Varslet politiledelsen: Sparket

Varslet politiledelsen: Sparket Politietterforsker Vigdis Bollerud har kjempet en årelang kamp mot politiledelsen. Nå har de sparket henne. MISTET JOBBEN: Vigdis Bollerud har mistet jobben som politietterforsker i Sør-Øst politidistrikt. Det skjer etter en årelang kamp mot politiledelsen i distriktet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer Anette Beckhaug Siri Åbø Wiersen Publisert torsdag 16.


Varslet politiledelsen: Sparket

Varslet politiledelsen: Sparket

Politietterforsker Vigdis Bollerud har kjempet en årelang kamp mot politiledelsen. Nå har de sparket henne.

MISTET JOBBEN: Vigdis Bollerud har mistet jobben som politietterforsker i Sør-Øst politidistrikt. Det skjer etter en årelang kamp mot politiledelsen i distriktet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Sist oppdatert


Kort fortalt

  • Politietterforsker Vigdis Bollerud, som i en årrekke har vært i konflikt med ledelsen i Sør-Øst politdisitrikt, er blitt avskjediget.
  • Ansettelsesrådet begrunner avskjeden med flere faktorer, hovedsakelig Bolleruds innlegg på sosiale medier. Der har hun gjentatte ganger har rettet krass kritikk mot politiet og politiledelsen, samt gitt uttrykk for at hun ikke har tillit til politiet.
  • Bollerud mener avskjedigelsen er en gjengjeldelse etter varsling.

I over tre år har politietterforsker Vigdis Bollerud varslet om det hun mener er kritikkverdige forhold i Sør-Øst politidistrikt.

Dagbladet kunne i fjor høst avsløre hvordan varselet hennes gjentatte ganger ble avvist av politidistriktet og Politidirektoratet (POD). Først 26. september i fjor, etter at Dagbladet hadde stilt en rekke spørsmål og sendt flere henvendelser, fikk Bollerud formelt varslerstatus.

Tidligere i år fikk hun innkalling til et møte fra politiledelsen, der formålet var «overlevering av forhåndsvarsel om vurdering av avskjed av deg som ansatt i Sør-Øst politidistrikt».

Halvannen måned seinere får Bollerud beskjed om at saken hennes har blitt behandlet i ansettelsesrådet – og at det er fattet et enstemmig vedtak om avskjed.

Varslersakene trukket fram

I det faktiske grunnlaget for avskjed trekkes det fram flere faktorer, blant annet konflikten Bollerud har med sin tidligere samboer, flere anmeldelser mot ansatte i Sør-Øst politidistrikt og gjentatte henvendelser til etaten.

«Ressursene som har gått med til behandlingen av hennes saker, har medført en betydelig belastning for Sør-Øst politidistrikt. (…) Etter ansettelsesrådets vurdering er derfor både mengden anmeldelser, begjæringer og klager fra Bollerud relevante momenter som underbygger en utilbørlig atferd som bryter ned den aktelse og tillit som er nødvendig for embetet», heter det i vedtaksbrevet.

Bollerud har over en lang periode postet en rekke innlegg på sosiale medier om saken – noe som tillegges stor vekt i vurderingen av hennes ansettelsesforhold i Sør-Øst politidistrikt.

«Ansettelsesrådets forståelse av faktum, er at Bollerud har lagt ut en rekke innlegg på sosiale medier hvor hun retter alvorlige anklager mot politiet generelt, politiledelsen og navngitte ansatte i politiet, om blant annet korrupsjon, mafiavirksomhet og misbruk av stilling. Hun har uttalt at befolkningen ikke kan ha tillit til politiet, og at hun selv ikke har tillit til politiet», står det i brevet, som er signert av politimester Ole B. Sæverud.

POLITIMESTER: Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om avskjeden. Han begrunner det med at det er en pågående personalsak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

POLITIMESTER: Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om avskjeden. Han begrunner det med at det er en pågående personalsak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Vis mer

Videre heter det at ytringene er i strid med politiets etiske retningslinjer, der det «framgår at medarbeidere i politiet ‘må bruke sosiale medier på en ansvarlig og trygg måte, som ikke undergraver tilliten til politiet’».

Også varslingssakene blir oppgitt som en del av det faktiske grunnlaget for avskjed. Politimester Sæverud ønsker imidlertid ikke å svare på hvorvidt avskjeden er å anse som gjengjeldelse etter varsling.

– Det er ikke naturlig å kommentere innholdet i en pågående personalsak, skriver han i et samlet svar på Dagbladets spørsmål om saken.

Politiet understreker imidlertid i vedtaksbrevet at avskjeden ikke er begrunnet i varslingssakene eller Bolleruds anmeldelser og klager – men at de likevel mener det er relevant for beslutningen.

Advokaten: – Ikke overrasket

Bollerud har ved hjelp av sin advokat Gry Berger påklaget vedtaket.

De mener at Bollerud ikke har brutt ytringsfriheten og at arbeidsgiver har lagt vekt på faktum som ikke stemmer. I tillegg argumenterer de for at arbeidsgiver ikke har fulgt tilretteleggingsplikten de har overfor arbeidstaker.

– Mener dere avskjeden er gjengjeldelse etter varsling?

– Dette er en kompleks sak og det er trukket fram mange elementer i vedtaket. Avskjeden er primært begrunnet med ytringer i sosiale medier – men vi ser også en sammenheng med varslene, sier Berger til Dagbladet.

Klagen ble ikke tatt til følge og vedtaket om avskjed ble opprettholdt. Saken skal nå behandles i Det sentrale råd i Politidirektoratet.

– Det er så mye historikk i Sør-Øst polidistrikt at jeg ikke hadde forventet et annet utfall, sier advokaten.

Bollerud klar: – Gjengjeldelse

Bollerud selv er klokkeklar på at avskjeden er en åpenbar gjengjeldelse etter Arbeidsmiljøloven.

– Dette er soleklart gjengjeldelse etter varslingssakene mine. Det er ikke mulig å se avskjeden på noen annen måte, sier hun til Dagbladet og fortsetter:

– Jeg ble presset ut i ulønnet permisjon høsten 2022 som følge av mobbing og trakassering av politiledelsen. Alle innleggene jeg har skrevet på sosiale medier er skrevet mens jeg har vært i ulønnet permisjon – og ingen av dem går ut over ytringsfriheten min.

– Arbeidsgiver argumenterer for at ytringene dine på sosiale medier ikke er forenelig med politiets etiske retningslinjer. Kan du forstå at det ville vært vanskelig for arbeidsgiver å skulle la deg komme tilbake på jobb som politietterforsker når du har gitt tydelig uttrykk for at du ikke har tillit til politiet?

– Jeg har vært veldig glad i jobben min som politietterforsker, men det er ingen tvil om at denne årelange konflikten med politiledelsen har gjort at jeg har mistet tilliten til politiet. Det ville nok derfor vært problematisk for alle parter dersom jeg skulle kommet tilbake til den stillingen jeg hadde, sier Bollerud.

Men det legitimerer ikke måten politiledelsen i Sør-Øst politidistrikt har behandlet henne på, mener hun.

– Jeg mener at denne oppsigelsen er totalt usakelig – og at man ikke kan behandle mennesker på denne måten. Dette kunne vært løst på en annen måte, for eksempel ved at de tilbudte meg en sluttpakke. Dette er enda et eksempel på ulovlig gjengjeldelse etter varsling, som medfører alvorlige konsekvenser for min pensjon fra politiet.

Politimester Sæverud er framlagt kritikken i denne saken. Han viser til svaret han ga på Dagbladets spørsmål om saken, der han opplyser at det ikke er naturlig å kommentere en pågående personalsak.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *