Vil bruke flyavgifter til klimagrep: – Bør settes av i et fond

Kampen om kraften Vil bruke flyavgifter til klimagrep: – Bør settes av i et fond Luftfarten melder seg på i kampen om knappe energiressurser. – Må passe på at regningen for samfunnet ikke blir større enn nødvendig, sier Erik Lahnstein i NHO Luftfart. Fly parkert på Værnes lufthavn. Foto: Gorm Kallestad / NTB Kjetil Malkenes


Vil bruke flyavgifter til klimagrep: – Bør settes av i et fond

Vil bruke flyavgifter til klimagrep: – Bør settes av i et fond

Luftfarten melder seg på i kampen om knappe energiressurser. – Må passe på at regningen for samfunnet ikke blir større enn nødvendig, sier Erik Lahnstein i NHO Luftfart.

Publisert:

For at Norge skal nå klimamålene trengs det store mengder energi med lave utslipp.

Luftfarten er intet unntak.

For å erstatte fossilt drivstoff trenger flybransjen enten store mengder bærekraftig biodrivstoff eller store mengder kraft til å lage syntetiske drivstoff.

– Det kommer til å bli økende kamp om knappe energi- og bioressurser, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i bransjeorganisasjonen NHO Luftfart til E24.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart.

Stiller tre krav

Lahnstein mener forsvar og beredskap må prioriteres først når knappe energiressurser skal fordeles, men at luftfarten også må komme høyt på listen.

Han har tre krav til regjeringen:

  1. flybransjen må prioriteres foran biltrafikken for tilgang til biodrivstoff
  2. flybransjens CO2-avgift og flypassasjeravgift bør gå inn i et fond som finansierer klimakutt
  3. staten bør støtte anlegg som produserer bærekraftig flydrivstoff

Flypassasjeravgiften er på rundt 2,3 milliarder i året og CO2-avgiften på om lag 550 millioner kroner, ifølge NHO Luftfart. Lahnstein anslår at drøye 2,9 milliarder i året ville rekke til kjøpe inn bærekraftig flydrivstoff (SAFSAFsustainable aviation fuel kan blant annet produseres fra råstoffer som brukt frityrolje og fett, samt mat- og slakteavfall og planterester) tilsvarende 80 prosent av det fossile drivstoffet som brukes på norske innenriksruter.

Les også

Norge kan få flere kraftsluk enn Melkøya: – Kommer til å få kamp i alle retninger

Vil prioritere fly

Lahnstein er kritisk til regjeringens politikk om å kutte utslipp ved økt innblanding av biodrivstoff i veitrafikken. Den tidligere Sp-statssekretæren mener denne typen drivstoff særlig bør brukes i fly.

– Det som bekymrer oss er at regjeringen sender en stadig større andel av de knappe bioressursene inn i veitransporten, sier han.

– Man må bruke begrensede bioressurser til de delene av transportsektoren der elektrifisering ikke er et alternativ i overskuelig fremtid. Det er primært luftfarten, men kan også være aktuelt i maritim sektor. Da vil det totale energiregnskapet for samfunnet bli mye bedre, sier Lahnstein.

Les også

Frykter at Norwegian flagger ut

Langt på vei enig

Regjeringen støtter at luftfarten må prioriteres for biodrivstoff.

«Det er jeg langt på vei enig i», skriver statssekretær Sigrun Gjerløw Aasland i Klima- og miljødepartementet i en epost til E24.

Den ferske statssekretæren kom nylig fra stillingen som leder i miljøstiftelsen Zero.

«I dag brukes det mest biodrivstoff i veitrafikken, men på sikt må bruken vris mot områder der nullutslippsløsninger ligger lenger frem i tid, som for eksempel luftfarten», skriver Aasland.

Hun påpeker at bærekraftig flydrivstoff på kort og mellomlang sikt vil være avgjørende for å redusere utslippene fra luftfarten i tide.

Hun er også opptatt av å legge til rette for nullutslippsløsninger, særlig på kortbanenettet.

Les også

Zero-leder Sigrun Aasland blir statssekretær

Alternativet krever mye strøm

Luftfarten har et alternativ til biodrivstoff, og det er syntetisk drivstoff (e-fuel) laget av hydrogen og CO₂. Men produksjonen krever mye strøm, som også andre trenger.

– Vi må passe på at regningen for samfunnet ikke blir større enn nødvendig. Hvis for mye av biodrivstoffet går inn i veitrafikken må vi bruke veldig mye strøm på å produsere flydrivstoff basert på elektrisitet. Da er det bedre å bruke strømmen direkte i veitransporten, sier Lahnstein.

Flyselskapet Norwegian gikk i fjor sammen med Norsk E-Fuel om et produksjonsanlegg i Mosjøen. Dette anlegget alene trenger én prosent av Norges totale forbruk, eller 1,4 terawattimer i året.

Les også

Frykter tidlig stenging av Equinor-felt: Står i kø for kraft

Kan bli dyrere å fly

– Vil kommende klimatiltak gjøre flybilletter dyrere?

– Når vi skal erstatte det fossile drivstoffet med mindre miljøbelastende alternativ, så kommer dette til å bli dyrere. Det vil man jo se igjen på billettprisene, sier Lahnstein.

I Europa kommer det krav om to prosent innblanding av bærekraftig flydrivstoff fra 2025. Andelen skal økes til seks prosent i 2030 og gradvis til 70 prosent i 2050.

– Dette drivstoffet koster 3–6 ganger så mye som tradisjonelt drivstoff. Det sier seg selv at det da vil bli dyrere å fly og kanskje også færre som flyr, sier Lahnstein.

Han peker på at luftfarten kjøper klimakvoter, og at EU vil bruke en god del av de kvotene til å dekke deler av prisforskjellen mellom fossilt og bærekraftig drivstoff.

– Så man tar politiske grep i Europa for å redusere smerten i overgangen, og det er vi glade for, sier han.

Vil bruke avgifter til klimakutt

I likhet med oljebransjen ønsker luftfarten å få satt av CO₂-avgiften de betaler inn til et fond som skal brukes til å kutte klimautslipp. Det samme vil de gjøre med flypassasjeravgiften.

– Flypassasjeravgiften og CO₂-avgiften bør settes av i et fond som kjøper inn bærekraftig flydrivstoff, eller det bør etableres andre mekanismer som gjør at pengene flypassasjerene betaler i ekstra miljøskatter faktisk bidrar til å få ned utslippene, sier Lahnstein.

– Det bør også gis støtte til anlegg som skal produsere bærekraftig flydrivstoff, sier NHO-toppen.

Et enstemmig Storting ba for over ett år siden regjeringen legge frem en plan for hvordan Norge kan bli ledende innen produksjon av bærekraftig flydrivstoff.

– Så langt har ingenting skjedd, hevder Lahnstein.

Avviser øremerking

Statssekretæren i Klima- og miljødepartementet avviser å sette flybransjens avgifter inn i et klimafond.

«Et hovedprinsipp i skattesystemet er at skatter og avgifter ikke skal øremerkes til bestemte formål. Det gjelder også for inntekter fra CO₂-avgiften og flypassasjeravgiften», skriver Aasland.

Regjeringen er enig i at etterspørselen etter bærekraftig flydrivstoff vil øke betydelig både i Norge og EU, og at produksjonen må opp. Men Aasland gir ingen løfter om støtte.

«Produksjon av bærekraftig flydrivstoff i Norge vil bidra til tilgang på bærekraftig flydrivstoff for norske drivstoffomsettere, flyselskaper og lufthavner, slik at de kan oppfyller sine forpliktelser i forordningen», skriver Aasland.

«Forutsigbarhet i rammevilkår og etterspørsel er viktig for slik produksjon. Stortingsvedtakene om å legge til rette for å produsere bærekraftig flydrivstoff i Norge, følges opp i Klima- og miljødepartementet», skriver hun.

Saken er oppdatert med svar fra Klima- og miljødepartementet. Endringen skjedde 7. juni kl. 13.47.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *