre land, også har vært i Norge, smiler PST-lederen og sier «det vil jeg ikke kommentere».

  – Har Russland lyktes med sabotasje mot norske våpenaktører, da?

  – Det vil jeg heller ikke kommentere.

  SKUTT NED: Ukraina hevder å ha skutt ned et russisk A50 spionfly, som skal være et av Russlands mest verdifulle og sjeldne fly. Video: X @maria_avdv / @bayraktar_1love. Reporter: Vegard Krüger / Dagbladet TV
  Vis mer

  Haugland påpeker imidlertid at sabotasjeaksjoner kan foregå digitalt og fysisk. Hun ber derfor norske virksomheter som er involvert i våpenleveranser til Ukraina, om å være bevisst på trusselbildet og vurdere behov for tiltak.

  – Samt å melde ifra til PST dersom man ser mistenkelig aktivitet, sier hun.

  Politiet ber også folk om å melde ifra dersom man gjør observasjoner av hendelser utenom det normale, for eksempel av folk som kartlegger kritisk infrastruktur og objekter av samfunnsmessig betydning.

  – Viktige observasjoner kan bli gjort av en som er ute og lufter hunden eller ute og går tur, og av folk som er på jobb og ser noe som er litt annerledes enn de pleier. Vi oppfordrer folk til å være litt nysgjerrige og tipse politiet om uvanlig aktivitet. Det du observerer kan være en viktig brikke i en større sammenheng, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

  Den russiske ambassaden i Oslo har foreløpig ikke besvart Dagbladets henvendelse i saken.


  0 kommentarer

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *