Vil ha forbud

Oslofjorden er på vei til å kollapse: Vil ha forbud Torsdag skal Stortinget behandle et MDG-forslag for å redde Oslofjorden. Både forskere og lokale Ap-politikere i Færder kommune er klare: Innfør nullfiskeområder og trålerforbud. NULLFISKE-OMRÅDER: Skal Oslofjorden reddes, og fisken overleve, må politikerne ta upopulære grep som å innføre nullfiskeområder og tråleforbudsoner, mener Færder-Ap-politikere og


Vil ha forbud
Oslofjorden er på vei til å kollapse:

Vil ha forbud

Torsdag skal Stortinget behandle et MDG-forslag for å redde Oslofjorden. Både forskere og lokale Ap-politikere i Færder kommune er klare: Innfør nullfiskeområder og trålerforbud.

NULLFISKE-OMRÅDER: Skal Oslofjorden reddes, og fisken overleve, må politikerne ta upopulære grep som å innføre nullfiskeområder og tråleforbudsoner, mener Færder-Ap-politikere og forskere. Denne hobbyfiskeren kommer fra Romania, og mener det tidvis er greit med fisk i Oslofjorden. – Men jeg fisker like mye for å slappe av, forteller han. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Kort fortalt

  • Torsdag skal Stortinget behandle et MDG-forslag om å bevare og restaurere økosystemet i Oslofjorden.
  • Forskere og lokale Ap-politikere krever nullfiskeområder og tråle-forbud for å hindre full kollaps.
  • Oslofjorden lider av overfiske og forurensning, og en rekke tiltak må iverksettes raskt for å redde torsken og fjorden.

Allerede i 2018 skrev Havforskningsinstitutt-forsker Even Moland at «Oslofjorden er syk. Den lider av langvarig overfiske, grumsete flomvann og høy temperatur. Pasienten lever, men trenger ny behandling».

– Vi har kunnskapen, men tiltakene uteblir. Det er veldig typisk. I Norge parkerer vi på utredningsstadiet. Vi gjør ikke noe med problemet, sier Moland i dag.

Men nå krever Moland, andre Oslofjord-forskere og Ap-politikere fra Færder kommune at Stortinget torsdag stemmer for en rekke av MDG-forslagene for å bevare og restaurere Oslofjorden.

DEFORMERT TORSK: Om ikke politikerne iverksetter kraftige tiltak for å redde Oslofjorden nå, vil Oslofjord-torsken dø ut, frykter forskere. De få gangene de får torsk i rusene i indre Oslofjord, er de som oftest syke, deformerte og underernærte, som denne. Foto: Thrond Oddvar Haugen

DEFORMERT TORSK: Om ikke politikerne iverksetter kraftige tiltak for å redde Oslofjorden nå, vil Oslofjord-torsken dø ut, frykter forskere. De få gangene de får torsk i rusene i indre Oslofjord, er de som oftest syke, deformerte og underernærte, som denne. Foto: Thrond Oddvar Haugen
Vis mer

Økosystem-kollaps

Omtrent to millioner nordmenn bor i Oslofjord-området. Nå er økosystemet i fjorden i ferd med å kollapse, noe forskere har advart om de siste ti årene.

– Jeg er veldig glad for at MDG kommer med forslag om konkrete tiltak. Sjansen for at de blir vedtatt er kanskje ikke stor, og det er ganske frustrerende at så lite skjer, sier Sissel Jentoft, forsker ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun følger utviklingen i Oslofjorden nøye, og er fortvilet over at så lite skjer når kunnskapen er på plass. I 2021 kom daværende klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn med en tiltaksplan for Oslofjorden.

– Det er synd at så få tiltak er iverksatt når vi alle har ropt varsku de siste ti årene. Det er krise i Indre Oslofjord, så det eneste, mest effektive strakstiltaket nå, er å stoppe fiske. Det er dødelighet på alle livsstadier for torsken, sier Jentoft.

TORSKE-TOMT: Her er Sissel Jentoft på forskningstokt i Oslofjorden. - Det er trist. På toktet i februar fikk vi én torsk på to tråltrekk, forteller hun. Foto: Privat

TORSKE-TOMT: Her er Sissel Jentoft på forskningstokt i Oslofjorden. – Det er trist. På toktet i februar fikk vi én torsk på to tråltrekk, forteller hun. Foto: Privat
Vis mer

Frykter for Oslofjordingen

Å redusere dødeligheten på stor, voksen torsk – som igjen skal gi avkom for framtidige genererasjoner – er hva forskerne mener vil ha størst mulig effekt for å redde Oslofjord-torsken.

– Situasjonen i fjorden begynner å bli dramatisk. Å ha et total-fiskeforbud i hele indre Oslofjord er jo også det, men å åpne for å fiske litt makrell her og brisling der er vanskelig å håndheve og å kommunisere, sier torske-forsker Thrond Oddvar Haugen ved NMBU, og fortsetter:

– Vi er oppriktig redde for å miste Oslofjordens lokale torsk, som har en særegen genetikk og ytre trekk. Da kan en hel lokal stamme, Oslofjordingen, bli borte, sier Haugen.

Både Haugen og Jentoft har vært på en rekke torsketokt i Oslofjorden de siste åra. Utviklingen er alarmerende.

– Bildet i Oslofjorden er komplekst og krever mange ulike tiltak. At tilskuddsordningen til nitrogenrensing er styrket er kjempeflott, men vil ta mange år. Skal vi vente på det? Vi kan ikke det, sier Jentoft.

– Vi må gjøre mye, og det mest effektive strakstiltaket er å innføre nullfiskeområder og tråleforbud, sier UiO-forskeren og forklarer hvorfor handling nå er så viktig:

– Redder vi torsken, redder vi resten av Oslofjorden. Økosystemet er på randen til sammenbrudd. Får vi økt dødelighet av torsk, kommer nye fiskearter inn og forstyrrer.

Lokket av Oslofjorden er dekket av pollen, søppel og annet smuss. Betyr dette at det er farlig å bade? Vi har spurt marinbiologen. Video: Jenny Emilie Aas
Vis mer

Ulv, ulv

Så seint som i mai konkluderte Havforskningsinstituttet at fiske er den største trusselen mot Ytre Oslofjord: Større enn både miljøgifter og forurensing.

– Den forrige fiskeriministeren sa at overfiske ikke har skylda, men skal vi diskutere skyld nå? Vi er for seint ute til å diskutere skyld – og hvem som skal ta ansvaret, sier Jentoft, og legger til:

– Nå er det krise. Vi har ropt krise og ulv, ulv i hvor lang tid. Ting er på gang, men tar for lang tid. Derfor må vi sette inn det viktigste tiltaket: Vern og forbud mot tråling. Fordi det er effektivt. Vi vet at det gir økt overlevelse av torsk, vil få større gytebestand – og flere torskebabyer, sier Jentoft.

Moland i Havforskningsinstituttet (HI) er enig: «Tanken om å vente på det perfekte tiltaket er utdatert», mener han, og viser til 11 forskeres tiltaksliste for å redde Oslofjorden.

– Vi må venne oss til å teste, evaluere og lære. Først må vi slutte å drepe de fiskene som har en viktig funksjon i fjorden og begynne prosessen med å bygge opp bestander. Så kan det andre komme, sier Moland.

MÅ HANDLE: Forsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet har ropt varsku om Oslofjordens begredelige tilstand i ti år. Nå håper han politikerne snart innfører grep for å redde den. Foto: Privat

MÅ HANDLE: Forsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet har ropt varsku om Oslofjordens begredelige tilstand i ti år. Nå håper han politikerne snart innfører grep for å redde den. Foto: Privat
Vis mer

På feil spor

Som sine kolleger, viser Moland til at nitrogenutslippene fra landbruk og avløp må ned. Det må også bli en slutt på nedbygging av strandsone og elvemunninger. Og mye mer.

– Men for å få til en heling av Oslofjorden må fjordbunnen få være i fred. Vi har i lang tid gitt råd om bunntrål-frie soner i Oslofjorden, i tillegg til et nettverk av nullfiske-områder, sier Moland.

Moland viser til at klima- og naturforskere er enige om at vi er på feil spor.

– Dersom man ønsker å adressere naturtap i sjøen, er Oslofjorden definitivt et sted vi bør sette inn støtet. Det vil også ha en viss oppdragende funksjon: Hvordan skal befolkningen ta problemene på alvor hvis de ser at ikke politikerne og ansvarlige etater evner å gjøre det? Om vi skal adressere naturtap, må vi vise at vi tar det på alvor, sier Moland.

GRUMSETE: Oslofjorden er i ferd med å kollapse, med mindre store grep tas. Bildet er fra Bærumsbassenget, der områder av bunnen har stadig mindre oksygen. Da vokser feil arter opp. Foto: Nina Hansen / Dagbladet

GRUMSETE: Oslofjorden er i ferd med å kollapse, med mindre store grep tas. Bildet er fra Bærumsbassenget, der områder av bunnen har stadig mindre oksygen. Da vokser feil arter opp. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Vis mer

Kompensasjon til fiskere

Økosystemet i Oslofjorden står i fare. I forskeroppropet har Haugen og kollegene satt opp 11 punkt som må gjennomføres raskt, om fjorden skal reddes.

– Å innføre fiskeforbud er dramatisk, men det er også veldig dramatisk å miste en lokal stamme av fisk, Oslotorsken. Vi krever handlekraftige politikere som stør å ta upopulære avgjørelser. Om de stopper fisking nå, vil vi kunne fiske igjen i framtida, sier Haugen i NMBU, før han fortsetter:

– Å stoppe fiske i en fjord vil gå ut over yrkesfiskere og få ringvirkninger for de som selger fiskeutstyr. Vi er klar over det, men de må kompenseres. Hvis vi ikke gjør noe nå, får du heller ikke fiske eller solgt sportsfiske-utstyr lenger heller. Dette er en no-brainer, sier Haugen.

GIR IKKE OPP: NMBU-professor Thrond Oddvar Haugen håper politikerne snart forstår alvoret av situasjonen i Oslofjorden, og iverksetter fiske- og tråleforbud i deler av fjorden. Foto: Nina Hansen / Dagbladet

GIR IKKE OPP: NMBU-professor Thrond Oddvar Haugen håper politikerne snart forstår alvoret av situasjonen i Oslofjorden, og iverksetter fiske- og tråleforbud i deler av fjorden. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Vis mer

Katastrofalt

I midten av mai sendte fire Ap-ledere fra Færder og Vestfold et brev til fiskeriministeren og klima- og miljøministeren der de krever større nullfiskeområder i Oslofjorden, i tråd med de vitenskaplige rådene som er gitt.

– Tilstanden i Oslofjorden er bortimot katastrofal. Jeg bor i Sandefjord, som er i ytre del av fjorden. Når jeg var ungdom, fisket vi torsk fra svabergene. Det er det ikke noen som kan gjøre i dag, sier Arild Theiman, gruppeleder i Vestfold Ap.

Han håper stortingspolitikerne vil stemme for innføring av flere nullfiskeområder i Oslofjorden.

– Fiskeriministeren og miljøvernministeren må mer på banen når det gjelder Oslofjorden, sier han.

ENORME ENDRINGER: Arild Theiman har vokst opp i Sandefjord, og pleide å fiske torsk fra svabergene. Det er ikke lenger mulig. Her er han på Langøyene. Foto: Privat

ENORME ENDRINGER: Arild Theiman har vokst opp i Sandefjord, og pleide å fiske torsk fra svabergene. Det er ikke lenger mulig. Her er han på Langøyene. Foto: Privat
Vis mer

Også Jon Sanness Andersen, gruppeleder i Færder Ap, håper Stortinget vil stemme for nullfiskeområder i Oslofjorden torsdag.

– I dag er det fritt fram. Vi vil ha begrensing på tråling og fiske. Forskerne er overtydelige på at nullfiskeområde er viktig for å få tilbake fisk i fjorden. Det er derfor vi sendte brevet til ministrene, sier Andersen.

VIL REDDE FJORDEN: Her krever tidligere Færder-ordfører og Ap-politiker Jon Sanness Andersen (t.v) og eks-Horten-ordfører Are Karlsen flere tiltak for å redde Oslofjorden. Foto: Privat

VIL REDDE FJORDEN: Her krever tidligere Færder-ordfører og Ap-politiker Jon Sanness Andersen (t.v) og eks-Horten-ordfører Are Karlsen flere tiltak for å redde Oslofjorden. Foto: Privat
Vis mer

Han viser til at forskerne er overtydelige på at nullfiskeområde er en av tingene som må til for å få tilbake fisk i fjorden.

– Mitt råd til Ap-feller på Stortinget er å innføre nullfiskeområder. Et minimum er i nasjonalparkene. Det er helt absurd at vi har et veldig strengt vern på øyene våre, men under vann er det ikke regulert i det hele tatt. Det må vi gjøre noe med, sier han.

MDG håper å få med seg et flertall på Stortinget for nullfiskeområder.

– Alle som ønsker å fiske i Oslofjorden i framtida bør støtte fiskestopp nå. Å fortsette å fiske på de siste restene er veldig kortsynt og gjør det mindre sannsynlig at vi kan fiske i framtida, sier Arild Hermstad, leder i MDG.
0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *