Vil ikke opplyse tall på norske kunder

Get Tested selger helsesjekk: Vil ikke opplyse tall på norske kunder Patrik Johansson (41) omsetter for millioner på salg av kontroversielle hjemmetester til folk som vil sjekke helsa si. Hvor mange norske kunder selskapet har, vil han ikke ut med. INGEN HJEMME: Her banker Dagbladets journalist på døra til Get Tested-eier Patrik Johansson, men ingen


Vil ikke opplyse tall på norske kunder
Get Tested selger helsesjekk:

Vil ikke opplyse tall på norske kunder

Patrik Johansson (41) omsetter for millioner på salg av kontroversielle hjemmetester til folk som vil sjekke helsa si. Hvor mange norske kunder selskapet har, vil han ikke ut med.

INGEN HJEMME: Her banker Dagbladets journalist på døra til Get Tested-eier Patrik Johansson, men ingen er hjemme i boligen i Gustavsberg. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer


Publisert


Kort fortalt

  • Patrik Johansson (41) omsetter for millioner på salg av hjemmetester for helse. Men han vil ikke avsløre antall norske kunder.
  • Selskapet Get Tested, med kontor i Stockholm, tilbyr avanserte lab-tester hjemmefra.
  • Testene kritiseres av norske leger for å være useriøse.

STOCKHOLM (Dagbladet): – Vi har en tydelig ambisjon om å gjøre avanserte lab-tester tilgjengelige hjemmefra, til rimelige priser, skriver Patrik Johansson i årsregnskapet for 2022. 

Mannen bak Get Tested, som Dagbladet har skrevet en rekke artikler om, nekter å møte oss. Dagbladet har likevel reist til Stockholm for å finne ut hva som finnes i helsetest-aktørens kontorer.

Firmaet har postadresse i Stockholm. 

Siden oppstart har Get Tested vokst ut over Nordens grenser, til Storbritannia, Nederland og Tyskland. Men Johansson tar sikte på å utvide markedet i hele Europa, og i framtida: USA.

KONTORBYGGET: Lageret til Get Tested er i Småland, mens kontoret ligger i Gustavsberg utenfor Stockholm. Foto:: Lars Eivind Bones / Dagbladet

KONTORBYGGET: Lageret til Get Tested er i Småland, mens kontoret ligger i Gustavsberg utenfor Stockholm. Foto:: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

Kontoret 

I tettstedet Gustavsberg, to mil øst for Stockholm sentrum, har Get Tested sine kontorlokaler. Firmaet holder til i et industriområde tilknyttet et lite handelssenter med kjedebutikker, kolonial, McDonalds og et par andre serveringssteder. 

Da Dagbladet oppsøker kontoret uanmeldt en solfylt, men kjølig vårdag i april, er Patrik Johansson og hans kone Petra Susanne Johansson (40) i Spania, der ekteparet eier en leilighet. 

Vi blir tatt imot av Markus Mattiasson, selskapets «helsecoach» og medisinske ekspert. Han har vært ansatt i selskapet i halvannet år.

Kontorlokalene er enkelt innredet med PC-er, noen få pulter og en sofa fra Ikea. Testpakker fra selskapets sortiment fyller et par av hyllene. Selve lageret til Get Tested er lokalisert i Småland, forteller Mattiasson.

– Her foregår det bare kontorvirksomhet, sier han.

PÅ FERIE: Patrik Johansson er på ferie, men han vil uansett ikke prate med Dagbladet. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

PÅ FERIE: Patrik Johansson er på ferie, men han vil uansett ikke prate med Dagbladet. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

Innimellom alle telefonene fra kunder som ber om råd og tolkning av testresultater, tar han seg tid til å snakke med oss. Men vi blir likevel bedt om å sende alle spørsmål på epost. 

– Hvorfor vil ikke Get Tested-eier Patrik Johansson snakke med oss?

– Han fokuserer på det som er positivt, som å utvikle firmaet videre for å hjelpe flere mennesker. Det er framfor alt vår målsetning. Det er ingenting positivt med en avisartikkel som denne, ettersom vinkelen på saken er bestemt på forhånd. Derfor bruker han heller tida på noe annet. Dersom artikkelen hadde hatt et mer nyansert fokus, ville han gladelig ha stilt opp til intervju.

OMSETNINGEN VOKSER: Get Tested ble etablert i 2021. Selskapet får stadig flere kunder, forteller firmaets helsecoach. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

OMSETNINGEN VOKSER: Get Tested ble etablert i 2021. Selskapet får stadig flere kunder, forteller firmaets helsecoach. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

Hjemmet 

I et fornemt boligstrøk, knappe fem minutters kjøretur unna, ligger villaene på rekke og rad. 

Her bor Patrik og Petra Johansson, sammen med sine barn, i en funkisbolig fra 2023, med utendørs svømmebasseng og utsikt til Stockholms skjærgård.

Eiendommen, verdsatt til 6,6 millioner svenske kroner av Skatteverket, består av en tomt på 1,9 mål, et hovedhus på 220 kvadratmeter og et anneks. 

SJØUTSIKT: Patrik Johansson bor i et villastrøk nær Stockholms vakre skjærgård. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

SJØUTSIKT: Patrik Johansson bor i et villastrøk nær Stockholms vakre skjærgård. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

41-årige Patrik Johansson etablerte Get Tested International AB i 2021. Han sitter med 100 prosent av aksjene i firmaet, mens kona Petra er såkalt styrelsessuppleant, eller stedfortredende i styret.

Målet med etableringen var ifølge årsregnskapet å gjøre det mulig å teste seg for ulike symptomer med enkle hjemmetester – uten ventetid og uten legebesøk. 

Og virksomheten vokste fort. Allerede året etter hadde omsetningen mer enn doblet seg – fra 3,1 til 7,1 millioner kroner.

Så langt taper han penger på driften av Get Tested, viser regnskapet for 2022. Firmaet hadde et resultat før skatt på minus 360 000 kroner. 2023-tall foreligger ennå ikke.

– Har omsetningen økt ytterligere?

– Jeg har ingen nøyaktige tall, men omsetningen øker i takt med at antallet kunder øker, skriver Markus Mattiasson i en e-post.

Det stockholmsbaserte selskapet er i dag blitt en av Nordens største leverandører av helsetester til hjemmebruk.  Oppskriften på suksess? Å «utfordre normene for laboratorietester og gi kundene makt til å ta kontroll over egen helse», oppsummerer Johansson i rapporten for budsjettåret 2022.

– Mener dere at mange ikke får den hjelpen de trenger i det offentlige helsevesenet?

– Ja, ifølge mine erfaringer er det mange som ikke får den hjelpen de søker innen helsevesenet, framfor alt de med kroniske og vanskeligere plager der helsevesenet ikke klarer å finne en tydelig årsak.

Mattiasson skriver videre:

– Det aller vanligste er nok personer med diffuse mage-tarmproblemer, for eksempel IBS. Men også mange andre type plager, som kvinner med hormonelle plager, der helsevesenet er ganske utilstrekkelig.

– Har dere nok kunnskap til å gi helseråd? 

– Det er ingen omsorgstjeneste vi tilbyr, det vil si det er ikke «medical advice». Men jeg har fem års studier i biomedisin, noe som inkluderer prekliniske studier på legestudiet, tre års erfaring innen laboratorievirksomhet på Lunds Universitet og mer enn to års erfaring innen funksjonsmedisin, der jeg også har leger som pasienter, skriver Mattiasson.

Han har ikke autorisasjon som helsepersonell.

Get Tested-eier Patrik Johansson er på sin side utdannet økonom.

SVARER FOR SELSKAPET: Siden Get Tested-eieren ikke vil snakke med media, er det Markus Mattiasson som er talsperson. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet

SVARER FOR SELSKAPET: Siden Get Tested-eieren ikke vil snakke med media, er det Markus Mattiasson som er talsperson. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Vis mer

Eier tre selskap 

Ekteparet Johansson har også aksjeselskapet PJ Invest, der Patrik Johansson eier 100 prosent av aksjene og er styreleder, mens kona er administrerende direktør.

Selskapet ble etablert i 2011, og driver ifølge søketjenesten Acta Publica med reklame, markedsføring, eiendom, verdipapirinvesteringer og webtjenester, og hadde i 2022 en omsetning på 20 millioner kroner – nær en dobling fra året før, og et årsresultat på ca. 500 000 kroner. Men bare 200 000 kroner ble tatt ut som utbytte samme år.

I fjor hadde Patrik Johansson en inntekt på 359 300 kroner, viser tall fra det svenske Skatteverket.

Vi spør om det noen økonomiske transaksjoner mellom JP Invest og Get Tested. Men vi får ikke noe klart svar.

Patrik Johansson står også oppført som eier av et tredje selskap, Washer App International AB, som driver med markedsføring og bilpleie, og ble etablert i 2022. Årsregnskapet er ikke tilgjengelig ennå.

Selges på apotek 

Markus Mattiasson kaller det Get Tested driver med, for «funksjonell medisin».  Ifølge Wikipedia innebærer det helsebehandling der ernæring og miljø er nøkkelen til helbredelse av helseplager. 

– Har du navn på noen leger i Norge som bruker Get Tested?

– Vi har ikke noe pågående samarbeid med helsepersonell i Norge, etter det jeg vet.

«Testene Get Tested selger, har like god kvalitet som tilsvarende tester i svensk helsevesen», oppsummerer Patrik Johansson i rapporten for budsjettåret 2022. 

Men norske toneangivende leger Dagbladet har intervjuet mener testene Get Tested selger, er useriøse og har «null verdi».

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, har framholdt at testene ikke er validerte, at sammenhengen med sykdommer som Get Tested lister opp, ikke er dokumentert, og at det er en lang rekke mulige feilkilder ved prøvetakingen.

Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk, mener testingen kan bli dyr – både for enkeltpersoner og for det offentlige helsevesenet.

– Mange vil i etterkant av testingen oppsøke lege, og kanskje følges opp ytterligere i helsevesenet. Ofte kan det være helt bortkastet, sier han.

– Jeg er ikke enig, og forstår ikke hvordan dette belaster helsevesenet. Det er heller motsatt, skriver Markus Mattiasson på e-post.

– Mesteparten av våre kunder kommer til oss av to grunner: De vil ikke vente i kø i det offentlige helsevesenet, eller fordi de tidligere har oppsøkt helsevesenet og ikke fått hjelpen de trenger. Derfor anser jeg at de burde finnes komplementære tjenester, i likhet med den som vi kan tilby, når helsevesenet ikke strekker til, skriver han.

Get Tested kritiseres blant annet for å senke grensa for hva om er unormale verdier, som krever tiltak.

– Diagnostiserer dere friske folk?

– Slik jeg ser det, er det bedre å satse på det sikre framfor det usikre, og teste seg dersom man mistenker at noe er galt. Det er bedre enn å la være, skriver Mattiasson.

Han fortsetter:

– Jeg kan ikke se hvorfor dette skulle skape unødig frykt og uro hos kunder. Etter min erfaring og opplevelse er det snarere det motsatte – kundene blir glade for at de har mulighet til å sjekke hva som kan være årsak til ulike helseplager de sliter med. Jeg diagnostiserer overhodet ingen. Det er verken jeg eller Get Tested som gir resultatene, det gjør testene. De er godkjente.

-Samme krav

– Testene følger samme labtekniske krav som for tester innenfor helsevesenet, sier Mattiasson.

Et søk i nettbutikkene til svenske apotek viser at det er et utvalg av hurtigtestene til Get Tested som selges her. Dette er alt fra ulike hormontester, fertilitetstester og infeksjonstester, inkludert hjemmetestene som Dagbladets testpanel tok (se faktaboks).

Selskapets laboratorietester – blant annet dem som Dagbladets journalister tok – er ikke i salg i svenske apoteker. Get Testeds laboratorietester er ikke CE-merket, og både i Sverige og i Norge er det ulovlig å selge denne type medisinsk utstyr uten CE-merking.

– Hjemmetester som selges gjennom apotek i Sverige, må være CE-merket, sier Lisa Stern Ödmark, sjefstrateg for kommunikasjon i Sveriges Apoteksförening.

Hvor mye selskapet selger for i Norge, får vi ikke vite.

– Jeg kan ikke gå ut med tall på et nøyaktig antall kunder, av kommersielle grunner. Men Norge er et av våre mindre markeder i Norden, sier Markus Mattiasson.

Til tross for at Dagbladet gjentatte ganger har etterlyst referanser til hva slags forskning og studier som ligger bak de ulike testene, har Get Tested ikke lagt fram slike opplysninger.

Den svenske avisa Expressen har bidratt til denne saken.

.


0 kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *