Vil gi gass på sokkelen: – Står i en ny situasjon

Ressursene på norsk sokkel Vil gi gass på sokkelen: – Står i en ny situasjon Norge må lete etter mer olje og gass, mener Høyre. Nei, sier de mulige regjeringspartnerne Venstre og KrF. Fartøyet KV Sortland som patruljerer rundt Troll A-plattformen i fjor. Bildet er tatt i forbindelse med et plattformbesøk av EU-kommisjonens president Ursula


Vil gi gass på sokkelen: – Står i en ny situasjon

Vil gi gass på sokkelen: – Står i en ny situasjon

Norge må lete etter mer olje og gass, mener Høyre. Nei, sier de mulige regjeringspartnerne Venstre og KrF.

Publisert: Publisert:

Mens Klimautvalget 2050 etterlyser en nedfasingsplan for norsk olje og gass, mener Høyre å ha funnet nye grunner til å kjøre på med mer leting.

– Vi står i en ny situasjon, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

Av hensyn til sikkerhetspolitikk og Europas behov for norsk gass vil han ha i gang 26. konsesjonsrunde på sokkelen, som SV har fått stanset i denne perioden.

Astrup peker på at oljeproduksjonen omtrent har halvert seg fra toppen rundt år 2000, mens gassproduksjonen steg kraftig og kompenserte for oljefallet.

Men snart snur utviklingen, advarer han.

– Det nye nå er at også gassproduksjonen vil falle betydelig. Det er en virkelighet jeg tror veldig få har tatt inn over seg, og som har stor betydning for norsk økonomi og europeisk energisikkerhet, sier Astrup.

– Jeg tror det er behov for realitetsorientering i mange leire, sier han.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup vil kjøre på med mer olje- og gassleting av hensyn til Europas grønne omstilling og geopolitisk sikkerhet.

Les også

Vil åpne omstridt oljefelt: – En sovende lisens

Vil ha flertall med regjeringen

Høyre inviterer regjeringspartiene Ap og Sp til å støtte tre krav:

  • lyse ut 26. konsesjonsrunde på sokkelen
  • gjenåpne området Nordland VI utenfor Lofoten
  • bidra til en lønnsom områdeløsning for å frakte gass ut fra Barentshavet

– Regjeringen som sitter i dag er i utgangspunktet mer for å utvikle norsk sokkel enn politikken deres skulle tilsi, sier Astrup.

– Her har de mulighet til å finne flertall med Frp og Høyre om videre utvikling, men i stedet har de valgt å la SV styre utviklingen på norsk sokkel, sier han.

Les også

Frykter konsesjonsstopp kan skape bratt oljenedgang

KrF og Venstre sier nei

Dersom Høyre skal få åpnet Nordland VI og satt i gang 26. konsesjonsrunde, må flertallet i så fall sikres sammen med Frp og regjeringspartiene Ap og Sp.

To av Høyres mulige partnere i en eventuell ny regjering sier nemlig nei til 26. runde.

– Det er ikke aktuelt for KrF, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Nei. Det er allerede funnet mer enn nok av olje og gass i verden for de behovene som er der, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Dermed ser det mørkt ut for Astrups ønske.

– Jeg håper og tror at også Venstre og KrF ser at vi trenger energiressursene på norsk sokkel i nær fremtid, først til å dekke Europas gassbehov, og etter hvert også til blått hydrogenblått hydrogenblått hydrogen er produsert fra gass kombinert med fangst og lagring av CO2, som gir lave utslipp, sier Høyre-politikeren.

– Omstillingen vil bli dyrere og ta lengre tid uten norsk gass, og kan føre til at europeisk industri flytter ut. Da har klima og arbeidsplassene tapt, og vi når ikke målet om økt selvforsyning av kritiske råvarer i Europa, sier Astrup.

Les også

Klimautvalg: Ber regjeringen lage en plan for nedfasing av olje

Fallet som ble utsatt

Så langt har det store fallet på norsk sokkel uteblitt, selv om flere regjeringer har advart mot det.

I perspektivmeldingen fra 2009 var det for eksempel ventet et raskt fall etter 2022, men siden har prognosene blitt kraftig oppjustert.

Selv om tidligere spådommer har bommet, advarer Astrup mot at fallet er nært forestående.

– Men dette fallet kan dempes hvis vi gjør nye funn. Det er også viktig for norsk økonomi og verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten, sier han.

Astrup har fått oppgitt tall fra Rystad Energy som viser at norsk gassproduksjon kan falle med 35 prosent i 2035, 61 prosent i 2040 og 87 prosent i 2050 uten nye funn.

Sokkeldirektoratet la i 2022 frem anslag for tre ulike utviklingsbaner på sokkelen. Hovedscenarioet var en halvering av produksjonen på norsk sokkel innen 2050.

Les også

Oljedirektoratet om norsk sokkel: – Viktig å begrense fallet i produksjonen

Vil bare lete i modne områder

Denne uken krevde Astrup mer leting på sokkelen i en utveksling med energiminister Terje Aasland (Ap) i Stortingets spørretime.

Aasland ville ikke åpne for 26. konsesjonsrunde, men mente det er tilstrekkelig å lete i modne områder gjennom de såkalte TFO-rundene.

– Det som er viktig, er at vi utvider TFO-områdene våre og sørger for at det er aktivitet i dem gjennom aktiv letedeltagelse fra olje- og gasselskapene, sa Aasland.

Han ville heller ikke åpne opp igjen Nordland VI.

– Det er gammel tenkning når en går på Nordland VI, etter min mening. Det er et område som er beskyttet fra aktivitet. Det står vi inne for, sa Aasland.

Energiminister Terje Aasland (t.h.) i Stortinget i forbindelse med muntlig spørretime denne uken. Her i samtale med Marius Arion Nilsen (Frp).

Vil ikke åpne Nordland VI

Også KrFs program for denne perioden peker på at det er mer fornuftig å lete rundt eksisterende installasjoner gjennom TFO-rundene enn å åpne for 26. runde, påpeker Ropstad.

– Vi ønsker ikke å stanse produksjonen, men vi tror heller ikke at man bør åpne nye områder som lengst nord i landet eller i Nordland VI, sier han.

– Men det er viktig for Europas omstilling og geopolitisk sikkerhet, mener Astrup. Tar han feil?

– Gassen har vært helt avgjørende for Europa. Men det er enorm omstilling på gang, så vi er inne i en annerledes situasjon. Europa sier at de ikke ønsker å være avhengig av gass på sikt.

– Da må Høyre i så fall få med seg Ap og Sp i stedet, for å få satt i gang 26. runde?

– Det er riktig. Vi vil ønske en hånd på rattet som del av en eventuell regjering. Og vi er ikke interessert i å åpne 26. runde, sier Ropstad.

Les også

Yara-sjefen advarer mot industridød i Europa: – Grunn til uro

– Bare å fortsette som før

Venstre mener Europa og verden må slutte med fossile drivstoff raskt hvis verden skal nå 1,5-gradersmålet, og at Høyre bruker blått hydrogen som argument for å fortsette som før.

– Hvis det er behov for blått hydrogen, må vi styre politikken inn mot produksjon og bruk av blått hydrogen. Det er Venstre enig i. Men slik de argumenterer nå så er dette bare å fortsette som før, sier han.

– Er du ikke enig i at ting har endret seg geopolitisk, og at det derfor er viktig med europeisk-produsert gass?

– I den forverrede sikkerhetssituasjonen må omstilling fra fossil til fornybar energi gå enda raskere, sier Elvestuen.

– Både av hensyn til sikkerhet og for å avslutte Europas avhengighet av import av olje og gass og for å begrense global oppvarming, som også er en stor internasjonal sikkerhetstrussel, legger han til.

Han mener at Høyre heller bør høre på Klimautvalget 2050, og pause letingen for å se på hvordan olje- og gassnæringen kan reduseres og avvikles.

– Nå prøver de bare å gå på med samme standpunkt som tidligere, bare med en annen begrunnelse, sier Elvestuen.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *