Vil åpne omstridt oljefelt: – En sovende lisens

Vil åpne omstridt oljefelt: – En sovende lisens Høyre vil åpne olje- og gassfeltet Nordland VI utenfor Lofoten. Forskere ved UiT mener stor lokal motstand vil hindre at det blir aktuelt. Illustrasjonsbilde av Røst i Lofoten. Nordland VI er et leteområde i Norskehavet utenfor den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden. Foto: Berit Roald /


Vil åpne omstridt oljefelt: – En sovende lisens

Vil åpne omstridt oljefelt: – En sovende lisens

Høyre vil åpne olje- og gassfeltet Nordland VI utenfor Lofoten. Forskere ved UiT mener stor lokal motstand vil hindre at det blir aktuelt.

Publisert: Publisert:

Feltet utenfor Røst, en øykommune ytterst i Lofoten, ble stengt av Stoltenberg-regjeringen i 2001. Dette av hensyn til fiskeriinteresser og natur.

Nå ønsker partiet Høyre å gjenåpne feltet.

– Denne re-åpningen er viktig. Det er betydelige mengder energi som skal erstattes som følge av Russlands invasjon, sier Ove Trellevik (H) til E24.

Han mener EU trenger norsk gass til energiomstilling og hydrogen.

Les på E24+

Disse kommunene har sagt nei til vindkraft

– Jeg er ikke overrasket over at dette kommer opp nå, sier førsteamanuensis Berit Kristoffersen ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun har forsket på oljediskusjonen i Lofoten som har vart siden 90-tallet.

– Dette er en sovende lisens som kan vekkes til live når som helst, som Tornerose. Du trenger kun en politisk tillatelse.

Et politisk spørsmål

Det har tidligere vært stor motstand mot utvinning av olje og gass i området Lofoten, Vesterålen og Senja. Trellevik i Høyre presiserer at han ikke ønsker en åpning av dette området, men en videreføring av tidligere tildelte lisenser.

Tirsdag skrev Nettavisen at Equinor, som eier to blokker ved feltet, har fått fornyet disse lisensene frem til 2099. Dette stemmer ikke, ifølge Energidepartementet.

Stortingets nettsider skriver energiminister Terje Aasland (Ap) at varigheten for utvinningstillatelsene ikke er forlenget. Feilen skyldes misvisende informasjon fra Sokkeldirektoratet, ifølge Aasland.

Kartet viser Nordland VI, Nordland VII og Troms II som har vært det store stridsområdet siden tidlig 90-tallet. Det ble gitt to letelisenser i Nordland VI i 1994 – Statoil boret en brønn der i 2000, men den var tør.

Likevel er det ikke mer enn en politisk tillatelse som skal til for at feltet kan bli åpnet. Juridisk ligger alt til rette, dersom regjeringen bestemmer seg for det, ifølge Kristoffersen fra UiT.

Ifølge Kristoffersen, som har gjort feltarbeid i Lofoten og intervjuet folk i oljebransjen, er lisensene til olje- og gassfeltet Nordland VI noen av de mest lukrative på norsk sokkel.

– Det har vært mye leting i Barentshavet hvor man har funnet lite. I et økonomisk perspektiv gir det mye mer mening å utnytte ressursene utenfor Røst.

 Førsteamanuensis Berit Kristoffersen ved UiT Norges arktiske universitet.

Samtidig mener Kristoffersen at man lokalt i Lofoten har lagt oljedebatten bak seg, og at øysamfunnet heller vil ønske å se fremover for hvordan de kan utvikle seg til å bli en slags pilot for bærekraftig samfunns- og næringsliv. Det inkluderer også en videre satsing på fiskeri.

– Det er veldig stor motstand mot dette. Hovedsakelig fordi det er gyteområder for torsk og skrei i området.

Hun får støtte av stipendiat ved UiT og tidligere fisker Magnus E. Eilertsen. Han har analysert konsekvensutredningene av oljefeltet.

– Dette er et av de mer sårbare områdene i et miljø- og fiskeriperspektiv. Jeg tror ikke at det vil bli en ny stor politisk debatt om dette, sier han.

Kan bli kampsak ved Høyre-seier

Ove Trellevik i Høyre sier at re-åpningen av dette feltet er viktig.

– Vi har økt gasseksporten. Det betyr at gassreservene minker. Derfor må vi komme i gang med leting etter nye forekomster. Så langt har de tildelte blokkene i Barentshavet ikke innfridd.

Han mener Nordland VI er et tilgjengelig felt, i motsetning til potensielle felt i Barentshavet hvor infrastrukturen ikke er på plass.

På spørsmål om Trellevik har avklart utspillet med partiet, sier han at han ikke har invitert med noen lokallag med på dette.

– Det er nok delte meninger. Dette er en kontroversiell sak.

Ove Trellevik sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre.

Likevel mener Trellevik at debatten har flyttet seg, blant annet har han registrert at Unge Høyre, som tidligere var mot utvinning i området, nå har endret mening. Trellevik mener dette skyldes sikkerhetspolitikk, og at flere nå har fått øynene opp for hvor viktig norsk gass er.

På spørsmål om dette potensielt kan bli en kampsak dersom Høyre vinner valget sammen med Frp neste år, svarer Trellevik ja og at noe av det viktigste partiene kan gjøre er å få på plass nye leteområder.

Utelukker gassleting

Energiminister Terje Aasland (Ap) avviser muligheten for at regjeringen vil åpne Nordland VI.

– Dette området er beskyttet. Det står vi inne for, sa Aasland da han ble utfordret på en mulig gjenåpning i Stortingets spørretime onsdag, ifølge NTB.

Han mener forslaget er «gamle tanker».

– Vi har akkurat lagt fram forvaltningsplanen, så det er uaktuelt å åpne det området for aktivitet, sa han.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *